top of page

Met medewerking van...

Uw portaalsite en online magazine van en voor de industrie en bedrijfswereld in de Benelux.

(....en ver daarbuiten)

Environmental Scientist

Koeling

Food

Plants

Chemie

Perslucht

Ventilatie

Verpakking

Meet-en regeltechniek

BIO

Cosmetica

Producenten

ipZ.jpg
IPD.jpg
IPE.jpg
IPX.jpg
IPC.jpg

Motoren

Aandrijvingen

Kunststof

KMO

Beurzen

Print

Machinebouw

Port

Bouw

Ventielen

Welding

Compressoren

Logistiek

Vacuum

Metaal

Houtbewerking

Pharma

Maintenance

Gereedschap

Transmissies

Processindustrie

Cargo

Afvalverwerking

Offshore

Bulk

Pijpleidingen

Transport

Grondverzet

Milieu

Beurzen

Telecom

Industry

Machinebouw

Riolering

Fleet

Distributie

Engineering

Start-Up

Energie

Electro

Lassen

Onderhoud

Watertreatment

Maritiem

Warehousing

Grondverzet

valves-495377_340.jpg
technologie.webp
voedsel.jpg
invest.webp
grocery-3802358_1920.jpg
startup-2850272_1920.jpg
invest2.jpg
fair.jpg

Scheepswerven

Goederenbehandeling

Expeditie

oil-4663237_1920.jpg

Industry & Plants

lapadu-1385450_1920.jpg
forklift-835343_1920.jpg
moritz-kindler-shdC9zPtPKU-unsplash.jpg

Industry & Plants

maintenance.jpg
industry-798642_1920.jpg
ipA.jpg
IPlogo.jpg
Screenshot - 29_03_2023 , 0_47_36.png
Libellum

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 10 maart een akkoord bereikt over de Progammatorische Aanpak Stikstof (PAS). Het stikstofakkoord is volgens minister van Omgeving Zuhal Demir een “mijlpaal voor ons leefmilieu, de gezondheid van de Vlamingen én de toekomst van onze landbouwers”. Vlaams minister-president Jan Jambon loodste zijn regeringsploeg door de moeilijke en intense onderhandelingen. “Het was een enorm complex dossier. Met dit akkoord wenden we een vergunningsstop af en bieden we perspectief voor boeren, burgers en bedrijven.”

zuhal_en_jambon_c_emy_elleboog (1).jpg

De gemeente Zwijndrecht krijgt de komende jaren maar liefst 15 miljoen euro ter beschikking, afkomstig van multinational 3M. Dat is het gevolg van het eerder afgesloten Saneringsverbond en de Saneringsovereenkomst tussen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en 3M. De gemeente mag de middelen inzetten voor investeringen in de leefbaarheid, het landschap en de publieke ruimte.

Vlaanderen trekt naar de Raad van State tegen de uitbreiding van de luchthaven in Luik. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is de impact die de uitbreiding van de luchthaven op Vlaanderen zal hebben onvoldoende onderzocht en gaat de vergunningverlener voorbij aan de bezorgdheden van de Limburgse gemeenten en de Vlaamse overheid. 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters werkt samen met De Vlaamse Waterweg nv aan de realisatie van een nieuwe brug tussen Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL). “De Pater Sangersbrug werd in 1952 in gebruik genomen en is dringend aan vervanging toe. Vanuit Vlaanderen hebben we 20 miljoen euro voorzien voor de bouw van een nieuwe brug”, aldus minister Peeters. “Ik ben verheugd dat vandaag de SALKturbo-taskforce beslist heeft om 6.060.000 euro EFRO-middelen toe te kennen aan het project van de nieuwe brug in Maaseik.”

Terwijl de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen doorstijgt tot een absoluut record, zien Wallonië en Brussel juist een achteruitgang. ‘Het is bijzonder cynisch dat dit aanleiding geeft tot hoera-communicatie bij de PS, terwijl alleen Vlaanderen verdienste heeft aan het positief Belgisch cijfer,’ zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns, ‘meer dan ooit blijven verdere hervormingen in het arbeidsmarkt- en activeringsbeleid broodnodig.’  

 

Op 27 maart 2023 sluit Minister David Clarinval een Gedragscode af met voornaamste energieleveranciers van het land voor meer transparantie en een betere bescherming van zelfstandigen en kmo’s in de elektriciteits- en gasmarkt

Politiek en industrie

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt de grote snelwegwerven van 2023 bekend. In totaal gaat het over 46 snelwegwerven, waaronder een reeks grote ingrepen aan bruggen en tunnels. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Lantis en De Werkvennootschap staan in voor deze werven. “In 2023 zijn er 46 grote werven op onze snelwegen, goed voor een investering van 569 miljoen euro, exclusief de Oosterweelwerken.

In 2023 wordt de grootste hinder verwacht met;

  • de vernieuwing van de wandpanelen en de verlichting in de Kennedytunnel (Antwerpen)

  • de vervanging van twee bruggen over de E313 tussen Wommelgem en Ranst (Antwerpen)

  • de betonherstellingen op de R2 ter hoogte van de Liefkenshoektunnel (Antwerpen)

  • de sanering van de slingerviaducten in het knooppunt Zwijnaarde (Oost-Vlaanderen)

  • de herstelling van de brugdekvoegen op de E17 richting Kortrijk aan het viaduct Gentbrugge (Oost-Vlaanderen)

  • de herstelling van de wegverharding op de R4 tussen Laarne en Oostakker (Oost-Vlaanderen)

  • de bouw van twee bruggen over de R0 aan Halle (Vlaams-Brabant)

  • de renovatie van de Leonardtunnel (Vlaams-Brabant)

De federale regering steunt 6 innovatieve projecten die focussen op de productie, het transport of gebruik van groene waterstof voor 30 MEUR binnen de ‘Clean Hydrogen for Clean Industry’ projectoproep. Die oproep werd vorig jaar gelanceerd op voorstel van minister van energie Tinne Van der Straeten. In totaal dienden 36 bedrijven, academische instellingen of consortia een project in. In het kader van de nationale waterstofstrategie lanceerde de federale overheid op 21 april 2022 een eerste projectoproep ‘Clean Hydrogen for Clean Industry’ voor innovatieve projecten op vlak van productie, transport en gebruik van waterstof. Later dit jaar volgt een tweede en laatste projectoproep.

