top of page
industry-798642_1920.jpg

Engineering -industrie-utiliteitsbouw - 

warehousing - projecten - werven - grondverzet

Uw portaalsite naar alle industrie en bedrijfswereld

logothebuzzer.png
newprodut.png
innovatie.jpg
cibleer.jpg
Yellow Order by Phone Instagram Square  .png
IPlogo.jpg
sluis.jpg

Van Wijnen heeft ingenieursbureau Jansen Wesselink uit Drachten overgenomen en Topman bij Van Wijnen Wino de Jong treedt per 1 augustus 2020 af. Zijn positie van CEO wordt door Peter Hutten overgenomen, voorheen COO bij Van Wijnen. Kees Wielaart blijft aan als CFO. 

De regering wil 400 hectare industrieterrein terug kopen. Op voorstel van de minister van Economie Willy BORSUS heeft de regering van Wallonië aan SOGEPA een mandaat verleend om te onderhandelen over de overname van de Carsid-sites in Charleroi en ArcelorMittal in Luik. Doelstelling: De sites ombouwen om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen die werkgelegenheid creëren.

KWS bouwt mee aan de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. Belangrijk daarbij is het bieden van getij-onafhankelijk ruimte aan de steeds groter wordende zeeschepen. Begin 2016 is gestart met de bouw van de zeesluis die 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep wordt. In 2022 is de sluis, met een levensduur van 100 jaar, beschikbaar voor de scheepvaart.

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden, bij de ingang van het Noordzeekanaal gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis. Als onderdeel van VolkerWessels is KWS Infra Amsterdam-Utrecht verantwoordelijk voor de terreininrichting.

Asfalteren op grote hoogte

Het werk dat KWS uitvoert voor de zeesluis is een uitdagende klus, onder andere door het asfalteren op de sluisplateaus. Hier asfalteren wij op grote hoogte, vlak langs open water. Na het asfalteren maken de vletterlieden 24/7 gebruik van de plateaus voor het aanmeren van de schepen.

Werkzaamheden

Deze maand starten wij met de tweede fase van onze werkzaamheden voor de terreininrichting rondom de nieuwe zeesluis. Hier brengen wij de asfaltverharding en slijtlaag aan, plaatsen wij een hemelwaterafvoersysteem met infiltratiekratten, wordt een mantelbuizenstelsel geplaatst en puingranulaat aangebracht. Daarnaast profileren en verdichten wij het zandlichaam en brengen wij de bebording, wegmarkering, scheepvaartmarkering en EPS aan.

Naast KWS is ook Van Kessel Bronbemaling betrokken bij de werkzaamheden. Zij zijn onlangs bezig geweest met het vullen van het buitenhoofd. 

In opdracht van aannemersconsortium OpenIJ is Van Kessel Bronbemaling begonnen met het vullen van het buitenhoofd. Vrijdag was de laatste dag dat over de vloer van de deurkas buitenhoofd en de drempelkuip kon worden gelopen.

Afgelopen zaterdag is begonnen met het onderwater zetten van de drempelkuip en de deurkas buitenhoofd (zeezijde)!
Deze is nu voor de helft gevuld. Volgend weekend wordt het restant aangevuld.

Het aannemersconsortium OpenIJ werkt in opdracht van Rijkswaterstaat in IJmuiden aan de grootste zeesluis van de wereld. Van Kessel Bronbemaling is als specialist betrokken bij dit project en is onder meer ingezet om een vijftal omvangrijke bouwkuipen droog te houden.

Busan Port Authority in Rotterdamse haven.

Busan Port Authority heeft Hercuton de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een duurzaam logistiek warehouse van 30.000 vierkante meter op het Distripark Maasvlakte West in de Rotterdamse haven. Naar verwachting zal dit warehouse in het tweede deel van 2021 worden opgeleverd. Samsung SDS wordt dan verantwoordelijk voor de operatie en beheer.

Hercuton is verantwoordelijk voor het duurzame ontwerp op Breeam Outstanding niveau en de uiteindelijke constructie. Het heeft in Nederland en ook in de regio Rotterdam veel ervaring bij de ontwikkeling en realisatie van logistiek vastgoed.

Busan Port Authority en het Havenbedrijf Rotterdam tekenden een jaar geleden een contract voor de uitgifte van een terrein van vijf hectare op het Distripark Maasvlakte West. Daarmee was het Zuid-Koreaanse havenbedrijf de launching customer voor dit bedrijfsterrein.

busan.jpg

Boskalis neemt twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aan in Nederland Papendrecht.

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft twee omvangrijke dijkversterkings-projecten aangenomen, zijnde het project IJsseldijk Zwolle-Olst en Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. De projecten maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de huidige inschattingen bedraagt de gecombi-neerde totale contractwaarde voor Boskalis circa EUR 200 miljoen.

Tussen Zwolle en Olst gaat Boskalis in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta de IJsseldijk over een afstand van bijna dertig kilometer versterken. De dijk beschermt de bewoners van Salland tegen water uit de IJssel en tegen overstro-mingen vanuit het IJsselmeer bij noordwester-stormen. Tevens gaat Boskalis in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de IJsseldijk bij Krimpe-nerwaard over een afstand van tien kilometer versterken. De dijk moet bescherming bieden tegen hoogwater en overstromingen van de Hollandsche IJssel en beschermt ruim 200.000 bewoners en de economische waarden van het achterland. Dit project wordt in joint venture met van Hattum en Blankevoort uitgevoerd. Beide projecten kennen een planuitwerkings-fase en een realisatiefase met een totale doorlooptijd tot en met 2026. Naast deze projecten uit het nationale Hoogwater-beschermingsprogramma werkt Boskalis in dat kader momenteel samen met partners aan de versterking van de Markermeerdijken en heeft het onlangs de versterkingen van de Houtribdijk en de Waddenzeedijk Eemshaven-Delfzijl succesvol afgerond. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Deze twee dijkversterkingsprojecten zijn gericht op het beschermen van de welvaart in grote delen van Nederland en de gevolgen van extreme waterstanden die mede voortvloeien uit de verandering van het klimaat. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is Boskalis uitzonderlijk gepositioneerd om wereldwijd een significante maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van welvaart en invulling te geven aan de energietransitie.

bethefirst.jpg
zwolle.jpg

IJsseldijk Zwolle – Olst © Waterschap Drents Overijsselse Delta

De laatste secties van Tunnel Boring Machine Annie komen aan in Greenwich.

