top of page
Environmental Scientist

Milieu - Klimaat

Uw portaalsite naar alle industrie en bedrijfswereld

Yellow Order by Phone Instagram Square  .png
IPlogo.jpg
banner-1082646_1920.jpg
banner-1082646_1920.jpg

uw banner hier?

uw logo
uw logo
uw logo
uw logo
uw logo
uw logo
uw logo
uw logo
nieuws (1).jpg
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

IPlogo.jpg

EcoWerf bouwt nieuwe vergistingsinstallatie in Leuven

EcoWerf start in het voorjaar van 2021 op haar terrein te Leuven met de bouw van een gloednieuwe vergistingsinstallatie. Zo zal EcoWerf uit het organisch materiaal zowel de energie halen als compost blijven produceren. De algemene vergadering van EcoWerf, met al haar 27 gemeentevennoten, heeft op 17 juni, na een grondig voorbereidingstraject, de bouw van de vergistingsinstallatie en de investering van 15 miljoen euro goedgekeurd. De Vlaamse overheid subsidieert het project met 1,5 miljoen euro. Het project is financieel haalbaar. De werkingsbijdragen van de gemeenten en DifTar-tarieven voor de inwoners voor de inzameling en verwerking van gft blijven onveranderd. OWS, een bedrijf uit Gent, met een ruime ervaring met het bouwen van vergistingsinstallaties zal met Vlaamse technologie instaan voor de bouw van de installatie. De installatie zal in het voorjaar van 2023 operationeel zijn. Jonathan De Witte, algemeen directeur: “Ik werd begin dit jaar algemeen directeur van EcoWerf. De ervaring die ik heb kunnen opdoen bij het bouwen en exploiteren van een gelijkaardige installatie bij IOK Afvalbeheer in Beerse zal nu goed van pas komen om deze belangrijke en toekomstgerichte investering tot een goed einde te brengen. Ik ben namens het EcoWerf-personeel al onze 27 gemeenten en steden dankbaar voor het vertrouwen en de unanieme goedkeuring van dit project”. Compostering nu Vandaag verwerkt EcoWerf organisch afval tot zo’n 20.000 ton waardevolle compost, die vlot een afzet vindt bij particulieren en in land- en tuinbouw. Organisch afval is selectief ingezameld gft, maar ook gras- en bladeren, snoeihout en bermmaaisel. Samen goed voor zo’n 50.000 ton per jaar komende van de gemeenten in het werkingsgebied van EcoWerf, maar ook van de nabijgelegen afvalintercommunales Interza en Interrand. Het gft wordt opgehaald aan huis en door de ophaalwagens gestort in de ontvangstbunkers. Gft wordt vervolgens gezeefd, gebroken en via transportbanden naar een geventileerde hal gebracht. In deze composteerhal heerst een ideaal klimaat waar de aerobe (zuurstofgebruikende) bacteriën het organisch materiaal kunnen omzetten in compost. De ontvangstbunkers en de voorbewerking (breker, zeef) zijn respectievelijk na 40 jaar en 24 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Deze vervangingsinvesteringen zijn mee opgenomen in de totale investering van 15 miljoen euro. Vergisting en compostering straks In de toekomstige situatie wordt het organisch materiaal in een nieuwe ontvangsthal met ontvangstbunkers en voorbewerking (breker/zeef/transportbanden) voorbehandeld. Het voorbehandelde en verkleinde gft gaat vervolgens naar de vergister, een verticale reactor. Uit de vergister komt een visceuze pasta: digestaat. Dit digestaat wordt gemengd met houtig materiaal en gaat naar de composteerhal, waar het materiaal omgezet wordt in verkoopbare compost. In de vergister vormen anaerobe bacteriën (bacteriën die zonder zuurstof werken) van het organisch materiaal CH4 (methaan) en CO2. Het mengsel van deze twee gassen heet biogas. Het gevormde biogas gaat via een gasballon naar twee gasmotoren (of warmtekrachtkoppelingen) die van biogas elektriciteit én warmte maken. Een grote biofilter zorgt voor de zuivering van de afgezogen lucht. De warmte die geproduceerd wordt door de gasmotor wordt maximaal gebruikt in de compostering. Er wordt extra warmte toegevoegd aan het composteerproces om de ideale temperaturen voor de aerobe bacteriën te bereiken. In de praktijk zal er mogelijks een warmte-overschot zijn waarmee andere toepassingen mogelijk zijn. Grote ecologische meerwaarde Jonathan De Witte, algemeen directeur EcoWerf: “Het project heeft een grote ecologische meerwaarde. We produceren met lokaal opgehaald organisch materiaal 12.000 MWh groene warmte per jaar (komt overeen met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen) en 11.000 groene MWh elektriciteit per jaar (komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen) . Daarnaast blijven we 20.000 ton compost produceren en zorgen zo voor de gesloten kringloop en koolstofcaptatie in de bodem. Dit alles zorgt voor een CO2-besparing van 5.000 ton per jaar. Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid dit hernieuwbaar energieproject via groenestroomcertificaten (€ 74,4/MWh voor 17 jaar) en warmtekrachtcertificaten (€ 31/MWh voor 10 jaar) ondersteunt. Het Vlaams Energieagentschap keurde de principeaanvraag voor de certificaten goed, waardoor de bedragen gegarandeerd zijn. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren”. Wat gebeurt er in de vergister? Technische uitleg over de werking van het vergistingsproces De organische fractie wordt naar een menger gestuurd waarin tegelijkertijd warm digestaat, komende uit de reactor, wordt gedoseerd. Beide stromen worden tot een homogene massa vermengd. Deze menging gebeurt buiten de reactor en vindt plaats in de menger bovenop de voedingspomp. Zo wordt een zeer goede menging verkregen en is er geen behoefte meer aan bijkomende menging in de reactor. De op temperatuur gebrachte homogeen gemengde massa wordt vervolgens door een pomp verpompt via voedingsbuizen. Deze voedingsbuizen snijden doorheen de conische bodem van de vergistingstank en monden uit op ongeveer één meter afstand van het dak van de reactor. Het materiaal wordt uit de voedingsbuizen gestuwd en komt uiteindelijk terecht in de vergistende massa bovenaan de reactor. De interne voedingsbuizen hebben een diameter van ongeveer 1 meter om wrijvingsverliezen en energieverbruik te minimaliseren en de vergisting te laten starten. De gemengde massa die bovenaan de reactor uit de voedingsbuizen gestuwd wordt, produceert reeds actief biogas en beweegt langzaam mee naar beneden met de rest van de gistende massa, afhankelijk van de snelheid waarmee het uitgegiste digestaat onderaan uit de reactor wordt onttrokken. In de vergistingstank zelf bevinden zich geen bewegende, mechanische componenten. De pasteuze massa verplaatst zich met de zwaartekracht naar beneden bij het verwijderen van uitgegist digestaat onderaan de vergistingstank. Het geproduceerde biogas rijst spontaan naar omhoog doorheen de poriën en wordt via leidingen in het dak naar de biogasverwerking afgevoerd. De vergistingstank zelf is door dit alles vrijwel onderhoudsvrij.  Na circa 3 dagen bereikt de vergistende massa de conische uitlaat, waar het als uitgegist digestaat door middel van schroeven, geplaatst onder de conische uitlaat, wordt verwijderd. Ofwel wordt het dan opnieuw gemengd met vers organisch materiaal en terug in de reactor gebracht ofwel wordt het uit de kringloop verwijderd en naar de nabehandeling gestuurd. De gemiddelde verblijftijd in de vergistingstank bedraagt ongeveer 3 weken.