 

De federale regering trekt in totaal €50 miljoen uit, middelen die zijn vrijgemaakt uit het Belgisch Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht, dat gecoördineerd wordt door Staatssecretaris Thomas Dermine.12 projecten voor in totaal 8 miljoen euro gefinancieerd door ministers Khattabi en Dermagne om circulariteit in België te stimuleren.

Zie hieronder de winnaars van de eerste projectoproep Belgium Builds Back Circular binnen de verschillende thema's;  Fietsen: - Zevensporenplan |  E-bis  - Alle kinderen op Wielekes | Wij Delen - CYCLOOP | Bilmo - Blue Bike Sharing for Life | Blue-mobility & VELO - Velocirculaire | Mobiel 21 Windenergie: - C-Blade. Circulaire oplossingen voor windturbinebladen | Sirris - Ready4Decom | POM West-Vlaanderen Gezondheidszorg: - Biotransformation For the Future | GZA Ziekenhuizen - De Circular Kickstart: Healthcare Challenge | The Circular Hub Biomimetica: - Biomimetische oppervlakten via lasertechniek | Sirris - Permateria | Permafungi - Léém | BC Materials  

Vlaamse regering en vakbonden ondertekenen historisch sectoraal akkoord.

“Werken moet lonen. Vandaag sluit de Vlaamse regering een sectoraal akkoord met de vakbonden dat de koopkracht van alle Vlaamse ambtenaren versterkt. “De Vlaamse regering kiest niet langer voor de vaste benoeming als standaard, maar wel voor contractuele tewerkstelling. Tegelijk maken we hierbij ook werk van een meer prestatiegerichte verloning.” De Vlaamse Regering voorziet 30 miljoen euro, ofwel 1,8% op de totale loonmassa voor het nieuwe sectoraal akkoord 2020-2022 dat werd bereikt na intensieve onderhandelingen met de vakorganisaties. Op voorstel van minister Somers kiest de Vlaamse regering voor de contractuele tewerkstelling als standaard in plaats van de vaste benoeming. Huidige statutaire ambtenaren behouden hun verworven rechten tot ze uitstromen. Het statuut van de huidige en toekomstige contractuele ambtenaren gaat er op zijn beurt ook structureel op vooruit:  de loonschalen worden gelijkgeschakeld aan de statutaire ambtenaren, er komt een extra ziekteverzekering t.o.v. het wettelijke systeem, de 2de pensioenpijler wordt versterkt én het principe van de 2de kans bij eventuele functioneringsproblemen wordt algemeen voorzien. 

De werkgelegenheidsgraad in België is in het vierde kwartaal van 2022 gestegen tot 72,3%. Nooit eerder waren zoveel mensen aan de slag. “Als de stijging zich doorzet aan dit tempo, is de doelstelling van 80% arbeidsparticipatie in 2030 binnen handbereik”, zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. Uit gegevens van Statbel die zijn overgemaakt aan Eurostat, blijkt dat de stijging van de werkgelegen-heidsgraad zich blijft doorzetten. In twee jaar tijd steeg die van 69,9% naar 72,3%, of +1,2% per jaar sinds het aantreden van de Vivaldi-regering. Het gaat om uitzonderlijk sterke resultaten. Ondanks de coronapandemie, de overstromingen van maart 2021, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die de inflatie hebben aangejaagd, blijkt de arbeidsmarkt solide. 

 

De ministerraad keurde op 24 maart 2023 op voorstel van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed dat een steunregeling instelt voor spoorwegondernemingen die per gespreid vervoer goederen vervoeren. De steunregeling van 15 miljoen euro moet deze spoorwegondernemingen aanmoedigen om voor hun rangeeractiviteiten gebruik te maken van het automatische rangeerterrein van Antwerpen-Noord, in de Haven van Antwerpen, door een deel van de kosten voor het gebruik van dit terrein te vergoeden.

Op dezelfde ministerraad van  24 maart :  

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de toekenning van een koopkrachtpremie voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald. Bedrijven die goede of uitzonderlijke resultaten hebben geboekt, krijgen de mogelijkheid om hun werknemers een eenmalige premie toe te kennen van maximaal 500 euro. In het geval van uitzonderlijke hoge winst, kan de premie tot 750 euro bedragen. De koopkrachtpremie kan alleen worden uitgegeven tot en met 31 december 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024. De premie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Maritieme sector strijdt samen met België en Nederland tegen narcoterrorisme

Nederland en België slaan de handen ineen met vijf grote rederijen die in de havens van Rotterdam en Antwerpen actief zijn in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat kwamen ze overeen in een gezamenlijke verklaring die vandaag ondertekend werd tijdens de conferentie ‘Samen werken aan een veilige en integere haven’ in Antwerpen. De gezamenlijke ‘Declaration on the fight against cross-border organized drug crime’ werd ondertekend door de Nederlandse ministers Yeşilgöz-Zegerius, Harbers en staatssecretaris De Vries, de Belgische eerste minister De Croo, vice-eersteministers Van Peteghem, Van Quickenborne en minister Verlinden, de burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en De Wever van Antwerpen, en de bestuurders van vijf grote rederijen MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd en Seatrade.

Ministerraad 10 maart 2023 - Een nieuw gebouw voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC): de Regie der Gebouwen schrijft een openbare aanbesteding uit. De Ministerraad heeft vandaag beslist dat het NICC op zijn huidige site in Neder-Over-Heembeek blijft. De huidige gebouwen zullen worden afgebroken en er zullen nieuwe gebouwen  worden opgetrokken.  De Ministerraad heeft voor dit project een budget vrijgemaakt dat op iets meer dan 70 miljoen euro wordt geraamd. Het is de bedoeling dat het gebouw medio 2027 beschikbaar zal zijn.

