top of page
industry-798642_1920.jpg

Engineering -industrie-utiliteitsbouw - 

warehousing - projecten - werven - grondverzet

Uw portaalsite naar alle industrie en bedrijfswereld

Yellow Order by Phone Instagram Square  .png
IPlogo.jpg
sluis.jpg

Van Wijnen heeft ingenieursbureau Jansen Wesselink uit Drachten overgenomen en Topman bij Van Wijnen Wino de Jong treedt per 1 augustus 2020 af. Zijn positie van CEO wordt door Peter Hutten overgenomen, voorheen COO bij Van Wijnen. Kees Wielaart blijft aan als CFO. 

De regering wil 400 hectare industrieterrein terug kopen. Op voorstel van de minister van Economie Willy BORSUS heeft de regering van Wallonië aan SOGEPA een mandaat verleend om te onderhandelen over de overname van de Carsid-sites in Charleroi en ArcelorMittal in Luik. Doelstelling: De sites ombouwen om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen die werkgelegenheid creëren.

KWS bouwt mee aan de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. Belangrijk daarbij is het bieden van getij-onafhankelijk ruimte aan de steeds groter wordende zeeschepen. Begin 2016 is gestart met de bouw van de zeesluis die 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep wordt. In 2022 is de sluis, met een levensduur van 100 jaar, beschikbaar voor de scheepvaart.

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden, bij de ingang van het Noordzeekanaal gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis. Als onderdeel van VolkerWessels is KWS Infra Amsterdam-Utrecht verantwoordelijk voor de terreininrichting.

Asfalteren op grote hoogte

Het werk dat KWS uitvoert voor de zeesluis is een uitdagende klus, onder andere door het asfalteren op de sluisplateaus. Hier asfalteren wij op grote hoogte, vlak langs open water. Na het asfalteren maken de vletterlieden 24/7 gebruik van de plateaus voor het aanmeren van de schepen.

Werkzaamheden

Deze maand starten wij met de tweede fase van onze werkzaamheden voor de terreininrichting rondom de nieuwe zeesluis. Hier brengen wij de asfaltverharding en slijtlaag aan, plaatsen wij een hemelwaterafvoersysteem met infiltratiekratten, wordt een mantelbuizenstelsel geplaatst en puingranulaat aangebracht. Daarnaast profileren en verdichten wij het zandlichaam en brengen wij de bebording, wegmarkering, scheepvaartmarkering en EPS aan.

Naast KWS is ook Van Kessel Bronbemaling betrokken bij de werkzaamheden. Zij zijn onlangs bezig geweest met het vullen van het buitenhoofd. 

In opdracht van aannemersconsortium OpenIJ is Van Kessel Bronbemaling begonnen met het vullen van het buitenhoofd. Vrijdag was de laatste dag dat over de vloer van de deurkas buitenhoofd en de drempelkuip kon worden gelopen.

Afgelopen zaterdag is begonnen met het onderwater zetten van de drempelkuip en de deurkas buitenhoofd (zeezijde)!
Deze is nu voor de helft gevuld. Volgend weekend wordt het restant aangevuld.

Het aannemersconsortium OpenIJ werkt in opdracht van Rijkswaterstaat in IJmuiden aan de grootste zeesluis van de wereld. Van Kessel Bronbemaling is als specialist betrokken bij dit project en is onder meer ingezet om een vijftal omvangrijke bouwkuipen droog te houden.

Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
business-4760276_1920.jpg

uw banner hier?

Boskalis neemt twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aan in Nederland Papendrecht.

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft twee omvangrijke dijkversterkings-projecten aangenomen, zijnde het project IJsseldijk Zwolle-Olst en Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. De projecten maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de huidige inschattingen bedraagt de gecombi-neerde totale contractwaarde voor Boskalis circa EUR 200 miljoen.