uw advertentie?

ecowerf.jpg
ecowerf2.jpg

Primeur in de wereld : water zuiveren met ijzerzand

In het hart van Grenspark Kalmthoutse Heide (Nederland) ligt 'De Groote Meer', een van de grootste vijvers van onze noorderburen. Daar maakt een ijzerzandfilter water afkomstig van landbouwpercelen fosfaatvrij en zuiverder een uniek proces op zo'n grote schaal. Sweco en Royal Haskoning DHV verzorgden het vooronderzoek voor de opdrachtgever ‘Natuurmonumenten’ (multi-criteria analyse, overweging zuiveringstechnieken) en het basisontwerp van het fosfaatfilter. Aannemer Harteman en Arcadis hebben de bouw uitgevoerd. 

Om de waterkwaliteit in De Groote Meer op peil te houden, is besloten om het water te zuiveren met een filter van ijzerzand. Dit innovatieve project maakt deel uit van het Europese financieringsprogramma LIFE en het LIFE HELVEX-project. De Groote Meer is uitermate aantrekkelijk voor bijzondere planten en dieren zoals littorella, strapwort en de zwarthalsfuut, die nergens anders in Europa voorkomen. De zeldzame planten groeien in een schone omgeving met voedselarm zand en helder water. De waterkwaliteit gaat echter al jaren achteruit. Dit komt onder meer door de aanvoer van water uit landbouwgebieden, voornamelijk De Steertse Heide in Kalmthout. Overmaat aan meststoffen veroorzaakt algengroei en een toename van soorten zoals riet en bies.

Verwerking.

Het water wordt eerst afgevoerd naar een bufferbassin, waarna het geleidelijk door het ijzerzand stroomt. IJzerzand bestaat uit zand met een laag ijzeroxide en is een bijproduct van de productie van drinkwater. Het fosfaat in het oppervlaktewater, dat zich bindt aan het ijzerzand in de zuiveringsinstallatie, zorgt voor algengroei en maakt de veengrond rijk aan voedingsstoffen. Het resterende water stroomt door het filter, dat de watertoevoer naar de vijver zuivert. Hierdoor wordt De Groote Meer gevoed met water van een veel betere kwaliteit dan nu het geval is. (foto: Guy Geudens)

fosfaat-770-02.jpg
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

Roger Beuting per 1 september 2020 nieuwe directeur ROVA

 

Per 1 juli a.s. begint de heer Rutger Jan Pessers (50) als toekomstig directeur van ARN B.V.

 

De West-Vlaamse G&V Energy Group opende in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Rolande zijn eerste LNG-tankstation voor zwaar vrachtvervoer trucks. G&V is het bedrijf dat geleid wordt door Xavier Dewulf. De samenwerking met LNG-marktleider Rolande moet leiden naar een dekkend LNG-netwerk over heel België.

knowledge-3548064_1920.jpg

INDUSTRY

PRESS

uw boodschap hier?