Lancering van de overheidsopdracht voor de restauratie van de gevels van het Brussels Justitiepaleis - Start van de werkzaamheden na de zomer. Op donderdag 16 februari werd het lastenboek voor de restauratie van de gevel aan de kant van het Poelaertplein gepubliceerd door de Regie der Gebouwen. De Regie heeft ook de aanvraag voor een omgevings-vergunning ingediend bij de bevoegde instanties. Na de zomer van 2023, en na meer dan 40 jaar wachten, kunnen de restauratiewerkzaamheden eindelijk beginnen!

Deze maand maart zal Brussel Mobiliteit een Stedenbouwkundige Vergunning aanvragen voor de herinrichting van het Koninginneplein en van de Lambermontlaan. Beide projecten hebben tot doel de Verkeersveiligheid te verbeteren en de openbare ruimte aangenamer te maken. Bedoeling is tweede helft 2024 met de werken van start te kunnen gaan. Ook In juli en augustus zal Brussel Mobiliteit het dak van de Baljuw- en de Vleurgattunnel verstevigen.

DE COMPENSERENDE ENERGIEPREMIE IS VANAF 13 MAART BESCHIKBAAR VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN.

Naar aanleiding van de stijgende energiekosten en op voorstel van Barbara Trachte, staats-secretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering 107 miljoen euro vrijgemaakt voor rechtstreekse steun aan ondernemingen in moeilijkheden die actief zijn in sectoren met een hoge energiegevoeligheid. Het platform om die Compenserende Energiepremie aan te vragen gaat open op 13 maart om 14 uur: 

https://energiepremies.brussels. Het is toegankelijk voor ondernemingen die over alle afrekeningsfacturen van 2021 en 2022 beschikken. Deze Compenserende Energiepremie is het resultaat van uitgebreid overleg, zowel bij de uitvoering als bij de operationalisering ervan, met de sociale partners, de energieleveranciers, Sibelga, Brussel Economie en Werkgelegenheid en 1819.

Glasvezelnetwerk zal in 2026 landelijk beschikbaar zijn

Het einde van de witte vlekken in de Duitstalige Gemeenschap van België: Op donderdag 29 september hebben de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van België, Proximus en Ethias de in mei aangekondigde publiek-private samenwerking uitgewerkt. Ze kondigden de oprichting aan van "Glasfaser Ostbelgien", een joint venture gevestigd in Eupen met de taak om de komende vier jaar glasvezelkabels in de hele regio aan te leggen. Dankzij deze overeenkomst, die de eerste in zijn soort in België is, zullen bijna alle 40.000 huishoudens en bedrijven in de negen Duitstalige gemeenten van het land, inclusief de zogenaamde "witte vlekken", toegang hebben tot de beste breedbandverbindingen. De uitbreiding loopt over de jaren 2023 tot en met 2026 en wordt indien mogelijk uitgevoerd door lokale bedrijven.

Het Japanse farmaceutische bedrijf JCR gaat zijn Europees logistiek platform opzetten voor de distributie van zijn producten in Luxemburg. In het kader van zijn werkbezoek aan Japan heeft de minister van Economie, Franz Fayot, op 2 december in Tokio een overeenkomst gesloten met JCR Pharmaceuticals om het Europese logistieke platform van het bedrijf in Luxemburg te vestigen.

Omaanse minister van Energie en Mineralen Salim Al Aufi en Tinne Van der Straeten Federaal Minister van Energie België ondertekenden een intentieverklaring om de samenwerking tussen Oman en België op het gebied van groene waterstof te versterken.

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder het licht op groen gezet om de aankoopprocedure voor vijftien 'light utility'-helikopters op te starten via de aankoopcentrale van de NAVO, plus de aankoop van nog eens vijf helikopters bestemd voor de Federale Politie.

 

België is één van de Europese landen die de meeste chemische stoffen exporteert die verboden zijn in de EU vanwege hun gezondheids- en milieu-impact. De Europese Unie verbiedt het op de markt brengen van deze stoffen maar productie en export blijven echter mogelijk. In 2018 exporteerde de EU bijna 81.000 ton schadelijke pesticiden buiten haar grenzen.Om een einde te maken aan deze onethische praktijk die ook leidt tot oneerlijke concurrentie met landen die bepaalde chemische stoffen wel mogen gebruiken, heeft federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi, een koninklijk besluit opgesteld dat de uitvoer van deze pesticiden niet meer mogelijk maakt. De tekst is op 2 december 2022 voor advies naar de Europese Commissie en de verschillende adviesorganen verstuurd. 

 

Op de site van oude kolencentrale (actief tot 2017) in het Oost-Vlaamse Ruien opent Energieminister Van der Straeten het grootste batterijenpark van België.De batterij heeft een vermogen van 25 MW en opslagcapaciteit van 100 MWh (4h X 25 MW) en is de grootste die aangesloten is op het Belgische net en een van de eerste eenheden met een lange duur van vier uur in Europa.

Batterijpark_Ruien-20.jpg

Officiële ondertekening 100 miljoen euro Europese subsidie voor Prinses Elisabeth Energie-eilandEnergieminister Tinne Van der Straeten, Staatsecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine, CEO van Elia Group Chris Peeters en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie ondertekenen woensdag 14 december het protocol voor de Europese subsidie van 100 miljoen euro voor het Prinses Elisabeth energie-eiland, in het kader van het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht.
 

De Regie der Gebouwen zal vanaf 2023 tot 2026 de gevels en het schrijnwerk van de gebouwen van het War Heritage Institute (Legermuseum) en van Autoworld in het Brusselse Jubelpark restaureren. De Federale Ministerraad gaf op 23 december 2022 zijn akkoord. De restauratiewerken worden in 4 fasen uitgevoerd die elkaar overlappen, zodat wanneer de uitvoering van de ene fase bezig is, de voorbereiding voor de andere fase van start gaat. De totale kostprijs wordt geschat op 27,7 miljoen euro, inclusief btw. Aan de werken gaan voorbereidende studies vooraf, zoals een asbestinventaris, opmetingen van de gevels, analyse van de materialen en schadebeeld van de gevels, bouwhistorische en materiaal-technische studies en stabiliteitsonderzoek.