 

De laatste delen van een gigantische machine die een 4,5 km lange tunnel door Zuidoost-Londen zal graven, zijn ondergronds verlaagd. De laatste onderdelen van Tunnel Boring Machine (TBM) Annie zijn onlangs aangekomen op het pompstation in Greenwich. Dit waren de grootste en zwaarste stukken (de staartbus en de snijkop) en hun transport door het stadscentrum van Greenwich was het hoogtepunt van maanden voorbereiding. De secties zijn nu verlaagd langs de schacht, waar de hermontage van de TBM doorgaat. Vernoemd naar Annie Scott Dill Russell, de eerste vrouwelijke wetenschapper die bij het Greenwich Observatory werkte, werd de machine, een van de zes gigantische tunnelingmachines die in het Tideway-project worden gebruikt, in Duitsland gebouwd, de Rijn opgevoerd en vanuit Nederland naar Londen gevaren. Zo groot als een paar Londense bussen, zal deze enorme machine de ‘Greenwich Connection Tunnel’ creëren - die een groot deel van Zuidoost-Londen verbindt met de belangrijkste superriooltunnel onder de Theems. Zodra het tunnelen in Greenwich in volle gang is, zal een groot deel van het uit de grond verwijderde uitgegraven materiaal per binnenschip van de locatie worden gehaald, waardoor duizenden vrachtwagens buiten de lokale wegen blijven. Tideway investeert in nieuwe infrastructuur in Deptford Creek om dit riviertransport te vergemakkelijken.

tideway.jpg
business-4760276_1920.jpg

uw banner hier?

Nieuwe magazijn in Tisselt voor Etex.

 

Op de productielocatie van de Etex Group in Tisselt, waar we voornamelijk Promat brandwerende platen produceren, hebben we de afgelopen 5-6 jaar een aanzienlijke toename van het aantal productielijnen (en producten) gezien, resulterend in een gebrek aan 'magazijn. Om dit probleem op te lossen en met het oog op de toekomst, heeft Etex besloten om een ​​gloednieuw magazijn van 15.500 m² te bouwen op haar site in Tisselt. Deze nieuwe winkel zal niet alleen dienst doen als magazijn voor Promat-producten die in de fabriek in Tisselt worden geproduceerd. Siniat-producten bestemd voor de Belgische markt, evenals Promat-producten die elders worden vervaardigd, zullen daar worden opgeslagen. Deze winkel zal daarom fungeren als distributiecentrum voor de lokale markt en voor Promat-klanten over de hele wereld. De kantoren in het nieuwe magazijn worden gebouwd op basis van onze oplossingen voor wanden en plafonds met gipsplaat gemonteerd op een metalen frame. Sinds de overname van het bedrijf EOS in Groot-Brittannië in 2016 beschikt de groep over de middelen voor dit type constructie. Met deze investering kijkt Etex naar de toekomst door al deze voorraden in één magazijn  te centraliseren en het voorraadbeheer, de veiligheid op de site en vooral de klantenservice te verbeteren. De nieuwe winkel zal in september 2020 volledig operationeel zijn.

promat.jpg

Vlaamse Overheid investeert 200 miljoen in nieuw knooppunt R0 x A201

punt.jpg

Het knooppunt van de R0 (Ring rond Brussel) en de A201 (verbinding met Brussels Airport en de Leopold III-laan) wordt volledig vernieuwd. De Vlaamse Regering besliste vrijdag 17 juli om met een private partner samen te werken om de verkeersknoop volledig te vernieuwen. De bestaande grote ‘turbineknoop’ verdwijnt en een Belgische primeur komt in de plaats: een Single Point Interchange. Daarbij wordt al het verkeer op de op- en afrit in het midden afgewikkeld door een lichtengeregeld kruispunt.
Daarnaast komen dankzij het complex ook heel wat multimodale verbindingen. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters legt uit: “De Luchthaventram en een aantal fietssnelwegen krijgen vrije baan langs deze nieuwe verkeersknoop. Tegelijk denken we ook aan de bereikbaarheid van de luchthavensite. Bovendien worden een aantal prioritaire bruggen die vandaag in slechte staat zijn, aangepakt.” Als alles goed gaat, starten de werken in 2022.

Borghese Logistics/AEW verhuurt 20.000 m² DC op Schiphol aan VCK Logistics

Borghese Logistics/AEW, heeft namens LOGISTIS, AEW haar gespecialiseerde pan-Europese logistieke fonds („Fonds”) 20.000 m² in Nederland langjarig verhuurd aan VCK Logistics. AEW is een toonaangevend wereldwijd platform voor vastgoedbeleggingen en vermogensbeheer en Borghese Logistics is een ontwikkelaar voor van hoogwaarde logistiek vastgoed. Het DC is momenteel in aanbouw en is onderdeel van Green Mountains Logistics Park („GMLP”) en ligt direct aan de luchthaven van Schiphol.

Het nieuwe DC zal naar verwachting eind 2020 worden opgeleverd en wordt gebouwd door AEW in samenwerking met Borghese Logistics. Het is het derde DC dat gebouwd wordt op GMLP, dat grenst aan de Aalsmeerbaan. Ook de bouw van het vierde en tevens laatste DC zijn in volle gang. De twee bestaande DC’s zijn al volledig verhuurd.

nieuws (1).jpg

Het Zeebrugse bedrijf ECS2XL, gespecialiseerd in intermodaal transport en geïntegreerde logistieke oplossingen,plant bijkomende doorvoermagazijnen voor voedingsmiddelen op de Transportzone in Zeebrugge.

SPANBO NV, onderdeel van de beursgenoteerde groep CFE,  heeft met  VT-Invest Group een akkoord bereikt over de verkoop van haar gelijknamige bedrijfstak industriebouw.

Op Bedrijvenpark Stichtsekant in Almere is Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw gestart met de realisatie van het nieuwe distributiecentrum voor LIS Logistics b.v. (zie verder op deze pagina)

LIS Logistics b.v. huurt bijna 19.000 m2 van het totaaloppervlakte van 34.365 m2. De overige ca. 15.000 m2 is vanaf medio 2021 beschikbaar voor verhuur

A.P van den Berg heeft een nieuwe Raad van Bestuur. Per 1 augustus heeft dit familiebedrijf - wereldleider in de markt voor sondeertechniek - Mark Woollard aangesteld als de nieuwe Managing Director. Hij wordt bijgestaan ​​door technisch directeur Niels de Jong.