Milieu & Klimaat: Gallery
Milieu & Klimaat: Projects
Milieu & Klimaat: Products

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

Eco Magazine Cover.png
engineer apprenticeship job poster.png

Keppel levert technologische oplossingen voor waste-to-energy-fabrieken in India

keppel.jpg

Keppel Seghers Belgium NV (Keppel Seghers), een volledige dochteronderneming van Keppel Infrastructure Holdings Pte Ltd (Keppel Infrastructure), heeft contracten afgesloten voor het leveren van waste-to-energy (WTE) technologie en diensten ter waarde van meer dan EUR 12 miljoen (ongeveer SGD 18 miljoen) van Abellon Clean Energy Limited vanuit Gujarat in India. Deze WTE-projecten zouden de eerste in zijn soort zijn in Gujarat. Keppel Seghers levert de kernapparatuur, het ontwerp en de technische services voor het luchtgekoelde rooster en de verticale ketel van de fabriek, die zijn ontworpen om een ​​efficiënte energieterugwinning en operationele betrouwbaarheid te bereiken. Wanneer voltooid, kan de faciliteit het afvalvolume dat naar stortplaatsen gaat effectief met meer dan 90% verminderen.

Intero Integrity Services neemt de toonaangevende aanbieder van milieu- en integriteitsdiensten The Sniffers over

Intero Integrity Services is verheugd aan te kondigen dat zij The Sniffers hebben overgenomen, een langdurige dienstverlener voor de olie- en gasindustrie en gespecialiseerd in emissiemonitoring en pijpleidingintegriteitsdiensten. The Sniffers, opgericht in 1991 en met hoofdkantoor in België, biedt emissiereductiediensten zoals LDAR- en tankemissiemetingen, energiebesparende projecten voor flare- en stoomverliezen en integriteit van ondergrondse pijpleidingen. Via 750 projecten per jaar bieden de 90 specialisten van The Sniffers eersteklas diensten aan verschillende olie- en gasbedrijven over de hele wereld. De acquisitie van The Sniffers versterkt ons bedrijf en is een verdere stap in het ontwikkelen van onze milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen en het vergroten van onze aanwezigheid in wereldwijde belangrijke industriële sectoren. 

interosniffers.jpg

Japans chemiebedrijf Kuraray investeert in Qpinch-technologie en realiseert zo een aanzienlijke verminde-ring van de CO2-uitstoot in de haven van Antwerpen

uitstoot.jpg

De Japanse Kuraray Group, de wereldleider in de productie van PVOH- en EVOH-harsen en films, integreert de revolutionaire Qpinch-technologie in zijn EVAL-productie-eenheid in de haven van Antwerpen.
De Qpinch warmtetransformator is een nieuw type industriële warmtepomp die processen tot vijftig procent energiezuiniger kan maken, zonder dat hier veel elektrische energie voor nodig is. De verbetering van de energie-efficiëntie combineert een grote besparing op energiekosten met een aanzienlijke reductie aan CO2-uitstoot.
Met deze innovatie is Kuraray een van de eerste chemiebedrijven die doorgedreven inzet op de weg naar nuluitstoot.

INOVYN speelt cruciale rol in ambitieus 'power to methanol'-project om duurzame methanol te produceren en de CO2-uitstoot in Antwerpen te verminderen

UW advertentie?

uw boodschap hier?

uw boodschap hier?

Air Liquide versterkt partnership met BASF in Antwerpen met drie nieuwe langetermijncontracten.

Het grootste groene waterstofproject ter wereld onthuld in Saoedi-Arabië

 

Air Products & Chemicals, de Amerikaanse industriële gasreus, kondigde dinsdag plannen aan om in Saoedi-Arabië een groene waterstofcentrale te bouwen die wordt aangedreven door 4 gigawatt aan wind- en zonne-energie, 's werelds grootste dergelijke project dat tot nu toe is aangekondigd. De fabriek van $ 5 miljard wordt gezamenlijk eigendom van Air Products, Saudi-Arabië's ACWA Power en Neom, een nieuwe megastad gepland nabij de grenzen van Saudi-Arabië met Egypte en Jordanië. De voltooide faciliteit zal dagelijks 650 ton groene waterstof produceren, genoeg om ongeveer 20.000 bussen op waterstof te laten rijden, zei Air Products. De brandstof zal worden vervoerd als ammoniak naar wereldwijde markten en vervolgens worden omgezet in waterstof. De productie van ammoniak begint naar verwachting in 2025. Het project zou een grote stap voorwaarts zijn voor de ambitie van Saoedi-Arabië dat Neom een ​​belangrijk wereldwijd centrum voor hernieuwbare energie en groene waterstof wordt. Het land vestigt Neom als een speciale economische zone, met de ambitie om 1 miljoen mensen van over de hele wereld te ontvangen. "Dit is een cruciaal moment voor de ontwikkeling van Neom en een sleutelelement in Saudi Vision 2030 dat bijdraagt ​​aan de strategie van het Koninkrijk voor schone energie en circulaire koolstofeconomie", zei Neom-CEO Nadhmi Al Nasr in een verklaring.

Deze lening van € 75 miljoen ondersteunt twee projecten ("Steelanol" en "Torero") ter waarde van in totaal € 215 miljoen, gericht op het verminderen van tot 350.000 ton CO2-uitstoot per jaar  tijdens de eerste fase. Vermindering van de CO2-uitstoot gelijk aan de uitstoot van broeikasgassen van een kwart miljoen personenauto's die een jaar lang rijden.  EIB-investering ondersteund door InnovFin-energiedemonstratieprojecten en gefinancierd in het kader van het financieringsprogramma Horizon 2020 en NER 300 van de Europese Commissie. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft met steun van de Europese Commissie een lening van 75 miljoen euro verstrekt aan ArcelorMittal voor de bouw van twee revolutionaire projecten in ArcelorMittal Gent, België. Deze zijn bedoeld om de koolstofemissies aanzienlijk te verminderen door afval en bijproducten om te zetten in nieuwe, waardevolle producten, wat bijdraagt ​​tot de ontwikkeling van koolstofarme staaltechnologieën, in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de EU.