Technische fiche : Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Duur van de werken: 2023-2026 

Studiebureau: nog te bepalen

Aannemer: nog te bepalen

Ondertekening van een protocolakkoord voor de restauratie van het Prins-bisschoppelijk Paleis van Luik. Op vrijdag 3 februari 2023 werd een protocolakkoord voor de restauratie van het Prins-bisschoppelijk Paleis in Luik ondertekend tussen de Regie der Gebouwen, vertegenwoordigd door haar Staatssecretaris Mathieu Michel, en het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de minister Adrien Dolimont.

Op 6 maart 2023 ging de Regie der Gebouwen officieel van start met de renovatie van de gevels van het Koninklijk Paleis in Brussel. 

In 2023 wil de Regie der Gebouwen starten met de asbest-verwijdering in de kelders en de gascabine inrichten. In de zomer van 2024 en 2025 zal ze de hoofdkringen van de verwarming vervangen. In 2025 ten slotte, is het voorzien om de stookplaats en de verschillende onderstations te vernieuwen

Rondom het Zuidstation: het Gewest investeert 22 miljoen euro om de wijk een nieuwe gedaante te geven. (Persbericht 30 maart 2023)

Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering vandaag definitief het licht op groen gezet om het zevende stadsvernieuwingscontract met de naam “Rondom het Zuidstation” (SVC 7) op te starten. Met dat ongeziene programma wil de overheid investeren in de aanpak van de directe omgeving van het Zuidstation. Het is de bedoeling om via het SVC 7 de leefomgeving rond het Zuidstation binnen een zone die zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Brussel-Stad te verbeteren. De verschillende projecten zijn er voornamelijk op gericht de openbare en groene ruimten heraan te leggen en voorzieningen te creëren. Het programma bestaat uit drie delen: de Europa-esplanade, het hart van het station en het Tweestationspark.

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, heeft de Brusselse regering in eerste lezing een voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat tot doel heeft om alle steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie te heroriënteren naar projecten die een voorbeeldfunctie vervullen op sociaal of milieuvlak. In totaal gaat het voor deze heroriëntering om ongeveer 50 miljoen euro per jaar, die afkomstig is uit het budget van Innoviris.

Concreet houdt de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van Innoviris een reeks financiële steunmaatregelen in voor innovatieve projecten van Brusselse ondernemingen, universiteiten, onderzoekscentra, overheden of maatschappelijke organisaties. De meeste van die programma’s worden georganiseerd via projectoproepen en zijn hier te vinden:

https://innoviris.brussels/nl/ontvang-financiele-steun

Op voorstel van de Waalse minister van mobiliteit , Philippe Henry werd door de regering 675 miljoen Euro toegekend aan de  vervoersmaatschappij TEC.

Subsidies voor 33 aardwarmteprojecten.

Naar aanleiding van de projectoproep die afgelopen juli werd gelanceerd, heeft de Waalse Regering, op voorstel van de Waalse minister van Energie en Klimaat, Philippe Henry, de financiering goedgekeurd van 33 middeldiepe geothermische projecten, voor een totaalbedrag van bijna 28 miljoen euro uit het Wallonië Herstelplan. “Eens uitgevoerd, zouden deze projecten het mogelijk moeten maken om 45,5 GWh warmte te produceren (gelijk aan de behoeften van 3.500 huishoudens) en om de uitstoot van 10.000 ton CO² per jaar te vermijden. Geothermische energie is een van de oplossingen om een ​​gezondere lucht en een gezonder klimaat te vinden”, stelt Philippe Henry. De geselecteerde projecten, zowel uit privaat als publiek vastgoed, moeten tegen eind 2025 opgeleverd worden. Sommige betreffen bijvoorbeeld ziekenhuizen (zoals in Namen of Charleroi), andere komen uit steden en gemeenten. Dit zijn de de geselecteerde projecten en bedragen: Aisin Europe S.A. (Braine l’Alleud)  324.097,5/BVI.EU BGPEB (Wavre) 328.742,80/BVI LSV (Wavre) 2.561.320,03/Centr'HABITAT (La Louvière) 762.340,00/

CHR Namur - Bâtiment Henrard  470.716,00/CHR Namur - Urgences A, C et D 648.824,80/ Commune de Chaudfontaine 851.009,94/ 

Commune de Neupré 1.297.498,13/EQUANS (Cheratte – Visé)1.008.442,15/Grand Hôpital de Charleroi 579.433,22/K-0001 (Profondeville) 77.986,20/K-0009 (Nivelles)212.353,15/K-0013 (Frasnes-lez-Gosselies – Bons-Villers)108.649,01/K-0040 (Namur)

149.227,72/K-0044 (Jodoigne)1.162.792,56/K-0046 (Chaumont-Gistoux) 58.741,35/K-0048 (Charleroi)1.104.632,66/K-0053 (Bomal-sur-Ourthe) 305.549,26/K-0054 (Nivelles)135.187,42/K-0055 (Wavre)88.603,02/K-0057 (Jambes) 776.687,67/Mundo (Louvain-la-Neuve) 202.747,88/Pairai Daiza 895.750,00/Partenamut (Liège)

620.640,00/Province de Liège 1.089.827,36/Swift scrl (La Hulpe)

981.800,00/Takeda (Lessines)1.429.949,75/UCB Pharma (Braine-l’Alleud) 586.653,90/ Vayamundo (Houffalize)1.360.725,00/Ville de Couvin 293.646,44/ Commune de Verviers 2856250,50/Ville de Liège

3055656.56/ Wingest (Martelange)1.577.950,00

logothebuzzer.png

Onze aandacht gaat naar :  Afvalwater, waterbehandeling, machine en apparatenbouw, solids & bulk, tankopslag, olie-en gas, chemie, farma, petrochemie, welding, papier & pulp, opslag van chemicaliën, verpompen van vloeistoffen, separatietechnologie, toepassingen voor beheersen van vaste stoffen en vloeistoffen, watermanagement, zuivering,recuperatie, conditionering, slibbehandeling,  ,membraantechnologie,meet-en regeltechniek, processoplossingen voor flow,  niveau, druk, analyse, temperatuur, impact op milieu, aandrijftechnologie, processtechnologie, onderhoud op installaties, controle.... 

