top of page

Maintenance

Interflon_logo_horizontal_RGB.jpg
IPlogo.jpg
smart-home-4658636_1920.jpg

uw banner hier?

27 Brusselse tunnels gecontroleerd door SOCOTEC BELGIUM

De GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) heeft SOCOTEC BELGIUM om een ​​vijfde inspectie van zijn tunnels gevraagd.

De missie die in augustus loopt, omvat de technische inspectie van 27 tunnels in Brussel. De controle heeft betrekking op de technische uitrusting in de hoogte (stuwventilatoren, verlichting, glasvezel, ...), in de beveiligingsnissen (hydranten, telefoons, signalisatie, ...) evenals in de technische ruimtes (pompstations, ventilatoren, schakelkasten,…).

De gecontroleerde tunnels lopen over een afstand van 20 km heen en terug. Onze ingenieurs gaan er gedurende de nacht naartoe om het stadsverkeer niet te verstoren. De VSE-groep werkt mee aan dese missie door onze teams te voorzien van hun platform vrachtwagen om de inspecties van de uitrusting op hoogte mogelijk te maken.

Na zijn interventie zal SOCOTEC voor elke uitrusting een gedetailleerde technische diagnose maken, een analyse van gewenste verbeteringen verstrekken en een actieplan opstellen om de veiligheid op lange termijn in de tunnels te waarborgen.

Na maanden intensief werk werden de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 opnieuw aan het net gekoppeld.Video

Op dit moment vindt op Zeeland Refinery een grote turnaround plaats. Mourik Industry fungeert als multidisciplinair hoofdaannemer op deze turnaround voor blok 8 en 9, het zogenaamde hart van de fabriek. Samen met Visser & Smit Hanab wordt continu gewerkt aan de laatste loodjes om in een zo kort mogelijke periode al het onderhoud aan de stilstaande fabriek weer in bedrijf te nemen, zodat onze opdrachtgever, Zeeland Refinery, weer snel over kan gaan tot productie.

Shell Pernis en aannemers starten half april groot onderhoud

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en één van de grootste raffinaderijen ter wereld. Het bedrijfsterrein biedt naast olieverwerkende fabrieken huisvesting aan chemische fabrieken van Shell en van andere bedrijven.

De voorbereidingen zijn allemaal goed verlopen om een veilige onderhoudsstop te starten. In deze bijzondere tijd zijn er extra voorzorgsmaatregelen genomen naast de RIVM maatregelen.

Ruben IJperlaan, Block Leader Turn Around: “We werken in vaste kleine teams om het coronavirus geen kans te geven zich breed te verspreiden. Ook hebben we de toegang tot de fabriek sterk beperkt. Dit houdt onder andere in dat we op 1,5 meter afstand van elkaar werken. Indien de afstand minder is, dan wordt altijd gewerkt met gelaatsschermen en andere beschermende middelen.”

In onderstaande video vertelt Ruben IJperlaan welke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

wartsila.jpg

Uw portaalsite naar alle industrie en bedrijfswereld

LI_Reframing technical maintenance.jpg
downloaden (3).jpg
mourik.jpg

Yokogawa kondigt de ontwikkeling van het Plant Resource Manager™ (PRM) ondersteuningspakket voor inbedrijfstelling R1.02 aan, dat op 1 juli wordt gepubliceerd. Dit is een oplossing uit de OpreX™-reeks voor activabeheer en -integriteit die wordt gebruikt om de inbedrijfstelling*1 en het periodiek onderhouden van fabrieken uit te voeren.

Het PRM-ondersteuningspakket maakt gebruik van digitale veldtechnologie om de efficiëntie van de inbedrijfstelling en het uitvoeren van periodiek onderhoud te verbeteren. Deze upgrade van het PRM-pakket R1.01 omvat nu ondersteuning van Windows® 10 en een nieuwe functie waarmee de efficiëntie van de werkzaamheden wordt verbeterd.
 

Het Nederlandse Van Aalst Group lanceert Nortek Services AS

 