Tussen Zwolle en Olst gaat Boskalis in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta de IJsseldijk over een afstand van bijna dertig kilometer versterken. De dijk beschermt de bewoners van Salland tegen water uit de IJssel en tegen overstro-mingen vanuit het IJsselmeer bij noordwester-stormen. Tevens gaat Boskalis in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de IJsseldijk bij Krimpe-nerwaard over een afstand van tien kilometer versterken. De dijk moet bescherming bieden tegen hoogwater en overstromingen van de Hollandsche IJssel en beschermt ruim 200.000 bewoners en de economische waarden van het achterland. Dit project wordt in joint venture met van Hattum en Blankevoort uitgevoerd. Beide projecten kennen een planuitwerkings-fase en een realisatiefase met een totale doorlooptijd tot en met 2026. Naast deze projecten uit het nationale Hoogwater-beschermingsprogramma werkt Boskalis in dat kader momenteel samen met partners aan de versterking van de Markermeerdijken en heeft het onlangs de versterkingen van de Houtribdijk en de Waddenzeedijk Eemshaven-Delfzijl succesvol afgerond. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Deze twee dijkversterkingsprojecten zijn gericht op het beschermen van de welvaart in grote delen van Nederland en de gevolgen van extreme waterstanden die mede voortvloeien uit de verandering van het klimaat. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is Boskalis uitzonderlijk gepositioneerd om wereldwijd een significante maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van welvaart en invulling te geven aan de energietransitie.

De laatste secties van Tunnel Boring Machine Annie komen aan in Greenwich.

 

De laatste delen van een gigantische machine die een 4,5 km lange tunnel door Zuidoost-Londen zal graven, zijn ondergronds verlaagd. De laatste onderdelen van Tunnel Boring Machine (TBM) Annie zijn onlangs aangekomen op het pompstation in Greenwich. Dit waren de grootste en zwaarste stukken (de staartbus en de snijkop) en hun transport door het stadscentrum van Greenwich was het hoogtepunt van maanden voorbereiding. De secties zijn nu verlaagd langs de schacht, waar de hermontage van de TBM doorgaat. Vernoemd naar Annie Scott Dill Russell, de eerste vrouwelijke wetenschapper die bij het Greenwich Observatory werkte, werd de machine, een van de zes gigantische tunnelingmachines die in het Tideway-project worden gebruikt, in Duitsland gebouwd, de Rijn opgevoerd en vanuit Nederland naar Londen gevaren. Zo groot als een paar Londense bussen, zal deze enorme machine de ‘Greenwich Connection Tunnel’ creëren - die een groot deel van Zuidoost-Londen verbindt met de belangrijkste superriooltunnel onder de Theems. Zodra het tunnelen in Greenwich in volle gang is, zal een groot deel van het uit de grond verwijderde uitgegraven materiaal per binnenschip van de locatie worden gehaald, waardoor duizenden vrachtwagens buiten de lokale wegen blijven. Tideway investeert in nieuwe infrastructuur in Deptford Creek om dit riviertransport te vergemakkelijken.

tideway.jpg

Busan Port Authority in Rotterdamse haven.

Busan Port Authority heeft Hercuton de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een duurzaam logistiek warehouse van 30.000 vierkante meter op het Distripark Maasvlakte West in de Rotterdamse haven. Naar verwachting zal dit warehouse in het tweede deel van 2021 worden opgeleverd. Samsung SDS wordt dan verantwoordelijk voor de operatie en beheer.

Hercuton is verantwoordelijk voor het duurzame ontwerp op Breeam Outstanding niveau en de uiteindelijke constructie. Het heeft in Nederland en ook in de regio Rotterdam veel ervaring bij de ontwikkeling en realisatie van logistiek vastgoed.

Busan Port Authority en het Havenbedrijf Rotterdam tekenden een jaar geleden een contract voor de uitgifte van een terrein van vijf hectare op het Distripark Maasvlakte West. Daarmee was het Zuid-Koreaanse havenbedrijf de launching customer voor dit bedrijfsterrein.

zwolle.jpg
busan.jpg

Nieuwe magazijn in Tisselt voor Etex.

