top of page

Press Releases- latest

Interflon focus op 2025:

onderhoud herkaderen
Visie voor de toekomst

Wrijving in machines en installaties is verantwoordelijk voor 20% van het wereldwijde energieverbruik en tot 40% van de industriële onderhoudskosten. Een optimale smering is dus van groot belang. Door het gebruik van de juiste materialen en smeermiddelen worden
energieverliezen op de lange termijn gereduceerd door de wrijving met zo'n 25% te verminderen. Een percentage dat invloed heeft op zowel kosten, output als klimaat.

Interflon is klaar voor de toekomst. Als totaaloplossing voor smeerproblemen werken we vanuit een robuuste basis: een pakket hoogwaardige smeermiddelen met uitstekende eigenschappen, waaronder de unieke MicPol® technologie, productielocaties die voldoen aan de modernste eisen en een geoptimaliseerd logistiek systeem. Wij beschikken over een team van specialisten die, door het juiste smeermiddel te selecteren, het probleem kunnen oplossen. Het zijn stuk voor stuk mensen met kennis van zaken die hun klanten adviseren. Ze begeleiden hen bij de implementatie van producten en processen en kunnen desgewenst ook trainingen verzorgen. Waar nodig kunnen zij klanten volledig ontzorgen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen buiten Interflon die zowel zorgelijk als interes-sant zijn. Belangrijk in dit verband is de wereldwijde klimaatproblematiek, die in het Klimaatakkoord onder meer wordt
aangepakt door de nadruk te leggen op CO2-reductie. De meeste CO2 in de industrie wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit is nodig om de energie op te
wekken voor voornamelijk aandrijvingen. Met de wetenschap dat wereldwijd 20% van het energieverbruik verloren gaat aan wrijving, is het van cruciaal belang om die te verminderen. Volg de kettingreactie maar: minder wrijving, minder energie-verbruik en uiteindelijk minder CO2-uitstoot.

technisch onderhoud tot productieverlies door stilstand en kortere onderhouds-intervallen. Dat laatste kan weer samen-hangen met de ontwikkeling van warmte en slijtage als gevolg van wrijving. Samenvattend: we passen goed smeertechnisch onderhoud toe om frictie te verminderen in termen van kosten, output en klimaat.

Reframing is de oplossing!
Anno 2022 heeft Interflon alle kennis en middelen in huis om het maximale uit smeertechnisch onderhoud te halen. Wij hebben smeermiddelen met unieke MicPol® technologie en kennis van
tribologie (invloed van materialen, bewegingen, krachten en smeermiddelen op elkaar). De technische eigenschappen van de Interflon MicPol® technologie op een zeer hoog niveau, geven onze
smeermiddelen de laagst mogelijke wrijving. De volgende stap is nu om het onderhoud te hervormen.

Met het oog op de toekomst is Interflon begonnen met het ondersteunen van bedrijven bij het reframen van hun onderhoud. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een proces is. Je verandert niet je hele onderhoud in één middag. En dat hoeft ook niet. Je kunt je in eerste instantie richten op
het 'laaghangende fruit'. Allereerst om te zorgen dat de basis in orde is qua componenten (zoals lagers) en uitlijning van de machine of installatie. Door vervolgens de juiste smeermiddelen op de juiste plaats aan te brengen, zal de wrijving (aanzienlijk) afnemen, evenals het energieverbruik en de onderhouds-behoefte. Voor de langere termijn kan je ook kijken naar het gebruik van materialen en componenten; bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe machine. De verwachting is dat hierdoor de wrijving op de lange termijn met 25% zal afnemen.

Het belang van smeertechnisch onderhoud.
Verschillende zaken zijn belangrijk om wrijving te verminderen. Ten eerste moet de basis van een machine of installatie goed werken. Dat betekent: het gebruik van componenten die zijn afgestemd
op de omgeving (temperatuur) en de toepassing (belasting). Daarnaast is een goede uitlijning essentieel. Als dat in orde is, liggen de mogelijkheden om wrijving verder te reduceren in goed smeertechnisch onderhoud. Hoewel er nog genoeg bedrijven zijn die onderhoud als sluitpost zien, en smeren  als taakje voor de jongste bediende, zie je een kentering. Bedrijven nemen 

smeertechnisch onderhoud serieuzer en beseffen dat een integrale, nieuwe aanpak om verschillende redenen noodzakelijk is. Zeker niet alleen in het kader van CO2-reductie, maar ook omdat goed smeertechnisch onderhoud kosten verlaagt en de output verhoogt. In concrete cijfers: een gebrekkige smering bij technisch onderhoud is verantwoor-delijk voor maar liefst 15% tot 40% van de onderhoudskosten. Die worden veroor-zaakt door de uren die het kost om
onverwachte stilstand - vaak lager gerelateerd - op te lossen, maar ook door de materialen en componenten die vroegtijdig vervangen moeten worden. Tenslotte leidt onvoldoende smeer-