Om de beste preventieve en voorspellende onderhoudsdiensten te bieden, gecombineerd met werkplaatsdiensten voor klanten die wereldwijd actief zijn in de offshore olie-, gas-, scheepvaart- en hernieuwbare-energiesector, heeft de Nederlandse Van Aalst Groep onlangs Nortek Services AS opgericht in Kristiansand, Noorwegen. Het feit dat de diensten van Nortek onvoorwaardelijk aan de behoeften van de markt voldoen, werd kort na de oprichting bevestigd met een eerste contract. Een hydraulische gangway voor een veerboot moet worden aangelegd namens een niet bekendgemaakte Noorse klant. Volgens Wijnand van Aalst, CEO van de Van Aalst Group en Safeway, komt het initiatief om Nortek te lanceren voornamelijk voort uit de snelle groei die momenteel plaatsvindt bij een aantal Van Aalst-bedrijven. Het Nederlandse Safeway heeft opmerkelijk wereldwijd succes behaald met zijn bewegings-gecompenseerde gangboorden en Techano in Noorwegen, marktleider in de ontwikkeling en levering van laad- en hefwerktuigen in de aquacultuurindustrie. “Dit is het moment om deze groei te onder-steunen met uitstekende services en om ook marktleider te worden op het gebied van wereldwijde services. We verweven de service voor Safeway met de zeer competente Safeway-operator als eerste laag van het onderhoud, 24/7 past de onder-steuning van Nortek perfect om toegang op afstand te bieden en indien nodig directe beschikbaarheid van servicemonteurs naar de locatie van de Safeway. We voltooien de servicestrategie met een recentelijk overeengekomen wereldwijde overeenkomst met een leverancier van componenten om onderdelen te leveren in elke haven wereldwijd, het team van Safeway-operator Nortek Services in combinatie met de wereldwijde overeenkomst voor onmiddellijke levering van onderdelen voltooit de strategie en zal een ongekend serviceniveau bieden overal ter wereld ”, legde hij enthousiast uit.

Nortek Crew.jpg

Kort Nieuws

Imes Dexis, specialist in MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) viert dit jaar zijn vijftigjarige bestaan.

 

Vakbeurs Safety&Health@Work editie 2022 gaat  door op 5 en 6 oktober 2022 in de Ahoy te Rotterdam 

In samenspraak met exposanten en bezoekers is het evenement Maintenance en Pumps&Valves verplaatst naar 21 - 22 MAART 2024 voor Pumps & Valves en 22 – 23 maart 2023 voor Maintenance

Nieuwe Wärtsilä Compact Reliq voegt flexibiliteit toe aan de groeiende LNG-markt

De technologiegroep Wärtsilä introduceert zijn Compact Reliq hervervloeiingsinstallatie. Het systeem is ontworpen om boil-off gas (BOG) aan boord van gastankers en LNG-bunkerschepen te hergebruiken en om de lading onder alle operationele omstandigheden koel te houden. Door het compacte ontwerp kan het op bestaande schepen worden geïnstalleerd zonder uitgebreide aanpassingen. “Wärtsilä is een pionier geweest in de hervervloeiing van BOG en de Compact Reliq is een voortzetting van onze sterke ontwikkelingsactiviteiten op dit gebied. Aangezien de wereldmarkt voor LNG-toepassingen uitbreidt als gevolg van toenemende milieuregelgeving, is meer flexibiliteit vereist om aan deze groeiende behoeften te voldoen. De Compact Reliq is een belangrijk en innovatief nieuw stuk in de richting van het voltooien van de puzzel, ”zegt Kjell Ove Ulstein, Director Sales & Marketing, Gas Solutions, Wärtsilä Marine Systems. Net als bij eerder geleverde Wärtsilä-hervervloeiingssystemen, is de Compact Reliq gebaseerd op de beproefde Brayton-technologie. Hierdoor kan een deel van de BOG worden gebruikt als brandstof voor het schip, terwijl het overschot kan worden vloeibaar gemaakt en verkocht met de LNG-lading. Het vloeibaar maken van de BOG in plaats van het te verbranden in een gasverbrandingseenheid heeft ook een positief milieueffect, omdat er geen gassen in de atmosfeer vrijkomen. Het systeem is voorbereid in overeenstemming met Wärtsilä's Smart Marine-aanpak om te profiteren van de nieuwste digitale technologieën om de efficiëntie te optimaliseren. Het is klaar voor instrumentatie voor bewaking op afstand en online operationele ondersteuning, en vereist minimaal onderhoud tussen 5 jaar docking. De Compact Reliq is compatibel met Wärtsilä's Operational Performance Improvement and Monitoring (OPERIM) -protocol en kan volledig worden geïntegreerd met het Planned Maintenance System (PMS) van het schip.

engineer apprenticeship job poster.png

Vlaamse overheid, Port of Antwerp en SeReAnt verbeteren samen de waterkwaliteit van de haven van Antwerpen

Slibverwerkingsinstallatie AMORAS verwerkt meest vervuilde baggerslib.

De Vlaamse overheid, Port of Antwerp en aannemer SeReAnt (samenwerkings-verband tussen de milieubedrijven van Jan De Nul Group en DEME Group) starten deze maand met het baggeren en verwerken van het meest vervuilde baggerslib in de haven, de zogenaamde TBT-specie. “Na jarenlang onderzoek is er nu eindelijk een oplossing voor deze historische vervuiling. Dit is een wereldwijde primeur én een mijlpaal voor Vlaanderen en de haven van Antwerpen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “We verwijderen het meest vervuilde slib uit de dokken. Daardoor zal de waterkwaliteit substantieel verbeteren.”