De projecten zijn als volgt: Steelanol: een demonstratie-installatie van 165 miljoen euro op industriële schaal die afvalgassen uit de hoogoven zal opvangen en ze biologisch zal omzetten in gerecyclede koolstofethanol, het eerste commerciële product in de familie van gerecyclede chemicaliën gebaseerd op Carbalyst® carbon van ArbalorMittal. De vervolgens geproduceerde ethanol kan worden gemengd om als vloeibare brandstof te worden gebruikt. LanzaTech, langdurige partner van ArcelorMittal, ontwikkelde deze technologie in samenwerking met Primetals en E4tech. Na voltooiing zal de fabriek naar verwachting tot 80 miljoen liter gerecyclede, op koolstof gebaseerde ethanol per jaar produceren. De nieuwe faciliteit zal de komende twee jaar tot 500 banen in de bouw scheppen en 20 tot 30 nieuwe permanente directe banen. Het project zal naar verwachting in 2022 worden afgerond. Torero: een grootschalige demonstratie-installatie ter waarde van 50 miljoen euro om houtafval om te zetten in biosteenkool, ter vervanging van de steenkool die momenteel in de hoogoven wordt gebruikt. Als eerste stap zal de Torero-fabriek jaarlijks tot 60.000 ton houtafval kunnen omzetten in ongeveer 40.000 ton biosteenkool. Dit volume wordt verdubbeld in een tweede fase van het project, na de start van de eerste Torero-reactor. Deze nieuwe faciliteit zal ongeveer 70 externe banen opleveren, evenals een tiental nieuwe permanente directe banen voor de exploitatie ervan. De fabriek, ontwikkeld in samenwerking met Torr-Coal, Renewi, het Joanneum Research Center, de Universiteit van Graz en de Technische Universiteit van Chalmers, zal naar verwachting eind 2022 operationeel zijn.

uw advertentie?

Dow en Shell werken samen aan ontwikkeling elektrische kraaktechnologie

 

  • De technologie kan leiden tot een lagere CO2-uitstoot van de petrochemische industrie.

Dow en Shell kondigen vandaag een ontwikkelingsovereenkomst aan om de technologie voor de elektrificatie van ethyleenstoomkrakers te versnellen. Ethyleenstoomkrakers leveren basisstoffen voor producten die mensen dagelijks gebruiken. De huidige stoomkrakers zijn CO2-intensief omdat ze afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen om de fornuizen te verwarmen. Het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor de stoomkrakerfornuizen is een van de mogelijke manieren om de uitstoot van de chemische industrie te verlagen. De uitdaging is om deze route technologisch en economisch haalbaar te maken.

De bedrijven streven ernaar om hun gecombineerde kennis in te zetten voor hun gezamenlijke doel om de CO2-uitstoot vergaand te verlagen. Innovatieprojectteams in Amsterdam en Terneuzen en in Texas (VS) richten zich op het ontwerpen en opschalen van ‘e-cracker’-technologieën. Ze zullen de komende jaren samenwerken om eerst innovaties op het gebied van procestechnologie in laboratorium- en pilotoperaties te bewijzen en vervolgens op te schalen naar commerciële krakers.

“Het continu verbeteren van de duurzaamheid van onze bedrijfsactiviteiten is een inherent onderdeel van hoe we bij Dow werken”, zegt Keith Cleason, Vice President Dow Olefins, Aromatics and Alternatives. “Er zijn aanzienlijke technologische doorbraken nodig om het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen in onze industrie te verminderen, waardoor bedrijven uit hun comfortzone moeten treden en samen moeten werken om gedurfde en ambitieuze nieuwe doelen te bereiken. Ons partnerschap met Shell is een belangrijke stap om deze visie te realiseren.”

Thomas Casparie, Executive Vice President van de wereldwijde chemieactiviteiten van Shell, vertelt: “Stoomkrakers maken basischemicaliën, die worden getransformeerd in een reeks afgewerkte producten die mensen helpen in hun dagelijkse leven. Deze nieuwe samenwerking met Dow heeft het potentieel om bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot van de fabricage van chemicaliën en aan de ambitie van Shell om tegen 2050 of eerder een energiebedrijf te zijn met netto nul uitstoot.”

Bij de verdere ontwikkeling van CO2-arme fornuistechnologie zetten Dow en Shell middelen in om de ambities van de Europese Unie op het gebied van klimaatneutraliteit tegen 2050 en de Nederlandse ambitie zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord te helpen verwezenlijken.

kraker.webp

Bloemen en planten groeien dankzij vloeibare CO2 uit restafval

Deze week leverde Twence de eerste tankwagen met vloeibare CO2 aan de glastuinbouw. De tuinbouw gebruikt deze CO2 om bloemen en planten in de kas te laten groeien. Daarmee zet Twence verdere stappen in de verduurzaming. Het bedrijf vermindert de CO2-emissie met 3.600 ton en de glastuinbouw bespaart gas.