Onze volgende e-mailing/newsletter gaat naar :

De industrie maar ook extra naar de :

Bedrijven in de kanaalas van Gent -Terneuzen - Vlissingen.

Bedrijven gelegen in en rond de havens van Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, Zeebrugge, Oostende,Luik en bedrijven gelegen aan de binnen-wateren. Bezorg ons op tijd uw persberichten, product en projectinfo, video's, nieuws, reportages van u of van ons, uw evenementen, uw participaties aan beurzen, enz.

Opgelet, onze leden hebben steeds voorrang. Word ook lid van ons Industry Press portaal en uw informatie wordt gegarandeerd gezien door tienduizenden.

Tevens gaat onze volgende mailing ook  naar een 2500 importerende bedrijven, alsook de cargo, expeditie, maritieme sector, rederijen, scheepswerven, repair, luchthavens, openbare werken, intercommunales, energie sector, offshore , onshore, engineering, farma, chemie, cosmetica, producenten en petrochemie, plants, de binnen-scheepvaart, machinefabrieken, werktuigateliers, maintenancesector, enz. Wij richten ons ook naar de inversteerders in alle industrietakken, naar start-ups, durfkapitaal en bereiken ook de grote spelers in het buitenland. Onze aandacht gaat ook naar  de vakbeurzen in binnen-en buitenland.

U bereikt de hele industrie, importeurs, woordvoerders, plantmanagers, bedrijfsleiders, industriëlen, de diverse persorganen, durfkapitaal,  tal van start-ups en tal van investeerders ... Laat ons weten welke doelgroep uw interesse heeft.

Wij staan ook stil bij alles wat het maritieme wereld aangaat : scheepsbouwers, bunkering, expeditie, distributie, scheepswerven en  herstellingen, onderhoud, opslag, goederenbehandeling maar ook de cargo op de luchthavens, kortom het hele logistieke proces. Offshore, onsshore, energie, zonnepanelen, batterijen, waterstof, electriciteit...

Verder gaat onze aandacht ook naar industrie en plants, technologie, warehousing, grondverzet, industriebouw, enz. Maandelijks breiden onze rubrieken uit en vullen wij onze database aan. In uw voordeel. 

 

 

U staat op een beurs? U hebt nieuwe innnove-rende producten? U wenst iets te verkon-digen?U hebt nieuws? Een open deur? Een fusie? Overname? Stuur ons uw persberichten! 

Heel wat vakbeurzen werden 

verplaatst, sommigen geannuleerd, anderen gingen de virtuele toer op.

Wij probeerden u een stand

van zaken te geven op onze

Vakbeurs - Timeline!

Yellow Order by Phone Instagram Square  .png

De Luxemburgse premier, staatsminister, Xavier Bettel, en de minister van economie, Franz Fayot, hebben op 31 januari 2023 een bezoek gebracht aan de gebouwen van het bedrijf Artec 3D in Senningerberg om de nieuwe site van de opto-elektronische productiefaciliteit van het bedrijf in te huldigen waar de bekroonde 3D-scanners, die hebben bijgedragen aan de wereldwijde reputatie, worden geassembleerd en vervaardigd. De nieuwe productielijn omvat een cleanroom van 300 m2 die profiteert van een IS07-reinheidsclassificatie en gepersonaliseerde regeling van temperatuur, druk en vochtigheid. De cleanroom is ook uitgerust met state-of-the-art data-intelligentiesoftware die het mogelijk maakt om op elk moment en in realtime de toestand van de cleanroom te kennen. Deze technologie is uniek in Luxemburg en garandeert zowel het hoogste productieniveau als de hoogste niveaus van veiligheid en precisie. Met deze nieuwe productielijn wil Artec 3D toonaangevend blijven op het gebied van 3D-scanhardware en -software.

Het kabinet in Nederland heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor € 284,2 miljoen beschikbaar is. In de Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. De 14 geselec-teerde voorstellen komen uit het hele land en worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. € 900 miljoen voor Regio Deals in deze kabinetsperiode. Dit is de vierde ronde Regio Deals; in drie eerdere ronden zijn in totaal al 30 Regio Deals van start gegaan. In de vierde ronde zijn 23 voorstellen ingediend, waarvan 14 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later zullen nog een vijfde en zesde ronde volgen, naar verwachting in respectievelijk 2023 en in 2024. Voorstellen die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een Regio Deal, kunnen in die rondes weer meedingen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal € 900 miljoen beschikbaar.

Nederland richt nieuw samenwerkingsverband op over water. Vandaag, 23 maart, wordt het Nederlandse initiatief International Panel for Deltas and Coastal Areas (IPDC) officieel gelanceerd. Dit is een samenwerking tussen landen, kennisinstellingen en financiële instanties, die gefocust zijn op water en klimaatverandering. Doel van het samenwerkings-verband is dat landen zich beter gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. Via het IPDC kan er tegelijkertijd met meerdere partijen kennis worden uitgewisseld.

Kabinet neemt besluit over CO2-plafond voor luchthavens. Er komt een plafond voor de hoeveelheid CO2 die de luchtvaart, vertrekkend vanuit Nederland, mag uitstoten. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Het CO2-plafond gaat ervoor zorgen dat de doelen voor de reductie van CO2 door de luchtvaart worden gehaald.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (9 maart 2023) -  heeft in 2022 € 75 miljoen toegewezen aan 249 gemeenten, 12 provincies en 3 waterschappen om verkeers-veiligheid te verbeteren. Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er tot 2030 via de Investeringsimpuls verkeersveiligheid € 500 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Waar in de eerste ronde van de Investeringsimpuls verkeersveiligheid in 2020 al € 165 miljoen werd verdeeld, is nu in de tweede ronde € 75 miljoen verdeeld.