 

Op de productielocatie van de Etex Group in Tisselt, waar we voornamelijk Promat brandwerende platen produceren, hebben we de afgelopen 5-6 jaar een aanzienlijke toename van het aantal productielijnen (en producten) gezien, resulterend in een gebrek aan 'magazijn. Om dit probleem op te lossen en met het oog op de toekomst, heeft Etex besloten om een ​​gloednieuw magazijn van 15.500 m² te bouwen op haar site in Tisselt. Deze nieuwe winkel zal niet alleen dienst doen als magazijn voor Promat-producten die in de fabriek in Tisselt worden geproduceerd. Siniat-producten bestemd voor de Belgische markt, evenals Promat-producten die elders worden vervaardigd, zullen daar worden opgeslagen. Deze winkel zal daarom fungeren als distributiecentrum voor de lokale markt en voor Promat-klanten over de hele wereld. De kantoren in het nieuwe magazijn worden gebouwd op basis van onze oplossingen voor wanden en plafonds met gipsplaat gemonteerd op een metalen frame. Sinds de overname van het bedrijf EOS in Groot-Brittannië in 2016 beschikt de groep over de middelen voor dit type constructie. Met deze investering kijkt Etex naar de toekomst door al deze voorraden in één magazijn  te centraliseren en het voorraadbeheer, de veiligheid op de site en vooral de klantenservice te verbeteren. De nieuwe winkel zal in september 2020 volledig operationeel zijn.

IJsseldijk Zwolle – Olst © Waterschap Drents Overijsselse Delta

promat.jpg

KWS past 40% gerecycled asfalt toe in SMA voor gemeente Sliedrecht

In Sliedrecht ligt sinds afgelopen weekend een 450 meter lange, duurzame asfaltlaag op de Baanhoek Molendijk. Het asfaltmengsel SMA (steen- of splitmastiekasfalt) is toegepast met gebruik van 40% gerecycled asfalt. Een bijzonder mengsel, want vanwege de specifieke eisen aan SMA is het niet zo eenvoudig om gerecycled asfalt toe te passen. Voor de gemeente Sliedrecht een primeur: niet eerder werd zo’n duurzaam asfaltmengsel toegepast.

CO₂-besparing en minder nieuwe grondstoffen nodig

Het duurzame asfaltmengsel wordt geproduceerd in de asfaltcentrale APH in Hoogblokland. Door 40% gerecycled asfalt in SMA toe te passen, bespaart KWS tijdens de productie van het asfaltmengsel 15% op de CO₂-uitstoot ten opzichte van regulier SMA zonder recycling. Ook is 40% minder nieuwe grondstoffen nodig. Vanwege de specifieke eisen aan zowel de samenstelling als de korrelverdeling voor het SMA-mengsel was het tot voor kort lastig om asfaltgranulaat toe te passen. Door onder andere de oude SMA-deklaag apart te frezen en op te slaan kan het SMA nu hoogwaardig worden gerecycled. Deze horizontale recycling vraagt echter niet alleen aanpassingen in de werkzaamheden, maar ook in de logistiek en asfaltproductie.

KWS is blij met opdrachtgevers als de gemeente Sliedrecht die samen willen verduurzamen. Pieter Ahsman, directeur van de vestiging Rotterdam-Zwijndrecht zegt hierover: “Verduurzaming betekent doen. Ons team is samen met de gemeente Sliedrecht op zoek gegaan naar de juiste duurzame innovatie. Met de toepassing van SMA komen we als KWS weer een stap dichterbij onze duurzaamheidsmissie: 100% circulaire infrastructuur in 2040.”

boskalis.jpg

 

DELTA SLUIT ERFPACHTOVEREENKOMST VOOR 14 HA MET DE GEMEENTE HELEVOETSLUIS

Dinsdag 30 juni tekenden Aart Jan Spoon, wethouder van economische zaken van de gemeente Hellevoetsluis en Coert Zachariasse de erfpachtovereenkomstvoor de afname van de grond op het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3.

 

Rotterdam Logistics Park

Delta gaat samen met European Logistics Real Estate Partners (ELREP) op de kavel het Rotterdam Logistics Park ontwikkelen, een logistiek park met in het totaal vijf distributiecentra. Het terrein zal worden ontwikkeld volgens het Next Generations Logistics concept van Delta. Daarin worden functionaliteit, mensgericht design, hoogwaardige technologie en circulariteit op zo'n manier geïntegreerd dat de gebouwen voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van exploitatie, productiviteit en duurzaamheid.

delta.jpg

Delta Development Group ontwikkelt 16.000 m² voor Sandvik op Harnasch Polder

 

Met het tekenen van de erfpachtcontracten door de gemeente Midden-Delfland en Delta Development Group, is de officiële start gegeven voor de bouw van het logistieke centrum van Sandvik op het bedrijventerrein HarnaschPolder. Het gebouw zal als European Distribution Centre een belangrijke schakel zijn in de supply chain van Sandvik. Het pand wordt ontwikkeld door Delta Development Group in partnerschap met European Logistics Real Estate Partners (ELREP) dat ondersteund wordt door Pacific Investments.