De Vlaamse overheid en Port of Antwerp houden samen de dokken van de haven van Antwerpen toegankelijk voor de hedendaagse scheepvaart. Jaarlijks worden daarvoor enorme hoeveelheden slib gebaggerd én daarna verwerkt door de ontwateringsinstallatie AMORAS. “Maar één type slib konden we nog niet verwerken: slib met verhoogde organotinconcentraties of Tributyltin, kortweg TBT-specie”, zegt Yi-Bin Shan, afdelingshoofd Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. “TBT werd vanaf de jaren 70 wereldwijd gebruikt in scheepsverf om de begroeiing van mosselen en algen op scheepsrompen te voorkomen, maar is sinds 2003 volledig verboden. Het product is immers enorm schadelijk voor het milieu en breekt ook moeilijk af. Het slib heeft al die jaren TBT opgeslagen als een spons en geeft die verontreiniging ook geleidelijk weer vrij. Het verstoort zo het metabolisme en de hormoon-werking van voornamelijk weekdieren, zoals slakken en mosselen.”

Enige haven ter wereld

“Samen met Universiteit Antwerpen onderzochten we al enkele jaren hoe we TBT uit de haven konden krijgen”, vertelt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “We zijn trots dat we deze historische vervuiling eindelijk kunnen aanpakken. Momenteel scoort de waterkwaliteit in de havendokken onder de Europese norm. Met dit project zal die sterk verbeteren. Als havenbedrijf vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de samen-leving. Zo zijn wij de enige haven ter wereld die vervuild slib niet alleen verwijdert, maar ook duurzaam verwerkt.” De Vlaamse overheid en Port of Antwerp maken samen de nodige middelen vrij voor het baggeren en verwerken van het meest vervuilde baggerslib. “Vlaanderen voorziet jaarlijks 25 miljoen euro voor de exploitatie van AMORAS. Nu doen we een extra investering van 700.000 euro per jaar om TBT-specie op een ecologisch verantwoorde wijze weg te werken. Zo verhogen we de toegankelijkheid van de haven, een belangrijk opdracht van de Vlaamse overheid”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.“Port of Antwerp heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd in het voortraject van dit project en zal voor de effectieve verwerking van TBT-specie jaarlijks 1,5 miljoen vrijmaken”, vervolgt havenschepen Annick De Ridder. “Port of Antwerp wil een inspiratie zijn voor andere havens en een voortrekkersrol opnemen op vlak van duurzaamheid.”

800.000 m³ slib de komende vijf jaar

Het verwerken van de totale hoeveelheid vervuild slib in de haven van Antwerpen is een werk van lange adem. In 2018 werd een proefproject opgestart na het bekomen van de nodige vergunningen en enkele aanpassingen aan de waterzuiverings-installatie. “We hebben in onze processen een extra stap toegevoegd en actiefkoolfilters geïnstalleerd. Die filteren de toxische stoffen uit het water nadat het door onze waterzuiverings-installatie gegaan is”, vertelt Yi-Bin Shan, afdelingshoofd Maritieme Toegang. “Tijdens dat proefproject hebben we al 185.000 m³ sterk vervuild slib gebaggerd , overgebracht en verwerkt op AMORAS. Zo hebben we de impact op de installatie en alle mogelijke risico’s goed in kaart kunnen brengen. Nu is er een overeenkomst om de komende vijf jaar 800.000 m³ slib uit de havendokken te verwijderen en te verwerken tot 500.000 ton filterkoeken. We verwijderen eerst het slib dat de nautische toegang hindert én de ergste TBT-hotspots in het oudere, zuidelijke deel van de haven. Daarna pakken we de andere zones aan.”

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. De vervuilde TBT-specie wordt gebaggerd in de haven. Met een 15 m³ grote milieugrijper wordt de verspreiding van de verontreiniging in het omliggende water vermeden.

  2. Het baggerslib wordt in 2400 m³ grote transportbakken naar de verwerkingsinstallatie van AMORAS gebracht.

  3. SeReAnt, de aannemer die de AMORAS-installatie exploiteert, zuigt het slib uit de transportbakken en pompt ze naar de verwerkingsinstallatie.

  4. Grof vuil en zand worden verwijderd.

  5. Het afvalwater wordt via een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd. Bij TBT-slib wordt het ook nog eens gezuiverd door actief kool. Daarna vloeit het water terug naar de dokken.