Bouw ViTalent, opleidingscentrum voor farma en biotech, start dit najaar. Samenwerkingsakkoord met POM Antwerpen voor nieuwbouw op Wetenschapspark in Niel

Linum laat weten dat ze volledig operationeel zijn vanuit hun gloednieuwe hoofdzetel op de uitbreidingszone van het Bedrijvenpark

Kortrijk-Noord II

Tom Vandenkendelaere wordt CEO van Belgapom

Op het industrieterrein van Malle komt er in 2022 een nieuw distributiecentrum van 70.000 m2 voor de drie business units van de Engels Group: Thermo Comfort (HVAC), Engels Surfaces (solid surface) en Engels Electro groothandel. 

Heembouw is begin september gestart met de heiwerkzaamheden van een hoogwaardig distributiecentrum op bedrijventerrein Oudeland in Berkel en Rodenrijs. Hier bouwt Heembouw, in samenwerking met investeerder Aviva, DC Oudeland. Het distributiecentrum heeft straks een totale oppervlakte van circa 20.300 m2, bestaande uit een magazijn van circa 17.494 m2, 750 m2 kantoorruimte en een mezzanine van 2.025 m2.

BESIX France zal meebouwen aan het station Saint-Denis Pleyel (onderdeel van de Grand Paris Express). Het contract, ter waarde van meer dan 100 miljoen euro, omvat de bouwwerken voor het station met een totale oppervlakte van 34.000 m², verdeeld over negen verdiepingen, waarvan vier ondergrondse. 

 

Maselis zijn fabriek wordt ook uitgebreid, van 8.000 m² naar 32.000 m². Daarmee gaat een investering van 15 miljoen euro gepaard.”

Miljardair Marcel Boekhoorn heeft de High Tech Campus in Eindhoven verkocht. De kantoorlocatie waar verschillende grote techbedrijven als Philips, NXP, Intel, ASML en IBM een vestiging hebben, wordt overgedaan aan de Amerikaanse investeerder Oaktree Capital Management.
Boekhoorn kocht de High Tech Campus in 2012 voor 425 miljoen euro. De High Tech Campus werd in 1998 door Philips opgericht. Momenteel werken 12.000 mensen in meer dan veertig gebouwen op de campus die 235 bedrijven telt. De nieuwe investeerder zegt zich in de komende jaren te willen inzetten om de campus en zowel bestaande als nieuwe huurders te laten groeien.

Vitens, Liander en Van Vulpen zetten schop in de grond in Nijmegen. Vitens investeert de komende vijf jaar 200 miljoen euro per jaar.

Op dinsdag 18 augustus start Vitens samen met Liander en Van Vulpen een groot saneringsproject van water- en gasleidingen in Nijmegen. Het project start bij de voordeur van burgemeester Bruls. Daar vindt in de ochtend een gezamenlijk “schop in de grond” moment plaats, waarmee de samenwerking ceremonieel van start gaat.

Marike Bonhof, CFO van Vitens: “Dit is een mooie dag. Wij gaan gezamenlijk het leidingnet vervangen.” Het project in Nijmegen is een goed voorbeeld van samenwerken op grote schaal met aannemers en gemeenten. Door de water- en gasleidingen gelijktijdig aan te pakken, hoeft de straat maar één keer open en ervaren inwoners minder overlast van werkzaamheden.

Vitens en Liander werkten al eerder samen aan het leidingnetwerk in Apeldoorn. Bonhof: “De eerdere samenwerkingen met Liander zijn goed bevallen. En we hebben er veel van geleerd. Het gezamenlijk vervangen van kwetsbare leidingen betekent veel afstemmen. Maar het geeft ook veel voordelen voor de netbeheerders, de gemeente en de bewoners. Zo worden onder andere maatschappelijke kosten bespaard.”

“Dit soort vervangingswerk is wel vaak het onzichtbare werk”, vertelt Bonhof, “omdat het zo vanzelfsprekend is dat wij water uit de kraan hebben stromen in Nederland.” Door leidingen te vervangen en onderhouden, bouwt Vitens een betrouwbaar waterleidingnetwerk. Dat draagt bij aan de leveringszekerheid, nu en in de toekomst.

Het project is de eerste stap binnen een groter deelproject van elf gemeenten. De water- en gasaansluitingen van zo’n 1400 huishoudens worden binnen het project overgezet. In totaal komt er 170 kilometer aan gloednieuwe leidingen in de grond, waarvan 14 kilometer in Nijmegen. Hierdoor neemt de kans op leidingbreuken en storingen af. Vitens investeert de komende vijf jaar 200 miljoen euro per jaar in een robuuste, toekomstbestendige en duurzame drinkwatervoorziening. Met deze investeringen kan het drinkwaterbedrijf de bevolkingsgroei en economische groei het hoofd blijven bieden.

UMS EN HYMOVE BEGINNEN EEN SAMENWERKING VOOR OP WATERSTOF AANGEDREVEN BOUWMACHINES

Urban Mobility Systems (UMS), expert op het gebied van elektrificatie oplossingen, heeft diverse industriële oplossingen ontwikkeld door diesel bouwmachines om te bouwen naar batterij-elektrisch. De elektrificatie van de Doosan 30-tons graafmachine, de Knikmops en Manitou (verreiker) zijn een aantal succesvolle projecten. De oplossingen hebben zich in de praktijk ruimschoots bewezen en voldoen aan de gebruikerswensen voor kleinere en middelgrote bouwmachines. ‘Hiermee loopt UMS voor op de nieuwste technologie en daarbij verliezen we veiligheid en kwaliteit niet uit het oog’, zegt Lars Kool, CEO van UMS.

HyMove heeft zijn sporen verdiend met waterstofaggregaten voor uiteenlopende heavy duty toepassingen. Deze aggregaten zijn met groot succes toegepast in openbaar vervoer-bussen bij Keolis in Gelderland. ‘Met de gelijke betrouwbaarheid als dieselbussen en een wereldrecord in zuinigheid mogen wij bussen met HyMove-techniek de beste waterstofbussen ter wereld noemen. De samenwerking met UMS geeft HyMove de kans deze prestatie te herhalen met aandrijvingen van bouwmachines en aggregaten voor bouwplaatsen’, zegt Theo Hendriks CEO van HyMove.