In 2014 introduceerde Twence de eerste installatie ter wereld die CO2 afvangt uit de rookgasreiniging van de afvalenergiecentrale en omzet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder). Dit natriumbicarbonaat wordt gebruikt om de rookgassen te reinigen. Nu wordt een volgende stap gezet door CO2 in vloeibare vorm te gebruiken als grondstof voor de glastuinbouw. Door te kiezen voor afvangen en hergebruik van CO2 zet het bedrijf een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie en in de ontwikkeling van een circulaire economie.

Verduurzaming glastuinbouw
De glastuinbouw moet de komende jaren verduurzamen. Daarom stappen ze over van aardgas naar geothermie om kassen te verwarmen. Hierdoor stijgt de vraag naar vloeibare CO2. Vloeibare CO2 is tijdens het groeiseizoen zeer geschikt voor toepassing in de kassen om bloemen en planten te laten groeien. 

Grootschalige CO2-afvang
Marc Kapteijn, directeur Twence: “Door de intensieve samenwerking met kennisinstituten hebben we veel ervaring opgedaan. De volgende stap is de bouw van een grootschalige installatie die 100.000 ton CO2 per jaar kan afvangen om te kunnen leveren aan met name de glastuinbouw. Hiermee leveren we een bijdrage aan een volledig CO2-neutrale omgeving. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn toe te passen in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof.”  

twence2.jpg

COCA‑COLA IN NEDERLAND STAPT VOLLEDIG OVER OP FLESSEN GEMAAKT VAN 100% GERECYCLED PLASTIC

 

Nederland is daarmee het tweede land wereldwijd waar Coca‑Cola stopt met het gebruik van nieuw plastic in alle flessen

Coca-Cola in Nederland kondigt vandaag aan dat het bedrijf volledig overstapt op flessen gemaakt van 100 procent gerecycled plastic1. Met deze stap is het niet langer nodig om nieuw plastic te gebruiken bij het maken van nieuwe flessen. De transitie start vanaf volgende maand met alle kleine plastic flesjes, gevolgd door alle grote plastic flessen in 2021. Na Zweden is Nederland het tweede land ter wereld waar deze overstap wordt gemaakt door Coca-Cola. Jaarlijks bespaart Coca-Cola in Nederland hiermee ruim 10.000 ton nieuw ‘virgin’ plastic2. Daarnaast levert het een CO2-besparing op van 21 procent per jaar op de plastic flessen3. 

Smart Delta Resources start project om CO2-uitstoot in Schelde-Deltaregio vergaand te verminderen.

 

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te hergebruiken of ondergronds op te slaan. Een grensoverschrijdend consortium van bedrijven onder de vleugels van Smart Delta Resources zet de eerste stap om op die manier de CO2-uitstoot vergaand te verminderen in het havengebied van North Sea Port (Gent, Terneuzen, Vlissingen). Met het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 (Carbon Capture & Utilisation/Storage, kortweg CCUS) kan in het havengebied van North Sea Port de CO2-uitstoot met 30% worden verlaagd (6,5 miljoen ton CO2 per jaar). In die optiek heeft een consortium van Belgische en Nederlandse bedrijven het project Carbon Connect Delta opgezet met als eerste stap een onderzoek naar de haalbaarheid van CCUS in 2025. Het onderzoek buigt zich over alle aspecten: de technische, economische en juridische aspecten, de nodige infrastructuur voor het transport van CO2 met pijpleidingen of per schip, de financieringsmogelijkheden, de commerciële haalbaarheid en de vergunningstrajecten. Het consortium verwacht de haalbaarheidsstudie eind 2020 af te ronden, waarna het project verder wordt ontwikkeld voor realisatie. Grens- en sectoroverschrijdend consortium Het consortium is grensoverschrijdend samengesteld uit Smart Delta Resources, havenbedrijf North Sea Port, de bedrijven ArcelorMittal, Dow Benelux, PZEM, Yara en Zeeland Refinery en infrastructuurpartners Gasunie en Fluxys. Samen hebben de consortium-partners een breed netwerk en de nodige kennis en expertise om het project Carbon Connect Delta tot een succes te maken. Doordat het consortium tegelijk over industriële sectoren heen samenwerkt (chemie, petrochemie en staal), en ook met betrokken overheden in beide landen, ontstaan er unieke synergiën en opportuniteiten voor een duurzame economie. Potentieel van 30% minder CO2-uitstoot in 2030 De ambitie van het consortium is om vanaf 2023 al 1 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen en dat uit te breiden tot een niveau van 6,5 miljoen ton per jaar in 2030, goed voor 30% minder CO2-uitstoot in de Schelde-Delta regio. Daarmee levert het project Carbon Connect Delta een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en de meer recente Europese Green Deal. Naar een klimaatneutrale industrie in 2050 CCUS is één van de sporen die Smart Delta Resources (SDR) volgt om te komen tot een klimaatneutrale industrie in 2050 in de Schelde-Delta regio. SDR, ondersteund door Impuls Zeeland, Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen, zorgt ook voor de uitwerking van andere ontwikkelsporen, zoals duurzame waterstof (Hydrogen Delta), restwarmte, elektrificatie en recycling. Smart Delta Resources heeft al stappen gezet om de CO2-uitstoot substantieel te verminderen. Begin 2018 is een Roadmap vastgesteld waarmee het industriecluster kan voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. De afgelopen jaren zijn diverse studies voltooid naar de benodigde energie-infrastructuur. Ook is er al een waterstofkoppeling tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil gerealiseerd. Daarnaast zijn de innovatieve projecten Steel2Chemicals en Carbon2Value van Dow Terneuzen en ArcelorMittal Gent volop in ontwikkeling.