  6. Het slib wordt verwerkt tot een droog eindproduct: filterkoeken die veilig worden geborgen op de site.

 

AMORAS: innovatieve samenwerking tussen overheid, haven en baggerbedrijven

Via AMORAS maken de Vlaamse overheid en Port of Antwerp samen werk van een duurzame en langdurige berging en verwerking van onderhoudsbaggerslib van de Antwerpse havendokken. AMORAS staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat in voor 80% van de middelen, Port of Antwerp voor de andere 20%. Sinds 2011 verwerkt de ontwateringsinstallatie jaarlijks 450.000 ton droge stof tot filterkoeken. De tijdelijke handelsvereniging SeReAnt exploiteert de installatie. SeReAnt is een samenwerking tussen de milieubedrijven DEC van DEME Group en Envisan van Jan De Nul Group. AMORAS zoekt volop naar oplossingen om de droge stof die wordt bekomen uit niet-vervuild ontwaterd slib te hergebruiken in nuttige toepassingen. Er zijn verschillende pistes, maar vooral de betonindustrie toont interesse in de filterkoeken.

amoras.jpg

Bakker Sliedrecht levert conditie monitoringsysteem onderwatermotoren aan CCCC Guangzhou Dredging Company

Bakker Sliedrecht gaat zijn innovatieve conditie monitoringssysteem voor het meten van trillingen van lagers in onderwatermotoren leveren aan sleephopperzuiger Jun Yang 1, de grootste sleephopperzuiger van China op dit moment. Conditie monitoring is een manier om het preventief onderhoud van de motor te verbeteren. Door afwijkingen te analyseren is onderhoud beter te plannen en kan vroegtijdig worden ingegrepen bij storingen.

De Nederlandse systeemintegrator heeft voor het project een contract getekend met CCCC Guangzhou Dredging Company (GDC). Het conditie monitoringssysteem wordt in Sliedrecht geëngineerd en door zusterbedrijf Bakker Zhangzhou ter plekke geïnstalleerd.

Downtime voorkomen of beperken

Het schip kan onder zware omstandigheden op grote diepte baggeren door de onderwaterpompen op de zuigbuis die zijn uitgerust met twee olie gevulde laagtoerige onderwatermotoren van Bakker Sliedrecht. De systeem integrator uit Sliedrecht heeft het conditie monitoringsysteem ontwikkeld om de vibraties van de lagers in de motoren te kunnen meten. Bakker plaatst daarvoor nieuwe sensoren die metingen verrichten aan de lagers om zo data te verzamelen en op te slaan. Die data wordt geanalyseerd met behulp van algoritmen, zodat eventuele problemen en afwijkingen in gedrag of conditie meteen zichtbaar worden. ,,Als je ziet dat er iets verslechtert in de motor of de lagers, kun je meteen ingrijpen om schade te voorkomen. Daarnaast maakt dit systeem het onderhoud beter planbaar en voorspelbaar”, vertellen technologie manager Arend van der Velde en accountmanager Wim Verlek van Bakker Sliedrecht. ,,Zonder de onderwatermotoren kan het schip zijn werk niet doen, dus als de lagers vervangen moeten worden ligt het schip stil. Dat kost veel geld. Die downtime kan met dit systeem voorkomen of beperkt worden.”

Real time status dashboard

Bakker Sliedrecht verzamelt en analyseert alle data en stuurt GDC halfjaarlijkse rapportages over de algemene toestand van de motor. Daarnaast zal aan boord een dashboard geïnstalleerd worden waarop de status van de motoren zichtbaar is. Het dashboard slaat ook alarm wanneer het systeem een fout heeft ontdekt. 

Doorontwikkeling van de techniek

Behalve voor het meten van trillingen in de lagers, wordt de techniek verder ontwikkeld binnen het interne innovatieprogramma. Door het systeem uit te breiden met meer sensoren kan het data verzamelen en analyseren over de temperatuur in de motoren, de oliedruk of de motorstroom. Ook de door Bakker Sliedrecht geleverde aandrijving en de frequentieregelaar van de onderwatermotoren kunnen gemonitord worden. ,,Ons doel is om uiteindelijk de hele elektrische trein in het systeem op te nemen, zodat we overal vroegtijdig kunnen ingrijpen”, stelt het tweetal. ,,Door de huidige wereldwijde ontwikkelingen zie je in de markt dat de beweging naar voorspelbaar onderhoud versneld. Daar speelt Bakker met nieuwe onderhoudsconcepten en conditie monitoring op in.” 

Het conditie monitoringssysteem kan zowel worden toegevoegd aan bestaande onderwatermotoren of standaard meegeleverd worden met nieuwe motoren.

Boskalis verwerft meerjarig onderhouds-contract voor de haven van Rotterdam

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een meerjarig contract verworven voor onderhoudsbaggerwerkzaamheden, die ervoor moeten zorgen dat schepen veilig toegang blijven houden tot de haven van Rotterdam. Het contract werd toegekend door het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. De werkzaamheden hebben betrekking op het toegangskanaal van de Maasmond/Maasgeul en de havenbekkens. De gunningscriteria omvatten verschillende duurzaamheidsparameters, waaronder CO2-beperkende maatregelen. Het contract, waarvoor een middelgrote sleephopperzuiger wordt ingezet, heeft een initiële looptijd van drie jaar, vanaf maart 2020. Dit kan met maximaal vijf jaar verlengd worden tot en met 2028, op voorwaarde dat er innovatieve en erkende duurzaamheidsinitiatieven worden ontplooid. De recent ingevoerde landelijke beperkingen ten aanzien van stikstofuitstoot hebben geen gevolgen voor de toekenning van dit project. 