Het duurzaam gebouwde logistieke gebouw heeft een vloeroppervlak van 15.730 m² en 105 parkeerplaatsen. Op het dak worden 10.000 m² aan zonnepanelen geplaatst. Het wordt uitgerust met hoogwaardige geautomatiseerde orderpicking systemen en zal werkgelegenheid bieden aan circa 180 medewerkers. Sandvik AB heeft een lange termijn overeenkomst afgesloten voor het pand. Het zal als European Distribution Centre een cruciale schakel zijn in de supply chain van Sandvik.

Het pand wordt ontwikkeld volgens de circulaire cradle-to-cradle principes en sluit daardoor perfect aan bij de filosofie van Sandvik om duurzaamheid te integreren in al hun activiteiten. Het gebouw is ontworpen door OPL architecten en wordt gebouwd volgens Delta’s Next Generation Logistics concept. Daarin worden functionaliteit, human centered design, hoogwaardige technologie en circulariteit zodanig geïntegreerd dat het pand voldoet een de hoogste eisen van functionaliteit, productiviteit en duurzaamheid. Om die duurzaamheid te waarborgen én omdat Delta en ELREP waarde hechten aan langdurige wederzijds gunstige relaties met hun partners, blijven partijen als asset manager en investment manager verantwoordelijk voor het pand.

Sandvik is bij deze transactie geadviseerd door INDUSTRIAL real estate partners.

De oplevering van het gebouw staat gepland voor het voorjaar van 2021, de bouw is in handen van Systabo, onderdeel van Volker Wessels.

Sandvik-Harnaschpolder-02-1080x675.jpg

uw advertentie?

AG Real Estate neemt 9 holdings van campus in Berchem over

AG Real Estate heeft de overname afgerond van 9 holdings die 7 gebouwen bezitten in Berchem vlakbij het station Berchem-Antwerpen. Deze stedelijke campus, Post X genaamd, kent een gevarieerd gebruik met 61 000 m² aan kantoorruimte, 4200 m² aan buurtwinkels, een sportzaal en een hotel dat uitgebaat wordt door Park Inn by Radisson met 142 kamers.

Na een investering in 2014 in een gemengde vastgoedontwikkeling van 130 000 m² op het Kievitplein, bevestigt AG Real Estate hiermee haar intentie om haar aanwezigheid op de Antwerpse vastgoedmarkt uit te breiden

Intervest Offices & Warehouses uit Antwerpen heeft een huurcontract van 10 jaar afgesloten met OneMed for Gold Forum, het duurzame state-of-the-art logistieke gebouw in de Flight Forum industriezone in Eindhoven.

Prologis kondigde vandaag aan dat het zes logistieke faciliteiten van hoge kwaliteit zal verwerven met een totale oppervlakte van 157.500 vierkante meter in de belangrijkste Belgische logistieke centra van Luik, Beersel en Kontich.

Drankenproducent Konings heeft expansieplannen en zoekt logistiek uit te breiden. 

Tevens moet er ruimte zijn voor nieuwe productielijnen. 100.000 m² wordt gezocht.

Nieuwe ditributiecentrum LIS Logistics.

Op Bedrijvenpark Stichtsekant in Almere is Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw gestart met de realisatie van het nieuwe distributiecentrum voor LIS Logistics b.v.

LIS Logistics b.v. huurt bijna 19.000 m2 van het totaaloppervlakte van 34.365 m2. De overige ca. 15.000 m2 is vanaf medio 2021 beschikbaar voor verhuur. Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw heeft LIS Logistics b.v. geadviseerd bij en geholpen met het vinden van deze juiste locatie. GARBE Industrial Real Estate GmbH, in deze transactie vertegenwoordigd door haar vestiging in Amsterdam, koopt het gebouw namens een van haar mandaten.