top of page

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

Uw portaalsite naar alle industrie en bedrijfswereld

Maritiem

R.jpg
downloaden (1).png
INFOGRAPHIC_Jaarcijfers_NL_2022.png

Groei Haven Antwerpen

Minder groei voor de haven  van Antwerpen : weliswaar een kleine stijging van 1,3% t.o.v een stijging van 5,2% in 2018. Een overslag van ca. 238 miljoen ton goederen. Een groei van 6,2% voor de containertrafiek. Breakbulk daalde met  23%

Groei Haven Oostende

1 589 212 ton werd in 2019 behandeld in Haven Oostende, een stijging van 1,7% t.o.v. 2018.In 2019 registreerde Haven Oostende 4914 invaarten van Crew Transfer Vessels (CTV’s) en 138 invaarten van Service Operation Vessels (SOV’s).   13 cruises brachten 3782 passagiers.

Groei Haven Zeebrugge

De haven van Zeebrugge heeft in 2019 in totaal 45,8 miljoen ton goederen verhandeld. Dat betekent een stijging van 14,2 procent ten opzichte van 2018.  Containertrafiek steeg alsook de behandeling van vloeibaar aardgas.  In 2019 meerden 149 cruiseschepen aan 

Recordjaar Gent

De Gentse haven verhandelde in 2018 in totaal 71,4 miljoen ton aan goederen. Dat is een stijging 5,5% ten opzichte van het jaar voordien.Bijna de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt via zeevaart is droge bulk. Die stijgt naar 34,6 miljoen ton (+5,4%). Met een zeer sterke groei van 48,7% komt de containeroverslag via zeevaart op een totaal van 2,5 miljoen ton.Niet enkel de overslag via zeevaart kent een recordjaar, ook voor de binnenvaart is dit weer het geval. De binnenvaart kent een toename van 58 miljoen naar 60 miljoen ton (+3,4%).Met een overslag via zeevaart van 71,4 miljoen ton en via binnenvaart van 60 miljoen ton boekt North Sea Port in 2019 een totale overslag van 131,4 miljoen ton (+2,1%). Bovendien mag er nog 15 tot 16 miljoen ton overslag via pijpleidingen worden bijgeteld.

Containers stuwen groei overslag haven Rotterdam

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2019 een overslag gerealiseerd van 240,7 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 3,4% meer dan in het eerste halfjaar van 2018. De groei van de containeroverslag, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette door met 4,8% (in tonnen, +6,4% in TEU) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018, eveneens een nieuw overslagrecord. De groei was vooral een gevolg van hogere import- en transshipment volumes.

Kernpunten

  • Totale overslag 240,7 miljoen ton, nieuw record

  • Groei overslag containers naar 7,5 miljoen TEU (+6,4% in TEU, +4,8% in tonnen)

  • Lichte toename (+4,0%) omzet Havenbedrijf Rotterdam naar € 357,8 miljoen

  • Duidelijke toename (+7,0%) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen naar € 134,8 miljoen

  • Aanhoudend hoge investeringen (€ 177,1 miljoen) in infrastructuur

Andere positieve uitschieters waren er in de marktsegmenten ruwe olie (+2,8%) en LNG (+94%). De groei in ruwe olie werd gedreven door meer import van goedkopere olie uit de Verenigde Staten. LNG groeide vooral door toegenomen export van Amerikaans gas naar Europa. Dalingen waren er in het eerste halfjaar te zien in de marktsegmenten minerale olieproducten (-5,8%) en agribulk (-7,2%).

Maritiem

Uw portaalsite naar alle industrie en bedrijfswereld

Start-Up: Pro Gallery
logistics-5304318_1920.jpg

Hier uw banner?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?