 

Staatssecretaris Uslu heeft samen met het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de verlenging van de Erfgoeddeal tot 2025 getekend. Het kabinet trekt hier € 12,5 miljoen voor uit.

Walstroomsubsidie zet in de rug voor verduurzaming scheepvaart en havens.

Op negen locaties in Nederland komt de komende jaren walstroom beschikbaar voor aangemeerde schepen. Via de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is tot dusver € 15 miljoen beschikbaar gesteld aan de maritieme sector voor de realisatie van deze installaties. Eind dit jaar kunnen de eerste schepen al aan de stekker.Het Rijk heeft tot dusver in twee tenders € 15 miljoen aan subsidies toegekend. De maritieme sector zelf investeert nog eens € 55 miljoen, waardoor er voor een totale investering van ongeveer € 70 miljoen op negen verschillende plekken in ons land walstroominstallaties voor zeeschepen worden gerealiseerd. Daardoor kunnen roll-on-roll-off-schepen (schepen met een ‘rollende’ lading, zoals auto’s en vrachtauto’s) in Vlaardingen en offshore- en baggerschepen bij Vlissingen vanaf eind 2023 aan de walstroom en gaan cruiseschepen in Rotterdam vanaf half 2024 aan de stekker. 

Extra geld voor subsidie vervanging binnenvaartmotoren. Binnenvaartschippers kunnen ook in 2023 subsidie aanvragen om hun motor te laten vervangen door een nieuwer, duurzamer model met minimaal Stage V niveau. Hiervoor wordt door het Rijk een extra 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Schippers kunnen vanaf  een aanvraag indienen bij de RVO. Naast het extra geld voor de motorvervanging wordt het maximale subsidie-bedrag per aanvraag ook verhoogd, van 200.000 naar 400.000 euro. Een eerdere optie die er was om een SCR-katalysator aan te schaffen en te laten installeren in een motor bleek minder in trek bij ondernemers. De regels voor deze subsidie worden daarom verruimd, zodat er geld kan worden aangevraagd voor de aanschaf en installatie van een katalysator in combinatie met een roetfilter. Voor 2023 is hiervoor 12,9 miljoen euro beschikbaar.
 

Internationaal schadefonds voor ongevallen op zee met gevaarlijke stoffen stap dichterbij

Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel om een internationaal verdrag over het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee te implementeren (HNS-verdrag). Daarmee is de oprichting van een internationaal schadefonds voor grote scheepsongevallen met gevaarlijke stoffen een stap dichterbij. Partijen die schade lijden door een ongeval met een zeeschip met gevaarlijke en schadelijke stoffen worden door dit verdrag beter beschermd. Op dit moment moeten scheeps-eigenaren die dit soort stoffen over zee vervoeren al verzekerd zijn voor ongevallen. Maar bij een zeer groot ongeval kan de maximale dekking van de verzekering ontoereikend zijn om alle schade te vergoeden en slachtoffers te compenseren.Het HNS-verdrag (Hazardous and Noxious Substances) moet daar verandering in brengen, door een internatio-naal fonds te creëren waar schade uit kan worden gecompenseerd, als die hoger uitvalt dan waar een reder voor verzekerd is. Uit het fonds kan maximaal zo’n 300 miljoen euro aan schade worden vergoed.

 

Nederland en Bonaire investeren samen in modernisering luchthaven. Bij de herinrichting van de platformen zal er rekening worden gehouden met de komst van elektrische vliegtuigen. Nederland steekt € 15 miljoen in het aanpakken van de platformen, Bonaire trekt er € 6,6 miljoen voor uit. In totaal is het de bedoeling dat er € 50 miljoen in de luchthaven wordt geïnvesteerd.

Voor al uw, vragen, nieuws- en
persberichten, advertenties: info@industrypress.be 

Wij brachten ook in kaart : 

Constructie en engineering,maintenance en onderhoudssector, scheepswerven, binnenvaartbedrijven,  Off-Shore, werkplaatsen, environmental, marine services, brokers, terminals, Chemicals, petrochemie, voeding, pharma, agro-industrie, transport van gassen, afvalstromen en waterbehandeling, riolering, onderhoud op installaties & plants, waterzuiveringsinstallaties, opslag, distributie, logistiek, expeditie, verpakking, engineering, enz. 

cibleer.jpg
newprodut.png
innovatie.jpg

Nederlandse landbouwexport in 2022: gestegen exportwaarde door gestegen prijzen

Nederland exporteerde in 2022 ter waarde van € 122,3 miljard aan landbouwgoederen, 17,2% meer dan 2021. Dit is volledig het gevolg van prijs-stijgingen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de gestegen energiekosten. Het export-volume kromp namelijk met 0,5%. Nederland impor-teerde landbouwgoederen ter waarde van € 88,2 miljard, 23,5% meer dan 2021 – die stijging is even-eens het gevolg van prijsstijgingen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Wageningen Economic Research (WEcR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De belangrijkste markt voor zowel de export als de import van landbouwgoederen voor Nederland blijft Europa. In totaal gaat 69,7% van onze export naar de Europese Unie (EU). In het bijzonder de nabij gelegen markten van Duitsland (24% van export en 18% van de import), België (12% van de export en 13% van de import) en Frankrijk (8% van de export en 7% van de import).

De € 122,3 miljard aan export bestaat uit goederen van Nederlandse makelij (€ 79,8 miljard) en wederuitvoer (€ 42,5 miljard). De productgroepen met de hoogste exportwaarde in 2022 zijn zuivel en eieren (€ 11,9 miljard), sierteeltproducten (€ 11,5 miljard), vlees (€ 11 miljard), dranken (€ 8,1 miljard) en natuurlijke olie en vetten € (8,1 miljard).

Ook de export in landbouwgerelateerde goederen, zoals landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, kasmaterialen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, steeg in 2022, naar € 13,4 miljard (23% groei t.o.v. 2021).