delta.jpg

Air Liquide zal de grootste zuurstofproductiesite ter wereld verwerven en exploiteren en de CO2-uitstoot met 30% verminderen

In overeenstemming met haar plan voor de vermindering van de CO2-uitstoot heeft Sasol een exclusieve onderhandelingsovereenkomst getekend met Air Liquide voor de overname door Air Liquide van de grootste zuurstofproductiesite ter wereld in Secunda in Zuid-Afrika. In deze context zou Air Liquide de 16 lucht-gasscheidings-installaties op deze site exploiteren, wat overeenkomt met een capaciteit van 42.000 ton / dag, naast de eenheid die de Groep daar al exploiteert, en een meerjarenplan voor de modernisering van deze voorzieningen. Naast de voordelen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie, zou de door Air Liquide voorgestelde oplossing het mogelijk maken om met de hulp van Sasol te streven naar een vermindering van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van zuurstof met 30% tot 40%. tegen 2030. De initiële investering zou ongeveer 8,5 miljard Zuid-Afrikaanse rand (of ongeveer 440 miljoen euro) bedragen.

Bierbrouwer Grolsch bijna van het gas af met warmte van Twence.

Vandaag zet Grolsch opnieuw een forse stap richting een CO2- neutrale bierbrouwerij door het ondertekenen van een warmteleveringscontract met Twence. Twence gaat warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan Grolsch. De CO2 emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72% (5500 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. 

Hollebeekhoeve-klimaatneutraal-980x919.p

uw advertentie?

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel hebben donderdag 23 juli 2020 een overeenkomst getekend om het restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en daarbij biogas op te wekken. Deze duurzame behandeling levert een totale besparing op van 2300 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met het aardgasverbruik van 1000 huishoudens per jaar. Het is de intentie om de biogasproductie op de locatie Etten in de toekomst verder uit te breiden. Ook willen de drie partijen biogas opwerken naar groen gas, zodat dit beschikbaar wordt voor huishoudens in de gemeente Doetinchem als alternatief voor aardgas.

twence.jpg

Hollebeekhoeve behaalt CO2-Neutraliteit

De Hollebeekhoeve is naar eigen zeggen het eerste Belgische zuivelbedrijf dat gecertificeerd CO2-neutraal werkt. Het vermindert de eigen impact aan de hand van korteketenprincipes en een biogasinstallatie. De uitstoot die het nog niet kan elimineren, compenseert het bedrijf met een klimaatproject in China.

 

De Hollebeekhoeve deed een beroep op klimaatbureau CO2logic om zijn directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen in kaart te brengen. Het hield daarbij rekening met zijn verbruik en de rechtstreekse methaanuitstoot van de dieren, maar ook met biologische processen in de mest en bodem.

Circulaire korte keten

Het Kruibeekse zuivelbedrijf houdt zelf meer dan 1200 koeien en beschikt over een eigen melkerij. Daardoor kan het besparen op transport en de bijhorende uitstoot vermijden. De mest van al die koeien vangen ze op om te vergisten in een biogasinstallatie. In combinatie met zonnepanelen, produceert het bedrijf elk jaar genoeg groene stroom voor 15.000 gezinnen. De restwarmte van de biogasinstallaties gebruiken ze om de gebouwen te verwarmen en om de restfractie van de vergisting te drogen. Dat zogenaamde digestaat kan dan gebruikt worden als meststof.

Daarnaast beschikt de Hollbeekhoeve ook over een eigen waterzuiveringsstation. Momenteel zuivert het station afvalwater zodat het opnieuw bruikbaar is als reinigingswater. Er zijn al plannen om het proces op te waarderen zodat het drinkbaar water voor de koeien produceert.

Uitstoot compenseren

De maatregelen van het zuivelbedrijf verminderen de totale uitstoot met een derde. Volledig klimaatneutraal worden is volgens het bedrijf voorlopig niet haalbaar, omdat het bijvoorbeeld niet alle methaanuitstoot van de koeien kan afvangen of voorkomen. De Hollebeekhoeve vult daarom de eigen inspanningen aan met een bijdrage aan het Clean Cookstoves project in China. Daarmee werden al 4500 efficiënte ovens aangekocht die ook niet-eetbare maïskolven en andere landbouwoverschotten verbranden in plaats van steenkool.

“Al deze inspanningen samen zorgen voor een daling die je kan vergelijken met de uitstoot van meer dan 70 miljoen gereden autokilometers”, aldus François Apers, CEO van de Hollebeekhoeve: “De komende jaren voeren we onze inspanningen nog op zodat we voor nog minder uitstoot kunnen zorgen.”

Neste en Air bp gaan meer duurzame vliegtuigbrandstof aanbieden in Europa

Air bp en Neste sluiten een overeenkomst om het aanbod van duurzame vliegtuigbrandstof te vervijfvoudigen.

De leveringen zullen naar verwachting de komende weken beginnen.