B&R maakt permanente en veilige gegevensbewaking op afstand mogelijk​

Met B&R kunnen machinebouwers een permanente verbinding tot stand brengen met installaties en machines in het veld. Met LogTunnel kunnen gegevens van machines over de hele wereld op een centrale locatie worden gearchiveerd. Eventuele onregelmatigheden in de prestaties kunnen vroegtijdig worden opgespoord om de maximale beschikbaarheid te behouden.

LogTunnel is een onderdeel van de Secure Remote Maintenance oplossing van B&R. Met Secure Remote Maintenance kunt u overal ter wereld uw fabrieken en machines controleren. Indien noodzakelijk, kunt u zelfs de controle overnemen alsof u ter plaatse aanwezig bent. Door middel van doorlopende datalogging stelt LogTunnel u in staat om defecte componenten vroegtijdig te detecteren en zo service-intervallen te optimaliseren. Installatie is eenvoudig: het is een kwestie van “drag and drop” en vereist geen speciale IT-kennis.

Gelijktijdige registratie en onderhoud

De lopende LogTunnel verbinding wordt niet verbroken wanneer een technicus gelijktijdig een verbinding maakt om onderhoud op afstand uit te voeren, het loggen blijft ononderbroken doorgaan. Machinegegevens worden opgeslagen op een centrale databaseserver, in de cloud of in een datacenter, waar ze beschikbaar blijven voor latere analyse.

Veilige verbinding

De oplossing voor onderhoud op afstand Secure Remote Maintenance voldoet aan de huidige IT- en beveiligingsrichtlijnen. Machinebouwers hebben volledige toegang tot machineparameters van alle geïnstalleerde machines. Alle toegang is nauwkeurig geregistreerd en kan op elk moment worden getraceerd.

dmow.webp

Kerncentrale Tihange ligt

volledig stil

Reactor Tihange 2 zou stilliggen wegens een technisch defect. Tegen 19 juli zou deze heropge-start worden. Tihange 3 is uitgeschakeld voor onderhoud en zou terug in werking treden op 24 oktober. Tihange 1 ligt ook stil voor herstellingen en zou tegen einde van het jaar heropgestart worden.

bakker.jpg

GROOT ONDERHOUD OFFICIEEL AFGEROND BIJ SHELL PERNIS

Sinds april is Shell Pernis bezig met een grote onderhoudsstop bezig.

Fabrieken zijn van binnen en buiten geïnspecteerd en verbeterd. De werkzaamheden zijn ondanks COVID-19 succesvol afgerond en de installaties zijn weer klaar voor de toekomst.

b&r.jpg
robot.jpg

LogTunnel biedt permanente toegang tot machinegegevens en de mogelijkheid om deze op een centrale locatie te archiveren.

Agidens, het Belgische systeemintegratiebedrijf gespecialiseerd in procesoptimalisatie door middel van consultancy, engineering, turnkey geautomatiseerde oplossingen en onderhoudsdiensten, heeft Hedwig Maes aangesteld als nieuwe Chief Executive Officer van het bedrijf. Per 1 oktober neemt de heer Maes de verantwoordelijkheden over van Geert Stienen, die een aantal maanden geleden aangaf een nieuwe uitdaging buiten het bedrijf aan te gaan.

hedwig.jpg
logothebuzzer.png
IPlogo.jpg
Yellow Order by Phone Instagram Square  .png

Robots besturen de reactortank in Ringhals 4

Drie robots onderzochten de reactortank Ringhals 4 zorgvuldig met een wervelstroom- en ultrasone meting. Analyses van de gemeten waarden laten zien dat het reactorvat nog even robuust is als bij de laatste inspectie tien jaar geleden. Ook het onderste interne deel is getest met een goedgekeurd resultaat. Teknikiframkant Ringhals moet om de tien jaar de lasnaden van het reactorvat controleren, de in- en uitlaatfittingen (de fittingen voor de leidingen die van en naar de stoomgeneratoren gaan) en de onderste fittingen waar de geleidebuizen voor hartbewaking de reactortank binnenkomen. - In samenwerking met Ringhals heeft Dekra, voorheen ÅF control, speciaal aangepaste robots ontwikkeld om tekenen van scheurvorming te kunnen detecteren, zelfs voordat er scheuren zijn. De gebruikte technieken zijn wervelstroommeting, ook wel bekend als wervelstroomtechnologie (ET) en ultrasone klanktechnologie (UT), zegt Håkan Stenius die verantwoordelijk is voor de test aan de Ringhals-zijde.

martin.jpg

Martin Bichis, locatiemanager voor Dekra en Håkan Stenius coördineren inspecties van de Ringhals-afdeling voor het testen en onderhouden van primaire systemen

sar.jpg

Särimner heeft zes verschillende instelmogelijkheden voor alle soorten buisfittingen, zowel uitlaatfittingen met flens en inlaatfittingen die een gebogen en taps toelopend oppervlak hebben en voor lassen in de pijpaansluiting.