Bij het elektrificeren van zware bouwmachines lopen batterijen tegen de grenzen van hun energie-inhoud aan. Bij toenemende energievraag zijn steeds grotere en zwaardere batterijpakketten nodig om de gebruiksduur van de machines op niveau te houden. Dit is waar waterstofaggregaten een oplossing bieden. Een waterstofaggregaat neemt de energie mee in de vorm van waterstofgas en zet deze aan boord van een brandstofcel om in elektriciteit. De grotere energiedichtheid van waterstofgas en de korte tanktijden verlengen daarmee de bedrijfstijd van grote bouwmachines en aggregaten op een wijze die met batterijen niet haalbaar is.

Rijkswaterstaat en de Waterschappen hebben de ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn. Daardoor heeft de markt voor grote bouwmachines behoefte aan zero-emissie oplossingen die een langere gebruikstijd hebben dan met batterijen mogelijk is. UMS en HyMove willen deze lacune graag opvullen. Door waterstof aangedreven bouwmachines en waterstof aangedreven aggregaten te leveren, om het opladen van de bouwmachines in het veld mogelijk te maken, komt de zero-emissie bouwplaats steeds dichterbij. UMS en HyMove hebben besloten om de handen ineen te slaan en samen te werken aan dit doel. De gezamenlijke kennis en ervaring van deze twee partijen garanderen de beste functionaliteit, hoogste beschikbaarheid, meest milieuvriendelijke oplossing én grootst mogelijke klanttevredenheid.

ums.jpeg

KWS past 40% gerecycled asfalt toe in SMA voor gemeente Sliedrecht

In Sliedrecht ligt sinds afgelopen weekend een 450 meter lange, duurzame asfaltlaag op de Baanhoek Molendijk. Het asfaltmengsel SMA (steen- of splitmastiekasfalt) is toegepast met gebruik van 40% gerecycled asfalt. Een bijzonder mengsel, want vanwege de specifieke eisen aan SMA is het niet zo eenvoudig om gerecycled asfalt toe te passen. Voor de gemeente Sliedrecht een primeur: niet eerder werd zo’n duurzaam asfaltmengsel toegepast.

CO₂-besparing en minder nieuwe grondstoffen nodig

Het duurzame asfaltmengsel wordt geproduceerd in de asfaltcentrale APH in Hoogblokland. Door 40% gerecycled asfalt in SMA toe te passen, bespaart KWS tijdens de productie van het asfaltmengsel 15% op de CO₂-uitstoot ten opzichte van regulier SMA zonder recycling. Ook is 40% minder nieuwe grondstoffen nodig. Vanwege de specifieke eisen aan zowel de samenstelling als de korrelverdeling voor het SMA-mengsel was het tot voor kort lastig om asfaltgranulaat toe te passen. Door onder andere de oude SMA-deklaag apart te frezen en op te slaan kan het SMA nu hoogwaardig worden gerecycled. Deze horizontale recycling vraagt echter niet alleen aanpassingen in de werkzaamheden, maar ook in de logistiek en asfaltproductie.

KWS is blij met opdrachtgevers als de gemeente Sliedrecht die samen willen verduurzamen. Pieter Ahsman, directeur van de vestiging Rotterdam-Zwijndrecht zegt hierover: “Verduurzaming betekent doen. Ons team is samen met de gemeente Sliedrecht op zoek gegaan naar de juiste duurzame innovatie. Met de toepassing van SMA komen we als KWS weer een stap dichterbij onze duurzaamheidsmissie: 100% circulaire infrastructuur in 2040.”

boskalis.jpg

 

DELTA SLUIT ERFPACHTOVEREENKOMST VOOR 14 HA MET DE GEMEENTE HELEVOETSLUIS

Dinsdag 30 juni tekenden Aart Jan Spoon, wethouder van economische zaken van de gemeente Hellevoetsluis en Coert Zachariasse de erfpachtovereenkomstvoor de afname van de grond op het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3.

 

Rotterdam Logistics Park

Delta gaat samen met European Logistics Real Estate Partners (ELREP) op de kavel het Rotterdam Logistics Park ontwikkelen, een logistiek park met in het totaal vijf distributiecentra. Het terrein zal worden ontwikkeld volgens het Next Generations Logistics concept van Delta. Daarin worden functionaliteit, mensgericht design, hoogwaardige technologie en circulariteit op zo'n manier geïntegreerd dat de gebouwen voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van exploitatie, productiviteit en duurzaamheid.

delta.jpg

Intervest Offices & Warehouses uit Antwerpen heeft een huurcontract van 10 jaar afgesloten met OneMed for Gold Forum, het duurzame state-of-the-art logistieke gebouw in de Flight Forum industriezone in Eindhoven.

Prologis kondigde vandaag aan dat het zes logistieke faciliteiten van hoge kwaliteit zal verwerven met een totale oppervlakte van 157.500 vierkante meter in de belangrijkste Belgische logistieke centra van Luik, Beersel en Kontich.

Drankenproducent Konings heeft expansieplannen en zoekt logistiek uit te breiden. 

Tevens moet er ruimte zijn voor nieuwe productielijnen. 100.000 m² wordt gezocht.

Vlaams minister Hilde Crevits legt de eerste steen van de InnovOcean Campus in Oostende

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft deze ochtend de eerste symbolische steen gelegd van de nieuwe InnovOcean Campus van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De gloednieuwe state-of-the-art InnovOcean Campus op de Oosteroever in Oostende moet het marien onderzoek een boost geven. Met de bouw van de campus gaat een investering van 20 miljoen euro gepaard.

In 2022 nemen VLIZ, haar nationale en internationale partners, en ILVO, althans de mariene onderzoekspoot ervan, hun intrek in de gloednieuwe InnovOcean Campus in Oostende. De nieuwe, nu ook fysieke krachtenbundeling van beide instellingen betekent een bijzondere extra aantrekkingspool voor de regio. Beide gerenommeerde instellingen zijn complementair, en werken al vaak samen. Met het nieuwe gebouw zitten ze ook samen op één locatie.

De campus wordt een nieuwe landmark aan de skyline van Oostende. Een state-of-the-art onderzoekscomplex van maar liefst 8.000 vierkante meter. Er komen kantoren, congresfaciliteiten, een gespecialiseerde bibliotheek en tal van werkplaatsen en laboratoria. Het nieuwe gebouw zal onderdak geven aan 170 medewerkers.