Neste 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) geproduceerd uit afval- en restgrondstoffen, en Air bp, de internationale leverancier van vliegtuigbrandstoffen en -diensten, hebben een overeenkomst ondertekend om in 2020 en 2021 een groter volume duurzame vliegtuigbrandstof aan te bieden aan luchthavenklanten. Het volume is vijf keer groter dan wat de bedrijven in 2019 leverden. Air bp zal de door Neste geproduceerde SAF beschikbaar stellen op geselecteerde luchthavens in Europa. De leveringen aan onder meer Stockholm (ARN) en Oslo (OSL) zullen naar verwachting in de komende weken van start gaan.Het verhoogde aanbod SAF is een reactie op de stijgende vraag van bestaande en nieuwe luchtvaartklanten, waaronder Noorwegen, waar een mandaat bestaat waarin wordt geëist dat 0,5% van alle verkochte vliegtuigbrandstof SAF is.

Neste's SAF wordt geproduceerd uit 100% hernieuwbare afval- en restmaterialen. In zuivere vorm kan de brandstof gedurende zijn levenscyclus de uitstoot van broeikasgassen tot 80% verminderen in vergelijking met traditionele vliegtuigbrandstoffen. SAF ondergaat dezelfde kwaliteitstests als gewone fossiele vliegtuigbrandstof en kan tot 50% worden bijgemengd om vliegtuigen van brandstof te voorzien. Momenteel biedt SAF het enige levensvatbare drop-in alternatief voor fossiele vloeibare brandstoffen voor de aandrijving van commerciële vliegtuigen.

“Het is de ambitie van bp om in 2050 of eerder een ‘netto nul bedrijf’ te zijn en de wereld te helpen om koolstofneutraal te worden. Bij Air bp willen we onze klanten en de luchtvaartsector in het algemeen ondersteunen bij het verwezenlijken van hun koolstofarme doelstellingen. Wij geloven dat duurzame vliegtuigbrandstof een belangrijke rol zal spelen naarmate de industrie zich herstelt van de gevolgen van de COVID-19-pandemie. We zijn blij dat we onze klanten, door onze succesvolle samenwerking met Neste, een aanzienlijk groter volume SAF kunnen aanbieden, terwijl zij werken aan het verminderen van hun uitstoot", zegt Martin Thomsen, Chief Executive Officer van Air bp.”

"De COVID-19 pandemie en de economische gevolgen ervan hebben onze ambitie niet veranderd. We blijven ons volledig inzetten voor het bestrijden van de klimaatverandering door in samenwerking met onze partners tastbare, onmiddellijk beschikbare oplossingen te bieden voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door luchtvaart. Het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof zal een belangrijke rol spelen in de voortdurende inspanningen van de sector om luchttransport geschikt te maken voor de klimaat- en milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. We kijken ernaar uit om onze nauwe samenwerking met Air bp voort te zetten en gezamenlijk bij te dragen aan een duurzamere luchtvaart", zegt Thorsten Lange, Executive Vice President, Renewable Aviation bij Neste.

Neste’s jaarlijkse capaciteit voor duurzame vliegtuigbrandstof is momenteel 100.000 ton (34 miljoen liter). Met de geplande uitbreiding van de raffinaderij in Singapore en met mogelijke extra investeringen in de Rotterdamse raffinaderij, zal Neste in 2023 de capaciteit hebben om ongeveer 1,5 miljoen ton (515 miljoen liter) SAF per jaar te produceren.

Air bp levert sinds 2010 SAF en heeft tot op heden wereldwijd aan meer dan 20 klanten en 16 luchthavens geleverd, waaronder de Noorse luchthaven in Oslo. Daar was Air bp de eerste die, in samenwerking met andere belanghebbenden uit de sector, de door Neste geproduceerde SAF leverde via de bestaande infrastructuur voor brandstofvoorziening op de luchthaven.

In 2018 kondigden Air bp en Neste plannen aan om supply chain-oplossingen voor de levering van SAF aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Als volgende stap in hun samenwerking hebben ze in april 2019 gezamenlijk een levensvatbare supply chain-oplossing voor duurzame vliegtuigbrandstof ontwikkeld voor de Zweedse markt. Deze recente stap in hun samenwerking zal helpen om de beschikbaarheid van SAF op verschillende luchthavens te vergroten door optimaal gebruik te maken van de expertise van Air bp en Neste op het gebied van productie, blending, levering en veilige exploitatie.

ROLANDE START PILOT BIO-LNG MET IVECO, SCANIA EN VOLVO

Rolande, de Nederlandse pionier en marktleider op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG), is samen met IVECO, Scania, Volvo en een tiental transporteurs een real life trial gestart om de prestaties van het rijden op Bio-LNG te meten. Hierbij worden 35 LNG-trucks van verschillende merken en transportondernemingen 18 maanden lang nauw gevolgd. De trial is onderdeel van het mede door het Europese CEF-programma gefinancierde BIOLNG4EU-project. Het is het eerste EU-project waarbij trucks daadwerkelijk met Bio-LNG de weg op gaan.

In de pilot wordt data verzameld over de performance en kosten van de trucks die sinds april dit jaar rijden op een blend met Bio-LNG. Deze data wordt geanalyseerd door een onafhankelijke externe partij om na afloop van het project tot gefundeerde conclusies te kunnen komen. De resultaten en conclusies worden zowel met de deelnemers, de Europese Commissie en de sector gedeeld.