Het rapport benadrukt wederom dat de Nederlandse agrofood-sector innovatief ondernemerschap, expertise en een unieke logistieke positie bezit.

 

Van 4% naar 15% biologische landbouw in 2030.

Nederland heeft de ambitie dat in 2030 15% van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruikt wordt. Om dat te bereiken gaat LNV samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om biologische productie en consumptie te laten toenemen. Onder meer door een consumentencampagne, marktontwikkeling, de verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren gemakkelijker financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch en het vergroten van kennis en innovatie via een kennisagenda. Om de biologische landbouw te versterken is voor 2023 en 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds. Dit is onderdeel van het Biologische Actieplan dat minister Adema vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Afspraken met Rijk over bouw van :

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen. Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen, waarvan circa twee derde in het betaalbare segment. Daarmee gaat het om zo’n 113.000 betaalbare woningen. De provinciale woningbouwafspraken die vorig jaar zijn gemaakt, zijn regionaal uitgewerkt in Woondeals, waaronder de Woondeal MRA. Gelijktijdig zijn vandaag Woondeals ondertekend met Noord-Holland Noord en de ZUND-regio: de Flevolandse gemeenten Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten. In deze drie Woondeals gaat het om afspraken over de bouw van bijna 220.000 woningen.

Zuid-Hollandse bestuurders en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. Het Rijk, provincie Utrecht & Amersfoort & foodvalley, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn drie woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley. Op 9 maart 2023 zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten en 38 woningcorporaties hun handtekening onder vier regionale Woondeals voor Brabant. Het doel is om tot en met 2030 ruim 130.600 woningen te bouwen in de provincie. OoK op donderdag 9 maart 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de betrokken partijen de Woondeal Limburg. In de Woondeal staat dat er in Limburg 26.550 woningen bij komen, waarvan het grootste deel in de sociale huur, de middenhuur en de betaalbare koop. Tevens  tot en met 2030 komen er 104.000 woningen bij in Gelderland

Ook maakte minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend dat Amsterdam financiële ondersteuning ontvangt om ongeveer 1.000 flexwoningen te realiseren. De woningen worden verdeeld in vier projecten en de eerste worden nog dit jaar opgeleverd. De bijdrage van in totaal € 12 miljoen is afkomstig uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag 28 maart 2023 de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel.

Het rapport dat vandaag gepubliceerd is, gaat over een derde meting van de neergedaalde stoffen in de omgeving van Tata Steel. De metingen zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zijn onderdeel van het (gezamenlijke) plan van aanpak voor een gezondere leefomgeving in de IJmond.  Het onderzoek laat, net als de vorige twee onderzoeken, zien dat er in de IJmond grotere hoeveelheden PAK en metalen in neergedaald stof zitten dan elders in Nederland. Uit eerder onderzoek van het RIVM blijkt dat Tata Steel de belangrijkste bron is van dit soort stof. Daarnaast kunnen andere bronnen in de IJmond, zoals industrie en verkeer, hier ook aan bijdragen.De hoeveelheid neergedaald ijzer in het hele gebied gedaald sinds het eerste onder-zoek in 2020. Dit kan erop wijzen dat er minder ijzer wordt uitgestoten in de IJmondregio.Tata Steel werkt aan een reeks verbetermaatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Maatregelen die tot een vermindering zouden moeten leiden, moeten in grote mate nog worden uitgevoerd.

 

De Belgische en Nederlandse ministerraden hebben groen licht gegeven voor de gezamenlijke bestelling van vier nieuwe fregatten, twee voor elke zeemacht. De totale kostprijs ligt hoger dan aanvankelijk geschat, op meer dan 4 miljard euro.

Ontdek de laatste persberichten van gespecialiseerde leveranciers via

Uw perscentrale naar de industrie.

Ontdek de laatste persberichten van gespecialiseerde leveranciers via

 In 2022 ging het aantal startende ondernemers in ons land met 3,5 procent achteruit. Dat blijkt uit de nieuwste Startersatlas 2023 van GraydonCreditsafe, UNIZO en UCM. In het eerste kwartaal van 2023 zet de daling van het aantal starters zich door. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 waren in de eerste drie maanden van dit jaar 2,7 procent minder nieuwe oprichtingen van eenmanszaken en vennootschappen in België.“Na het recordjaar 2021 is een terugval in 2022 niet onlogisch. Met 115.645 starters bereiken we nog steeds het op één na beste jaarcijfer ooit. Dat de dalende tendens aanhoudt, baart ons wel zorgen. Door het stijgend aantal stopzettingen dreigt ook de netto groei te stagneren. We kunnen dan ook niet genoeg hameren op het belang van een goed en gezond ondernemersklimaat waar starters de ruimte hebben om te groeien en te experimenteren. Ook de scholen hebben een belangrijke rol om ondernemerschap te stimuleren. Startende ondernemers van vandaag zorgen voor de welvaart van morgen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Monument Group vestigt Europees hoofdkantoor in Nederland Amerikaans kapitaaladviesbureau gaat innoveren in het Nederlandse fintech-ecosysteem. Monument Group opent kantoor in Nederland om Europese aanwezigheid uit te breiden Monument Group, een wereldwijde partner voor kapitaaladvies en fondsenwerving in alternatieve investeringen, vestigt zijn Europese hoofdkantoor in Nederland om zijn groeiende activiteiten in de regio te ondersteunen. Het in de VS gevestigde bedrijf voegt zich bij het Nederlandse fintech-ecosysteem om uit te breiden en te innoveren in de sector. Met het nieuwe kantoor in Amsterdam wil Monument Group de relaties met investeerders in Europa versterken en haar kapitaaladvies- en secundaire activiteiten verder ontwikkelen. Met name kan Monument Group pensioenfondsen helpen om kapitaal toe te wijzen aan alternatieve – groene of innovatieve – fondsen en zo bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen van beleggers.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de aanschaf van in totaal 600 elektrische bussen

De Franse oliemaatschappij Totalenergies  bereidt zich voor op het einde van de thermische auto's en verkoopt haar tankstations in Duitsland en de Benelux. Waarschijnlijk zijn er duizenden jobs mee gemoeid.