Het VLIZ is het knooppunt voor marien onderzoek en innovatie in Vlaanderen en staat ook internationaal sterk via zijn internationale projectpartners. De mariene tak van het ILVO verricht onderzoek gericht op duurzame visserij en aquacultuur, en bijvoorbeeld ook op macro- en microplastics.

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits: “ILVO en VLIZ zijn twee Vlaamse kennisinstellingen met internationale naam en faam in de mariene onderzoekswereld. Met de bouw van deze nieuwe gezamenlijke InnovOcean Campus laten we beide instellingen nu ook letterlijk en figuurlijk naar elkaar toegroeien en zetten we de bakens uit voor een duurzame toekomst van de Vlaamse mariene sector. We investeren meer dan 20 miljoen euro in dit project dat het marien onderzoek in Vlaanderen een flinke boost moet geven.”

Gouverneur Provincie West-Vlaanderen en voorzitter VLIZ Carl Decaluwé: “De nieuwe campus wordt een sterkhouder voor de mariene cluster in wat de enige kustprovincie van het land is. De vernieuwende aanpak belooft een nog intensere en originelere doorvertaling van de zeewetenschappen naar beleid, bedrijven en het brede publiek.”  

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende: “Oostende heeft door zijn centrale ligging aan zee een uniek venster op de wereld. Met de nieuwe InnovOcean Campus op de oosteroever en het vele uitmuntende onderzoek dat daar zal plaatsvinden, hebben we een belangrijke troef in handen om ook in de kenniseconomie rond de zee een sleutelrol te blijven spelen”.

Co-housing van kennis

Jan Mees, algemeen directeur VLIZ: “Het VLIZ doorbreekt ook vandaag weer een historische grens. InnovOcean Campus creëert ruimte voor innovatieve hubs en een gezamenlijke  expertise inzake mariene ecosystemen. Samen met onze internationale partners en de provincie West-Vlaanderen en ILVO-visserij ter plaatse, en met het uitgebreide netwerk van 1500 zee- en kustwaarnemers te lande, willen we met gedegen interdisciplinair onderzoek de zeegerelateerde maatschappelijke uitdagingen aangaan. Dit alles in een open en interactieve samenwerking met het beleid, de bedrijven en de oceaangeletterde burger van de toekomst.”

ILVO is bouwheer van de InnovOcean Campus. Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO: “De  mariene onderzoekers van ILVO voorzien de overheid van informatie over visbestanden, visserijmethodes en socio-economische aspecten van de visserijsector, aquacultuursystemen, het ecosysteem. Ze adviseren ook de visserijsector, de jonge aquacultuursector en de visserijhandel in hun streven naar duurzaamheid. Met dit bouwproject geeft ILVO het goede voorbeeld en hoopt de samenwerking te stimuleren, in relevante onderzoeksprojecten die nog beter aansluiten bij de maatschappelijke context waarin de mariene sector opereert. Samen verduurzamen is de enige weg vooruit.”

De nieuwbouw wordt gecoördineerd door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, en krijgt uitvoering via het bouwteam bestaande uit Algemene Bouw Maes (Groep Van Roey) en EVR-architecten uit Gent.

Sandra Schippers, architect-stedenbouwkundige EVR-architecten: “De buitenschil wordt opgetrokken uit blauwe glasmozaïek en aan de binnenzijde verwijst het kleurenpallet van vloeren en schrijnwerk naar het goudgele zeezand. Het wordt een gebouw dat de poëzie van wind, water, zon en wolken zal reflecteren”. 

Carine Drumont, algemeen directeur Algemene Bouw Maes (Groep Van Roey): “De kaart van duurzaamheid wordt getrokken door een B.E.N. gebouw (‘Bijna Energie Neutraal’) te realiseren met een E-peil van maximum 30, waarbij tevens wordt voorzien in de recuperatie van regenwater”.

Hoe het gebouw eruit zal zien is reeds te zien op deze artist impression van de innovOcean Campus

ipbanner.jpg

Nieuwe kantoren voor Dalemans, duurzaam en innovatief

 

DALEMANS NV  zet zijn constante groei verder en heeft nieuwe kantoren die de laatste milieunormen respecteren en perfect integreren met zijn locatie in het hart van het dorp van Remicourt.

In 20 jaar in zijn kantoren op de Jules Mélottestraat 27 te Remicourt, is het aantal werknemers gestegen van 15 naar 45 en is het productievolume vermenigvuldigd met 4. Om haar werknemers een comfortabele en innovatieve werkomgeving te blijven bieden is de bouw van een nieuw kantoor begonen in april 2020 achter het bestaande gebouw. De verhuis naar het nieuwe gebouw is voorzien voor eind 2021.

De totale oppervlakte zal tweemaal zo groot zijn als die van het huidige gebouw, wat nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden zal bieden bij Dalemans NV. De nieuwbouw krijgt fotovoltaïsche panelen, een groendak en een warmteterugwinningssysteem. Nieuwe interieurruimten, zoals onder meer een nieuw R&D laboratorium, zal de technologische ontwikkeling van gasdetectieproducten die door de firma van Remicourt zijn ontworpen, bevorderen. Ook wordt de productie en opslagruimte vergroot, waardoor haar klanten razendsnelle levertijden krijgen. Werknemers kunnen profiteren van goed verlichte werkplekken en een mooi terras met zicht op de buitenvoorzieningen waar biodiversiteit in de kijker zal staan.

Om dit werk uit te voeren, vertrouwde het bedrijf Dalemans op het Luikse architectenbureau Lavaux, bijgestaan door het ontwerpbureau Lemaire en de bedrijven Cop&Portier en Close Confort. Een ergonoom ondersteunt het team van specialisten om ervoor te zorgen dat de binneninrichting voldoet aan de welzijnseisen van de medewerkers. De groene ruimtes worden ontwikkeld met hulp van Natagora.

dalemans.jpg

Eerste paal geslagen van distributiecentrum Crocs!

Vandaag werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van het grootste distributiecentrum van Crocs in Europa. De bekende Amerikaanse producent van schoenen, sandalen en klompen zal 35.000m2 afnemen op het nieuwe logistieke bedrijventerrein langs de snelweg A16.