Bio-LNG is een volledig biologische brandstof die gemaakt wordt uit gecertificeerde afvalstromen, zoals organisch huishoudelijk afval, mest, slib of landbouwafval. Hiermee bespaart zwaar wegtransport tot 99,8 procent aan CO2-uitstoot ten opzichte van diesel. In gebruik doet Bio-LNG, met een actieradius tot 1.700 kilometer en een vermogen tot 460 pk, niet onder voor een dieseltruck. Wél is een LNG-truck tot maar liefst 75 procent stiller.

IVECO: Duurzamer transport

“IVECO heeft decennialang ervaring met methaan aangedreven voertuigen. Deze spelen een essentiële rol in duurzamer transport”, aldus Loek Vroon, Operationeel Directeur bij IVECO NLS. “Dit project sluit hier naadloos op aan; circulair gebaseerd op het genereren van energie uit afvalstromen. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we vandaag acteren.”

Scania: probleemloos rijden op Bio-LNG

Hans Binnendijk (Product Manager Sustainable Solutions bij Scania): “Scania LNG-trucks kunnen al probleemloos rijden op Bio-LNG. In onze visie spelen, naast elektrificatie en hybride systemen, hernieuwbare brandstoffen – waarvan bio-LNG een zeer belangrijke is – een grote rol in de verdere verduurzaming van het wegvervoer.”

Volvo: businesscase klopt

“Zwaar langeafstandstransport op LNG is op dit moment het beste alternatief voor diesel. De trucks doen qua prestaties en betrouwbaarheid niet voor elkaar onder en de brandstof is goed verkrijgbaar”, licht Jan Schouten, Manager Product bij Volvo, toe. “En, een heel belangrijk punt: de businesscase klopt. Voor veel vervoerders is (Bio-)LNG vandaag de dag al een heel goed alternatief in de dagelijkse operatie.”

De transportbedrijven Bakker Groep, CB, Chain Logistics, Cornelissen Transport, De Kruijf Transport, Jooren Transporten, XPO, Van Dijk Transport, Van der Heijden Transport en Voets Transport doen mee aan dit innovatieve project.

 

Zij willen in de praktijk het rijden op Bio-LNG ervaren, omdat Bio-LNG een goede mogelijkheid biedt om al op de korte termijn stappen te zetten in de vergroening van hun transport.

Karin Jansen (projectmanager BIOLNG4EU Rolande): “Bio-LNG verdient een belangrijke plaats in de brandstoffenmix voor transport! Het is nu al beschikbaar en kan zorgdragen voor een reductie in de CO2-emissie van maar liefst 99,8%. Om daadwerkelijk de stap te zetten naar vergroening van het wegtransport is het belangrijk om samen te werken met alle betrokken partijen in de keten. Het project BIOLNG4EU is hier een uitstekend voorbeeld van! ”

Europees CEF-programma

Mede dankzij BIOLNG4EU voorziet Rolande een verdere uitrol van bio-LNG in het wegtransport. De pilot sluit goed aan bij programma’s die PostNL en Albert Heijn in Nederland gestart zijn, waarbij tientallen trucks op bio-LNG rijden.

In het project BIOLNG4EU, dat voor 50% wordt gefinancierd uit het Connecting Europe Facility programma van de Europese Unie, introduceert Rolande Bio-LNG in het wegtransport. Rolande investeert in de productie van Bio-LNG en opent vier nieuwe tankstations voor Bio-LNG blends in Nederland en België. De opening van het eerste tankstation in Antwerpen staat gepland voor juli dit jaar. 

Het realiseren van de overgang naar een koolstofneutrale economie is een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie en transport is in dit verband een cruciale sector. Het project BIOLNG4EU is van essentieel belang voor de transitie naar de ambitieuze doelstelling van een zero-emission transportsector” volgens Richard Ferrer (hoofd Transport Innovation Team, Innovation & Networks Executive Agency (INEA)). „Het project omvat de volledige Bio-LNG waardeketen en betrekt de belangrijkste actoren van de vraag- en aanbodzijde. Het bouwt voort op de pioniersgeest van particuliere ondernemingen, draagt bij aan een circulaire economie en voorziet in een meer duurzame energiemix voor transport. Dit toont aan dat alternatieven voor transport op basis van fossiele brandstoffen niet alleen een mogelijkheid zijn, maar werkelijkheid worden: Het gebeurt hier en nu! De Europese Commissie en INEA zullen dergelijke projecten en bedrijven via de diverse programma’s ter verwezenlijking van de Green Deal blijven ondersteunen.

Vandersanden pakt uit met uiterst energiezuinige baksteenoven

Baksteenproducent Vandersanden heeft sinds kort een nieuwe, milieuvriendelijke baksteenoven op hun productielocatie in het Nederlandse Tolkamer, waar straatbakstenen voor het creëren van mooie straten en pleinen worden gemaakt. De nieuwe oven reduceert de CO2-uitstoot van het volledige productieproces met circa 25%. Daardoor kunnen overheden en ontwerpers sfeervolle en circulaire verharding toepassen met nog minder milieu-impact. De verlaging van de uitstoot is te danken aan extreem hoge isolatiewaarden, de dampdichtheid en de toepassing van de nieuwste oventechnieken. De state of the art tunneloven is op dit moment misschien wel de meest innovatieve en milieuvriendelijke oven in Europa. “Vandersanden investeert graag in de toekomst. Met deze oven tonen we dat we niet alleen duurzaam handelen, maar ook duurzaam én op lange termijn denken. Op die manier evolueren we richting een CO2-neutrale toekomst”, vertelt Jean-Pierre Wuytack, CEO van Vandersanden.

oven.jpg