Het Britse industriële concern Rolls-Royce maakte vrijdag bekend dat het 2,9 miljoen pond (3,3 miljoen euro) aan financiering heeft ontvangen van de British Space Agency om kleine kernreactoren te ontwikkelen voor toekomstige maanbases. 

Coolbrook en Linde Engineering starten samenwerking op het gebied van elektrificatie van stoomkrakers in de petrochemische industrie om te komen tot CO2-vrije ethyleenproductie. Coolbrook, een transformationeel engineering- en technologie-bedrijf dat zich richt op industriële elektrificatie, en Linde Engineering, een toonaangevende wereldwijde technologieleverancier en engineeringbedrijf, hebben een strategisch partnerschap getekend om samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van Coolbrook's RotoDynamic ReactorTM (RDR)-technologie ter vervanging van brandend fossiel brandstoffen met schone elektriciteit in ethyleenfabrieken over de hele wereld.

Linde (1).jpg

Linde Engineering en Coolbrook tekenden de samenwerkingsovereenkomst op Brightlands Chemelot Campus in Geleen, Nederland. Op de foto (van links): vertegenwoordiger van Linde Engineering Dr. Gunther Kracker, directeur, hoofd Productmanagement & kostenraming Sustainable Hydrocarbon Solutions I Afdeling SHM, en Dr.-Ing. Marc Schier, vice-president, hoofd duurzame koolwaterstofoplossingen. Vertegenwoordigers van Coolbrook Ilpo Kuokkanen, uitvoerend voorzitter, en Joonas Rauramo, CEO.

 

 

MSD Animal Health opent nieuwe state-of-the-art vaccinfabriek in Brabant . MSD Animal Health in Boxmeer is uitgegroeid tot de wereldwijde hub voor de ontwikkeling en productie van diervaccins. De site speelt daarom een ​​sleutelrol in de bescherming van de gezondheid van dier en mens. Bovendien geeft MSD met zijn groeiende aanwezigheid een sterke impuls aan bedrijvigheid, werkgelegenheid en levenskwaliteit in de regio. Het bedrijf produceert in Boxmeer maar liefst 150 miljoen vaccins per dag en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Onlangs opende MSD Animal Health haar nieuwe, ultramoderne productiefaciliteit voor het steriel afvullen en vriesdrogen van vaccins voor dieren. De locatie in Brabant speelt een centrale rol bij de ontwikkeling en productie van deze vaccins, omdat het MSD's wereldwijde leidende positie op de markt voor diergezondheidsvaccins ondersteunt.

downloaden (7).png

RoboJob zet de deuren weer open. Niet voor klanten of partners deze keer, maar voor studenten en werkzoekenden. Al voor de derde keer organiseert de wereldspeler in CNC-automatisering een ‘RoboJob Experience Day’, waarmee het bedrijf uit Heist-op-den-Berg zich kenbaar wil maken als werkgever. Het bedrijf is voornamelijk op zoek naar technische profielen. De RoboJob Experience Day vindt op 20 april 2023 plaats in het hoofdkantoor van RoboJob in Heist-op-den-Berg. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een sessie in de namiddag of in de avond. Meer informatie vindt u op www.robojobexperienceday.be

Logistiek vastgoedontwikkelaar Panattoni Nederland, start binnenkort met de bouw van het distributiecentrum Panattoni Park Steenwijk van circa 34.000 m2. De omgevingsvergunning hiervoor werd onlangs onherroepelijk. 

downloaden (17).png

Antwerp Terminal Services (ATS) en CMB.TECH lanceren eerste Waterstof Dual Fuel Straddle Carrier

Antwerp Terminal Services (ATS), een joint venture tussen MSC PSA Europe Terminal (MPET) en PSA Antwerp (PSAA), zorgde vandaag voor een wereldprimeur. Tijdens een korte huldiging in de Antwerpse Haven lanceerde het bedrijf voor het eerst een ‘H₂ dual fuel’ straddle carrier. De machine, die gebruikt wordt om containers in de haven te vervoeren, wordt aangedreven door een mengeling van waterstof en diesel en maakt gebruik van H₂ dual fuel technologie. Dit werd ontwikkeld door het cleantech bedrijf CMB.TECH en nadien met de ondersteuning van ATS verwerkt in een bestaande straddle carrier. Dit toestel kan een belangrijke rol spelen bij de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in haventerminals.

STRADDLE_CARRIER_04_2023-03-29-131941_vhkz_d826ee0a63a8aed8715c4280dba50dd4.webp

Xella Nederland, met een vestiging in de Meppelse Sethehaven, is dinsdagavond 28 maart uitgeroepen tot ‘Havenondernemer van het Jaar 2022’. Daarmee volgen zij Jan Mark Oosterhuis, van Op- en overslag Meppel, op.

De bekendmaking van de ‘Havenondernemer van het Jaar’ gebeurde tijdens het jaarlijkse Havendiner Port of Zwolle. Dit jaarlijks terugkerende evenement organiseert Port of Zwolle in samenwerking met Regio Zwolle United, de maatschappelijke tak van PEC Zwolle.

Met dit havendiner halen beide organisaties de banden aan tussen het logistieke bedrijfsleven, de havenbedrijven, onderwijsinstellingen en overheid binnen en buiten de regio.

Aukje de Vries, staatssecretaris Ministerie van Financiën, maakte de ‘Havenondernemer van het Jaar’ bekend en reikte de award uit aan Roel Sietses, plantmanager Xella Nederland in Meppel. Xella Nederland heeft meerdere vestigingen in Nederland. Een daarvan is gevestigd aan de Sethehaven in Meppel.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van onder andere cellenbetonblokken, scheidingswand- en cascopanelen, blokelementen en dak- en wandplaten.

Logistiek dienstverlener DACHSER benoemt Tom Verheyen tot Country Manager European Logistics Belgium en Niels Tieleman tot nieuwe General Manager van DACHSER in Willebroek, België.