Dordtse wethouder Economie, Maarten Burggraaf, gaf samen met general manager Adrian Holloway van Crocs en CEO Ivo van der Mark, van Hercuton het startsein voor de bouw van het nieuwe distributiecentrum. Geheel coronaproof werd er geproost terwijl de eerste paal werd geslagen.

Crocs zal de nieuwe locatie deels gaan gebruiken voor opslag voor de webwinkel, maar ook voor bevoorrading van winkelfilialen en de afhandeling van retouren. De Dordtse Wethouder Maarten Burggraaf is trots dat een internationaal bedrijf als Crocs voor DistriPark Dordrecht heeft gekozen: “Zeker in de huidige economisch onzekere tijden is de voortvarendheid van deze ontwikkeling een zeer positief signaal. Het feit dat een aansprekende internationale naam als Crocs kiest voor Dordrecht en de Drechtsteden geeft aan dat we alles in huis hebben om aan de wensen van logistieke bedrijven te voldoen. Dat wisten we, maar het is fijn dat dit nu ook bevestigd wordt door de komst van dit bedrijf.”

De bouwwerkzaamheden zullen enkele maanden in beslag nemen en worden uitgevoerd door Hercuton. De oplevering staat gepland voor eind van het eerste kwartaal van 2021.

dc.jpg

Nippon Express (Nederland) bouwt nieuw magazijn op Schiphol Trade Park

Nippon Express (Nederland) BV (Masahiro Murakami, president; hierna "NE Nederland"), een dochteronderneming van Nippon Express Co., Ltd. (Mitsuru Saito, president), is maandag begonnen met de bouw van een nieuw magazijn op Schiphol Trade Park. Dit nieuwe magazijn biedt meer dan twee keer zoveel ruimte als de bestaande faciliteit van het bedrijf en wordt gebouwd op Schiphol Trade Park, ongeveer 7 kilometer ten zuidwesten van Amsterdam Airport Schiphol, een van Europa's belangrijkste hub-luchthavens, om het gestaag stijgende luchtvrachtvolume op te vangen.

Good Distribution Practice (GDP) -certificering, een standaard voor de juiste distributie van geneesmiddelen, zal worden gezocht voor het nieuwe magazijn om het distributienetwerk voor geneesmiddelen van NE Nederland te versterken, dat een prioriteit is voor de industrie in de 'Groeistrategie van het Nippon Express Group Management Plan'. voor kernactiviteiten ". Vooruitlopend op het omgaan met halfgeleidergerelateerde apparatuur en andere zware of lange lading, zal een ULD-afhandelingssysteem worden geïntroduceerd om de faciliteit in staat te stellen pallets van 20 voet te verwerken. Het dak zal worden uitgerust met zonnepanelen van 60m x 55m om de faciliteit milieuvriendelijker te maken.

Nippon Express zal blijven voldoen aan de steeds geavanceerdere en gevarieerdere behoeften van zijn klanten terwijl het zijn inspanningen opvoert in de expeditiebranche en in de farmaceutische en halfgeleiderindustrie. [Verwachte start van activiteiten] Juli 2021

[Te behandelen bewerkingen] Import / export van lucht- en zeevracht CFS-operaties, verwijderingsoperaties, crossdock-operaties  Structuur Gebouw met één verdieping met staalversterkt beton (kantoorgedeelte met vier verdiepingen) Terrein 18.278 m2 Totaal vloeroppervlak 12.238 m2 (Afbreken) Magazijngebied: 9.836 m2 (inclusief 315 m2 speciale opslagruimte voor farmaceutische producten) Kantoor: 2.261 m2 Andere: 141m2 Belangrijkste uitrusting: 19 vrachtwagendokken, ULD-handsysteem, volledige CCTV-dekking, zonnepanelen

Delta Development Group ontwikkelt 16.000 m² voor Sandvik op Harnasch Polder

 

Met het tekenen van de erfpachtcontracten door de gemeente Midden-Delfland en Delta Development Group, is de officiële start gegeven voor de bouw van het logistieke centrum van Sandvik op het bedrijventerrein HarnaschPolder. Het gebouw zal als European Distribution Centre een belangrijke schakel zijn in de supply chain van Sandvik. Het pand wordt ontwikkeld door Delta Development Group in partnerschap met European Logistics Real Estate Partners (ELREP) dat ondersteund wordt door Pacific Investments.

Het duurzaam gebouwde logistieke gebouw heeft een vloeroppervlak van 15.730 m² en 105 parkeerplaatsen. Op het dak worden 10.000 m² aan zonnepanelen geplaatst. Het wordt uitgerust met hoogwaardige geautomatiseerde orderpicking systemen en zal werkgelegenheid bieden aan circa 180 medewerkers. Sandvik AB heeft een lange termijn overeenkomst afgesloten voor het pand. Het zal als European Distribution Centre een cruciale schakel zijn in de supply chain van Sandvik.

Het pand wordt ontwikkeld volgens de circulaire cradle-to-cradle principes en sluit daardoor perfect aan bij de filosofie van Sandvik om duurzaamheid te integreren in al hun activiteiten. Het gebouw is ontworpen door OPL architecten en wordt gebouwd volgens Delta’s Next Generation Logistics concept. Daarin worden functionaliteit, human centered design, hoogwaardige technologie en circulariteit zodanig geïntegreerd dat het pand voldoet een de hoogste eisen van functionaliteit, productiviteit en duurzaamheid. Om die duurzaamheid te waarborgen én omdat Delta en ELREP waarde hechten aan langdurige wederzijds gunstige relaties met hun partners, blijven partijen als asset manager en investment manager verantwoordelijk voor het pand.

Sandvik is bij deze transactie geadviseerd door INDUSTRIAL real estate partners.

De oplevering van het gebouw staat gepland voor het voorjaar van 2021, de bouw is in handen van Systabo, onderdeel van Volker Wessels.

Sandvik-Harnaschpolder-02-1080x675.jpg

AG Real Estate neemt 9 holdings van campus in Berchem over

AG Real Estate heeft de overname afgerond van 9 holdings die 7 gebouwen bezitten in Berchem vlakbij het station Berchem-Antwerpen. Deze stedelijke campus, Post X genaamd, kent een gevarieerd gebruik met 61 000 m² aan kantoorruimte, 4200 m² aan buurtwinkels, een sportzaal en een hotel dat uitgebaat wordt door Park Inn by Radisson met 142 kamers.