In de reactortank werken de drie robots tegelijkertijd. Särimner in een uitlaatmondstuk bovenaan, Skidbladner op de tankwand aan de rechterkant en Gungner onderaan onderaan de foto

gun.jpg

Gungner test de onderste nozzles zowel met meetapparatuur die de pijpen binnendringen als met instrumenten buiten de nozzles.

skid.jpg

Skidbladner heeft een horizontale balk die aan de bovenkant van de tank of in de tankwand kan worden bevestigd. Hij weegt ongeveer 250 kilo. Skidbladner controleert horizontale lasverbindingen op verschillende niveaus in het reactorvat.

Webinar Europese standaard voor beoordelen assets

NEN, RWS en DON Bureau organiseren in samenwerking met NVDO op 30 oktober een Nederlandstalig webinar over Europese standaardisatie op het gebied van assetmanagement. De laatste ontwikkelingen rond een nieuwe Europese standaard voor het beoordelen van assets komen aan de orde. Het webinar is interessant voor iedereen die zich met het beheer/onderhoud van assets bezighoudt en bijgepraat wil worden over de laatste ontwikkelingen rond normalisatie. 

Met de overname van Manifattura Fontana, een Italiaanse specialist in geotextiel, 4 jaar geleden heeft Sioen zichzelf op de kaart gezet op het gebied van geomembranen en geotextiel. De extra marktkennis die daarmee in huis werd gehaald, heeft geleid tot een aantal nieuwe ontwikkelingen bij andere bedrijven binnen de Sioen textielgroep. We zijn er trots op vandaag de Sioline E15-geomembranen te lanceren, een sterk voorbeeld van verticale integratie.

Onderzoek van Yokogawa wijst uit dat twee derde van de bedrijven in de procesindustrie verwacht volledig autonoom te werken in 2030- COVID-19 versnelt de investering in industriële autonomie -

 

Yokogawa heeft de resultaten bekendgemaakt van een wereldwijd onderzoek onder haar eindgebruikers naar de vooruitzichten van industriële autonomie*. Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de respondenten afkomstig uit bedrijven in de procesindustrie verwacht in 2030 volledig autonoom te zullen werken. Het onderzoek gaat grondig in op de trends in automatisering en autonomie, bedrijfsprioriteiten en de technologieën die worden gebruikt in de voornaamste procesindustrieën, waaronder olie en gas, farmaceutica, chemie, petrochemie en energieopwekking.

Belangrijkste inzichten

Bedrijven maken stappen om in 2030 volledig autonoom te werken en zullen investeren in besluitvormingstechnologieën

Van de respondenten gaf 64% aan te verwachten hun voornaamste activiteiten in 2030 volledig autonoom te zullen verrichten. 89% gaf aan dat hun bedrijf momenteel plannen heeft om de mate van autonomie in hun bedrijfsvoering te verhogen. Voor wat de huidige stand van zaken betreft, zegt 64% semi-autonoom of autonoom te werken of in een pilot verwikkeld te zijn. 67% verwacht een aanzienlijke automatisering van de besluitvormingsprocessen inzake fabrieksactiviteiten in 2023.

De komende drie jaar verwachten bedrijven vooral veel te investeren in cyberveiligheid (51%), cloud, analyses en big data (47%) en kunstmatige intelligentie (42%). Deze investeringen zullen bedrijven helpen betere besluiten te nemen met een grotere reikwijdte.

COVID-19 heeft de economische groei in 2020 geremd, maar zal als katalysator fungeren voor industriële autonomie op de middellange tot lange termijn

COVID-19 is misschien wel een enorme stimulans geweest voor industriële autonomie. De voortzetting van bedrijfsactiviteiten zonder dat werknemers hierbij aanwezig moeten zijn, krijgt nu meer prioriteit. Een meerderheid van de respondenten verwacht meer in autonomie te zullen investeren als direct gevolg van COVID-19.

Respondenten werd eveneens gevraagd een top vier samen te stellen van toepassingen waarin ze investeerden als gevolg van de COVID-19-pandemie. Niet verrassend kwamen werken op afstand en service op afstand uit de bus als twee van de voornaamste toepassingen waaraan meer prioriteit werd gegeven. Respectievelijk 36% en 30% van de deelnemers selecteerde deze. Werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat werknemers aanwezig dienen te zijn in een gevaarlijke omgeving biedt grote voordelen, zowel op het gebied van veiligheid als financieel.

Ook toonde het onderzoek aan dat de investeringsprioriteiten voor de periode na COVID-19 aanzienlijk uiteenlopen binnen de diverse industrieën. Zo werd door deelnemers van conventionele energieopwekkende en chemische/petrochemische bedrijven meer geïnvesteerd in de veiligheid van werknemers dan in andere industrieën.

Regionale trends

De investeringen in nieuwe technologieën en de ontwikkeling richting industriële autonomie bleken volgens het onderzoek regionaal te verschillen. Vergeleken met andere regio's is Azië-Pacific het actiefst bezig met de verschuiving naar industriële autonomie. Het onderzoek toonde aan dat het aandeel bedrijven in Azië-Pacific dat prioriteit geeft aan investeringen in autonome bedrijfssystemen 18 tot 27% hoger ligt dan in andere regio's. Dit is een essentieel statistisch gegeven dat laat zien dat in de regio in autonome bedrijfsvoering wordt geïnvesteerd. 71% van de respondenten in Azië-Pacific verwachtte over tien jaar tijd volledig autonoom te werken. In Noord-Amerika bedroeg dit slechts 58% en in West-Europa 56%.

‘Dit onderzoek bevestigt onze waarneming dat de verschuiving van industriële automatisering naar industriële autonomie, ook wel IA2IA, in de komende tien jaar zal versterken. Aangezien COVID-19 deze trend versnelt en bedrijven belangstelling zullen houden in de introductie van hieraan gerelateerde technologieën, kan Yokogawa klanten helpen hun concurrentiepositie stap voor stap te versterken aan de hand van ons stappenplan naar autonomie,’ aldus Tsuyoshi Abe, senior vicepresident en directeur van het marketinghoofdkantoor van Yokogawa.

Yokogawa gelooft dat de digitale transformatie van de productiewerkzaamheden van bedrijven zal leiden tot autonomie van de bedrijfsvoering. De resultaten van het onderzoek laten zien dat bedrijven de technologieën van morgen prioriteit geven en erin investeren om dit waar te maken.
 

* Het onderzoek naar de toekomst van industriële autonomie onder eindgebruikers wereldwijd is namens Yokogawa uitgevoerd door onderzoeksbedrijf Omdia onder 504 besluitvormers binnen bedrijven in de procesindustrie in juni en juli 2020.

KLM Catering Services neemt innovatieve robot in gebruik

Eind vorige week opende KLM president-directeur Pieter Elbers, officieel de nieuwe robot voor de productie van ICA M-class (Economy Class) maaltijden bij KLM Catering Services (KCS). KLM Catering Services is het enige bedrijf ter wereld dat een dergelijke robot in gebruik neemt.

Met het nieuwe robotsysteem gaan de handeling kosten omlaag en wordt het eenvoudiger om aanpassingen van de maaltijdtrays te verwerken. Hierdoor wordt de productie niet alleen goedkoper maar ook flexibeler en klantgerichter doordat er meer soorten producten kunnen worden opgedekt op verschillende typen trays. Aan speciale wensen van passagiers kan eenvoudiger worden voldaan. Ook ligt de productie tweemaal zo hoog in vergelijking met het vorige systeem, namelijk 30.000 stuks

robotklm.jpg

Energie transitie : Total zet zijn Grandpuitsraffinaderij (Frankrijk)om in een olievrij biobrandstof en bioplastisch platform dank zij een investering van meer dan 500 miljoen. Raffinaderij stopt door audit na lek? 

Tegen 2024 zal het platform, dankzij een investering van meer dan € 500 miljoen, draaien om vier nieuwe industriële activiteiten: de productie van biobrandstoffen die voornamelijk bestemd zijn voor de luchtvaartsector, de productie van bioplastics, recycling van kunststoffen, de exploitatie van twee fotovoltaïsche zonne-energiecentrales. Tegelijkertijd stopt de raffinage van ruwe olie in het eerste kwartaal van 2021 en de opslag van aardolieproducten eind 2023, zonder enige impact op de goede werking van benzinestations en luchthavens in de regio Ile-de-France die zullen worden bevoorraad door de raffinaderijen van Donges, die momenteel worden gemoderniseerd dankzij een investering van 450 miljoen euro, en die van Normandië.