Na een investering in 2014 in een gemengde vastgoedontwikkeling van 130 000 m² op het Kievitplein, bevestigt AG Real Estate hiermee haar intentie om haar aanwezigheid op de Antwerpse vastgoedmarkt uit te breiden

Nieuwe ditributiecentrum LIS Logistics.

Op Bedrijvenpark Stichtsekant in Almere is Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw gestart met de realisatie van het nieuwe distributiecentrum voor LIS Logistics b.v.

LIS Logistics b.v. huurt bijna 19.000 m2 van het totaaloppervlakte van 34.365 m2. De overige ca. 15.000 m2 is vanaf medio 2021 beschikbaar voor verhuur. Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw heeft LIS Logistics b.v. geadviseerd bij en geholpen met het vinden van deze juiste locatie. GARBE Industrial Real Estate GmbH, in deze transactie vertegenwoordigd door haar vestiging in Amsterdam, koopt het gebouw namens een van haar mandaten.

lis.jpg

Hercuton verkocht ondertussen het  nieuw distributiecentrum van LIS Logistics in Almere aan GARBE Industrial Real Estate.

Groningen Seaports investeert fors in bedrijventerrein Heveskes

 

Groningen Seaports gaat ruim €25 miljoen investeren om het bedrijventerrein Heveskes, gelegen tussen Chemie Park Delfzijl en aluminiumfabriek Aldel, geschikt te maken voor uitgifte en in te richten en aan te sluiten op de bestaande wegen, kabels en leidingen. Door het inrichten van het terrein Heveskes geeft Groningen Seaports invulling aan haar brede missie om op duurzame wijze industrieterreinen te ontwikkelen, te exploiteren en bij te dragen aan de werkgelegenheid en duurzame economische groene groei in de regio. Dit deel van het industriegebied zal naar verwachting werk gaan bieden aan 200 tot 250 mensen. Nieuwe bedrijvigheid Onlangs maakte Heuvelman GSO bekend zich op dit terrein te gaan vestigen en eerder al hadden SkyNRG en Avantium eveneens hun intentie uitgesproken voor vestiging in Delfzijl. Ook North Water is voornemens haar activiteiten in Delfzijl uit te breiden als gevolg van de vele projecten die nu actueel zijn. Na het bouwrijp maken ligt er een terrein, dat zodanig is ingericht dat het beschikt over uitgeefbare en direct bebouwbare kavels, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de beoogde afnemers van de kavels. Het project zal in fases worden uitgevoerd waardoor de definitieve indeling van het terrein nog flexibel blijft. Groningen Seaports-CEO Cas König: “Dit is een mooi voorbeeld van industriële wisselwerking, waarbij we in sterke samenhang met de omliggende bedrijvigheid een decennialang leegstaand terrein tot wasdom laten komen door er in gezamenlijkheid met onder meer overheden, bedrijven en andere partijen en instanties een optimaal vestigingsklimaat te creëren. Deze voorinvestering helpt de potentiële klanten om hun plannen mogelijk te maken en betekent een enorme impuls voor de ontwikkeling van de energietransitie in het algemeen en de duurzame economische activiteiten in Delfzijl in het bijzonder.”

Faciliterende gezamenlijke infra.

Naast de basisinfrastructuur als wegen, watergangen en nutsinfra zal bedrijventerrein Heveskes met de bestaande utiliteiten van het Chemie Park Delfzijl verbonden worden. Groningen Seaports zal een groot deel van deze utiliteiten gaan realiseren en exploiteren. Ook een waterstofinfrastructuur maakt onderdeel uit van deze faciliterende gezamenlijke infra en hiervoor zet Groningen Seaports de door het havenbedrijf zelf ontwikkelde kunststof waterstofleiding in. Verder zullen op het terrein gezamenlijke faciliteiten als parkeervoorzieningen, een poortgebouw en weegbrug inclusief dienstverlening ontwikkeld worden. CEO König: “Met het toekomstbestendig maken van dit terrein werken we volop aan een circulaire economie. Deze regio biedt met Chemport Europe een sterk ecosysteem voor groene chemie. Daar zetten we vol op in. We hebben als doel om de chemische industriecluster voor 2050 volledig klimaatneutraal te laten zijn. Met deze investering en het aantrekken van toonaangevende bedrijven krijgt die visie steeds meer gestalte.” Werkzaamheden gestart De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en bestaan onder andere uit het ophogen van het terrein, de ontmanteling van een oud baggerspeciedepot, het aanleggen van sloten, wegen, een omheining en een toegangspoort. Ook zal er een laad- en losfaciliteit in het Oosterhornkanaal worden gebouwd. De werkzaamheden zijn nodig om nieuwe bedrijven te kunnen faciliteren op het al jarenlang braakliggende terrein van 42 hectare, waarvan uiteindelijk 29 hectare uitgeefbaar is voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van het terrein vindt vanaf nu gefaseerd plaats tot en met 2024.

ELEO breidt fors uit met nieuwe fabriek voor batterijproductie ELEO - de fabrikant van geavanceerde batterijsystemen - gaat flink uitbreiden met een nieuwe batterijproductielocatie op de Automotive Campus in Helmond. In de nieuwe faciliteit wordt de jaarlijkse capaciteit van de batterijproductie vertienvoudigd tot 500 MWh – het equivalent van ongeveer 10.000 batterijpakketten. De bouw is al gestart en zal naar verwachting medio mei 2022 worden opgeleverd.

nippon.jpg

Van links naar rechts, Marja Ruigrok, wethouder gemeente Haarlemmermeer; Masahiro Murakami, voorzitter, NE Nederland; Ruud Drijsen, Vice President, NE Nederland)

nippon2.jpg

Nature’s Pride breidt verder uit

Om de verdere groei te faciliteren breidt Nature's Pride haar bestaande bedrijfspand uit. We starten in september met de aanbouw van 21.000 m2. Voor de realisatie van deze duurzame en geautomatiseerde expansie gaan we de bouwovereenkomst aan met vrijwel hetzelfde bouwteam als van het huidige gebouw.

"We gaan de overeenkomsten aan met vier uitvoerende bedrijven: De Vries en Verburg, Klimaatservice Holland, Mansveld en Van Kempen Koudetechniek. Dit zijn voor ons bekende partners die ook ons huidige pand hebben gebouwd. Een vertrouwd samenwerkingsverband dus, waarvan we overtuigd zijn dat we samen voor een indrukwekkende duurzame en technologische uitbreiding gaan zorgen", vertelt Fred van Heyningen, CEO van Nature's Pride.

"De toenemende vraag naar onze gerijpte producten en het succes van Apeel maakt dat we snel groeien. Met de aanbouw hebben we meer ruimte voor rijpcellen en het logistieke proces, krijgen we een geautomatiseerde warehouse en worden sorteerlijnen voorzien van verpakkingsrobots. Hiermee kunnen we de groei verder aan en blijven we onze kwaliteit waarborgen", aldus Willem Verbakel, COO van Nature's Pride.

De architectuur, ontworpen door Paul de Ruiter Architects, zal naadloos aansluiten op het huidige pand waarin de mens centraal staat. Tevens wordt het duurzame karakter doorgetrokken volgens adviezen van DWA. Nature's Pride heeft al een BREEAM-Excellent certificaat. Voor de aanbouw is de duurzaamheidsambitie BREEAM-NL Outstanding. Zo worden de nieuwe verpakkingsruimtes, koel- en rijpcellen duurzaam verwarmd en gekoeld, waarbij de restwarmte van de koelinstallaties wordt ingezet voor de laagtemperatuur verwarming via klimaatplafonds. Zonnepanelen gaan een groot deel van de energievraag invullen. Regenwater wordt opgevangen, verdeeld en slim hergebruikt. Het vegetatiedak zet CO2 om in zuurstof en haalt fijnstof uit de lucht.

We verwachten in het vierde kwartaal van 2021 in de nieuwbouw operationeel te zijn.

nature.jpg

 

Nieuwe distributiecentrum voor ID Logistics.

Maandag 31 augustus leverde Heembouw het nieuwe distributiecentrum voor ID Logistics in Den Bosch op aan WDP.

Het distributiecentrum op bedrijventerrein De Rietvelden in Den Bosch is ontworpen voor Heembouw Architecten en gebouwd in opdracht van WDP Nederland B.V. Het totale distributiecentrum biedt ruimte aan drie huurders en wordt in meerdere fases opgeleverd aan de verschillende partijen. ID Logistics is de tweede huurder en zal fase 2 van dit project betrekken. Fase twee bestaat uit een magazijn en expeditie van 21.430 m2, een hoofdkantoor van 590 m2 en een shipping office van 75 m2.

wdp.jpg

Coenen uit Boxmeer verhuist naar Bedrijvenpark Laarakker

Transportbedrijf Coenen Boxmeer en dochteronderneming Districenter Cuijk gaan verhuizen naar Bedrijvenpark Laarakker. Het bedrijf gaat een kavel van ca 23.000 m2 betrekken, direct gelegen aan de afslag van de A73. Coenen bouwt hier een volledig geautomatiseerd en gemechaniseerd warehouse voor koel- en vriesproducten voor haar klanten. Ook het kantoor wordt in Haps gevestigd. De kavel biedt tevens ruimte voor toekomstige uitbreiding.
Het nieuwe warehouse dat op Bedrijvenpark Laarakker wordt gebouwd is bijzonder duurzaam en innovatief te noemen en heeft een opslagcapaciteit van ruim 27.000 pallets  Het logistieke proces in het 35 meter hoge warehouse is volledig geautomatiseerd en gemechaniseerd. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van het beschikbare grondoppervlak. Door het gebruik van automatische kranen en rollenbanden is er veel minder koude verlies, hierdoor wordt veel energie bespaard. Het dak zal voorzien worden van zonnepanelen, zodat een groot deel van de energiebehoefte lokaal opgewekt wordt. De restwarmte uit de koel-vriesinstallatie wordt gebruikt voor de kantoren, de emballagehal en de truckwash.
Coenen transporteert op dit moment koel- en diepvriesproducten vanuit meerdere opslag- en productielocaties naar afnemers in de Benelux en Duitsland. Voor de distributie van deze levensmiddelen werkt Coenen met 40 eigen vrachtwagens en 85 enthousiaste medewerkers. Daarnaast heeft Coenen een dochteronderneming Districenter Cuijk, welke dé specialist is op het gebeid van warehousing, orderpicking en aanvullende logistieke diensten zoals ompakken en verpakken.
Eigenaar Theo Coenen vertelt:  “Na vele jaren weggeweest te zijn uit de gemeente Cuijk ben ik er trots op om in Haps, op de “Landmark-locatie” van Laarakker, de nieuwbouw te mogen realiseren. Immers mijn opa is ons bedrijf in 1934 in Sint Agatha gestart.”
Wethouder Economische Zaken Maarten Jilisen is verheugd met de komst van Coenen naar Haps. “Het is een echt familiebedrijf dat constant in ontwikkeling is. Een innovatieve ondernemer waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Het bedrijf past hierdoor naadloos bij onze Agrifood Tech visie voor het Land van Cuijk.  We zijn er dan ook trots op dat dit bedrijf in de regio blijft en voor onze gemeente heeft gekozen.”
Directeur Olaf de Croon vult aan: “Het is een van de doelstellingen van Laarakker om bedrijven uit de regio groeikansen te bieden. Op Laarakker kan Coenen de huidige uitbreidingsplannen verwezenlijken en is er tevens nog ruimte voor toekomstige groeiwensen.”
De bouw van het nieuwe Warehouse wordt uitgevoerd door Martens Bouw uit Beugen. “Zo krijgen ook andere ondernemers uit de regio kansen op Laarakker.”

Verbruggen Food Group verhuist naar DC van 60.000 m2 in Cuijk

Verbruggen Food Group betrekt medio april 2021 een nieuw distributiecentrum van 60.000 m2 op Businesspark Laarakker langs de A73 bij Cuijk. Voor Verbruggen Food Group is de verhuizing noodzakelijk wegens de groei die de groothandel momenteel ondergaat.

Het nieuwe distributiecentrum (DC) wordt gebouwd op 90.000 m2 grond die recent is aangekocht door Aberdeen Standard Investments voor haar fonds Aberdeen Standard European Balanced Property Fund (ASEBPF). Het DC zal de beschikking hebben over 55 loading docks, twee kantoorunits van 1.605 m2 en een mezzanine van 4.977 m2. Verbruggen zal in eerste instantie de helft van het DC betrekken, de overige 27.400 m2 aan warehouse en 1.605 m2 kantoorruimte worden beschikbaar gesteld voor verhuur.