Deze beslissing om de raffinage-activiteit stop te zetten volgt op de audit die gedurende meerdere maanden is uitgevoerd op de Ile-de-France-pijpleiding (PLIF), die Grandpuits over een afstand van 260 km verbindt met de zeehaven van Le Havre en de bevoorrading mogelijk maakt. in ruwe olie van de raffinaderij. In feite moest de Grandpuits-raffinaderij in 2019 meer dan vijf maanden sluiten na een lek dat op de PLIF verscheen. Dit incident volgde op een eerste lek in 2014 in Seine-Maritime. Om de veilige werking van de PLIF te waarborgen en in overeenstemming met de overheidsinstanties, is de maximale werkdruk van de PLIF verlaagd, waardoor de raffinaderij slechts op 70% van zijn capaciteit werkt en daarmee zijn economische duurzaamheid. Uit deze audit blijkt dat het vervangen van de PLIF de enige oplossing is om de raffinaderij weer normaal te laten functioneren, maar een investering van bijna € 600 miljoen zou vergen. Om deze reden heeft Total, gezien de oriëntaties in termen van energietransitie aangenomen door Frankrijk tegen 2040, ervoor gekozen om de olieraffinage te stoppen en een industriële transformatie van de site te starten dankzij een groot investeringsprogramma De Grandpuits-fabriek wordt een modelplatform in Frankrijk dankzij de oprichting van drie nieuwe industriële units: • Een biobrandstoffabriek Biobrandstoffen, die een vermindering van minstens 50% van de CO2-uitstoot bieden in vergelijking met hun fossiele equivalent, zijn een van de pijlers van de strategie van Total om de uitdaging van koolstofneutraliteit aan te gaan. • Een bioplasticsfabriek: Total Corbion PLA, een 50/50 joint venture tussen Total en Corbion, zal de eerste Europese PLA-fabriek bouwen. PLA is een bioplastic gemaakt van suiker, niet van aardolie • Een kunststofrecyclingfabriek: Total zal de eerste chemische recyclingfabriek in Frankrijk bouwen met Plastic Energy (Total 60%, Plastic Energy 40%). • Daarnaast zal Total twee fotovoltaïsche elektriciteitscentrales bouwen die zullen bijdragen aan de ambitie van Total om groene stroom te leveren aan al haar industriële sites in Europa. (toekomstig platform - foto)

Total-future-plateforme-de-Grandpuits.pn

Proefopstelling voor slimmer onderhoud geopend.

Het Fieldlab Smart Maintenance Techport, een proefopstelling voor het ontwikkelen van slimmer onderhoud, is enkele weken officieel geopend voor gebruik. Het Fieldlab is gevestigd in de Academy van Tata Steel.

Het Fieldlab Smart Maintenance van Techport is een fysieke plek waar een slimmere manier van onderhoud kan worden ontwikkeld. “Een fabrieksproces leg je niet even stil, daarom hebben we nu een Fieldlab waar we volop kunnen testen’’, aldus Simon Jagers van Semiotic Labs. “In het Fieldlab gaan we processen uit fabrieken simuleren, sensoren testen en kunnen we installatiedata omzetten in informatie en kennis. Door data uit de installatie en productie te koppelen kunnen we de bestaande onderhoudsmodellen optimaliseren.” Het uiteindelijke doel is om onderhoud 100% voorspelbaar te maken en het productieproces zo in te richten dat ertegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk energieverbruik zo veel als mogelijk wordt geproduceerd.

Dat het Fieldlab in de IJmond ligt is geen toeval volgens Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen: “De IJmond is al ruim 100 jaar één van de toonaangevende maak- en onderhoudsregio's van Nederland. Dit komt omdat hier een aantal prestigieuze bedrijven zijn gevestigd. De processen worden continu slimmer en we blijven innoveren. Dit doen de bedrijven met elkaar. Door als gemeente dit project mede financieel te ondersteunen geven we een belangrijke en zichtbare impuls aan het regionale innovatieklimaat.”

Het Fieldlab Smart Maintenance van Techport is één van de 39 nationale Smart Industry Fieldlabs en wordt gezien als centrum voor slim onderhoud. “De komende jaren gaan we het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen nog verder uitbreiden”, vertelt Henno van Horssen, programmamanager Techport. “Alleen de koplopers uit de maak- en onderhoudsindustrie kunnen aansluiten en hier samenwerken. We gaan ook demo’s geven en de resultaten die we behalen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden”.

De deelnemende partners van het Fieldlab Smart Maintenance Techport zijn onder meer Tata Steel, Techport, ROC Nova College, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Center of Data Analytics, SKF, Bosma & Bronkhorst, Semiotic Labs, IJssel Technologie, Inertia, Facta, VanDerEng Labels, gemeente Velsen en provincie Noord-Holland.

Opening Fieldlab Smart Maintenance Techp

Abonnee worden van ons portaal? Uw redactionele info gegarandeerd op onze site en newsletters? Bereik heel het jaar door tienduizenden tot honderdduizenden bedrijven. Plaatst uw logo's op onze sites en pagina's. Plaats en verander uw advertenties heel het jaar door  volgens uw behoeften, producten en evenementen/vakbeurzen zonder dat het u meer kost. Als abonnee van ons portaal bent u zeker dat u gezien bent! Elke dag en elke maand opnieuw. Voor info.

ipbanner.jpg
IPlogo.jpg
banner-1711946_1920.jpg

Uw banner hier?

Maintenance: Pro Gallery
Maintenance: Feature Story
Maintenance: Recent News
Maintenance: Video
Maintenance: Recent News
Maintenance: Contact
bottom of page