Overtuigende business cases.
Om de overstap te vereenvoudigen en de bekendheid te vergroten, werkt Interflon steeds meer met business cases. Elk bedrijf kan deze door ons laten opstellen. Op basis van kennis, data en ervaring maken we een kosten-raming van de oude situatie en een kostenraming van de situatie waarin smeertechnisch onderhoud juist wordt toegepast. In bijna alle gevallen blijkt uit de business case dat er fors bespaard kan worden op onderhoud, energie-verbruik, de smeermiddelen zelf en onderdelen omdat ze langer meegaan. Deze besparingen kunnen snel oplopen en rechtvaardigen al snel de investering in betere smeermiddelen.

interflon.png

Gastrekveren van Brimotech®

Brimotech BV heeft samen met partner Vapsint s.r.l. nieuwe gastrekveren ontwikkeld.
Na diverse geluiden vanuit de markt waarbij steevast de (te) hoge kostprijs en te korte levensduur
voor een gastrekveer (in het algemeen) naar voren komt is er besloten een nieuw type te
ontwikkelen welke met de “bestaande” technieken en machinepark geproduceerd kan worden.
Hierdoor is de kostprijs relatief laag in vergelijking met de, met name, diverse Duitse producties.
Naast deze kostenbesparing hebben we onszelf als doel gesteld een kwalitatief beter product te
produceren dan momenteel in de markt verkrijgbaar is.
Door het toepassen van diverse innovatieve slimmigheden en het gebruikmaken van hoogwaardig
materialen kunnen we stellen dat er momenteel geen betere gastrekveer verkrijgbaar is.
Daag ons uit met uw project!
Bijkomend voordeel van dit innovatieve product is een nog kortere inbouwmaat bij eenzelfde
slaglengte.
Deze gastrekveren zullen vanaf januari 2023 in serie geproduceerd worden in zowel staal als RVS316.

brimotech.png

Qimarox: heeft een logistieke oplossing ontwikkeld voor het automatiseren van het ontladen van containers.
Qimarox introduceert een splinternieuwe palletiseermachine die speciaal is ontwikkeld voor het palletiseren van goederen uit containers. Dankzij de unieke patroongenerator kan de Qimarox
Highrunner HR9 dozen van nagenoeg elk formaat razendsnel stapelen op pallets. Met deze innovatie zijn importeurs van uiteenlopende producten in staat om het lossen van containers voor een groot deel te automatiseren. Het resultaat: verbetering van de ergonomie en besparing op personeelskosten.

quimarox.jpg

Het lossen van ‘loose loaded’ containers is fysiek zwaar, tijdrovend en onaantrek-kelijk werk. De
dozen moeten stuk voor stuk handmatig uit de containers worden gehaald en op pallets worden gestapeld. Dat leidt tot fysieke klachten bij het personeel en tot schade aan goederen als dozen vallen of slordig worden gestapeld. Nu het steeds lastiger wordt om personeel te vinden en de druk uit de supply chain toeneemt om containers sneller te legen, zoeken meer en meer bedrijven naar oplossingen om het proces te automatiseren.

Slimme patroongenerator met 3D-scanner.
Qimarox speelt daarop in met de Highrunner HR9. Deze razendsnelle, innovatieve palletiseermachine
is in staat om dozen van nagenoeg elk formaat automatisch te stapelen op pallets.
Uniek is de slimme patroongenerator die op basis van de dimensies van een doos automatisch meerdere stapelpatronen genereert. Het enige dat de operator hoeft te doen, is het gewenste stapelpatroon selecteren. De Qimarox Highrunner HR9 doet de rest en vertaalt het geselecteerde stapelpatroon naar instructies voor de machine.

De Qimarox Highrunner HR9 is voorzien van een volledig geïntegreerde 3D-productscanner,
waarmee automatisch de contouren en afmetingen van de dozen kunnen worden vastgelegd. Deze
data vormen de input voor de patroongenerator, die op basis daarvan meerdere stapelpatronen
berekent. Het intuïtief vormgegeven bedieningspaneel toont de stapelpatronen en geeft aan welk
stapelpatroon de voorkeur verdient. De keuze van de operator wordt in het geheugen vastgelegd,
zodat de volgende keer automatisch het juiste stapelpatroon wordt geselecteerd. Het lossen van
containers was nog nooit zo gemakkelijk.

Minimale kans op productschade
Qimarox ontwikkelt al jarenlang palletiseermachines, die wereldwijd worden ingezet door tientallen
fabrikanten van consumentenproducten. Omdat deze robuuste, onderhoudsarme plaatpalletisers de producten aan de onderkant dragen, blijft de kans op productschade tot een minimum beperkt. NuQimarox een slimme patroongenerator met geïntegreerde 3D-scanner heeft 

ontwikkeld, is het niet langer nodig om dozen handmatig op te meten en eigenhandig stapelpatronen te ontwerpen en programmeren. Dat scheelt veel tijd bij het lossen van containers, waarbij vooraf vaak onduidelijk is hoe de goederen zijn verpakt.

De Highrunner HR9 palletiseermachine stelt bedrijven in staat om hun ontladings-proces te automatiseren. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:
- Minder personeel nodig voor deze werkzaamheden
- Een sneller ontladingsproces (1,000 producten per uur gebaseerd op 4 producten per laag)
- Geen (kostbare en tijdrovende) manuele handelingen meer nodig
- Geen risico's meer op RSI (Repetitive Strain Injury) bij het personeel
- Geen risico's meer om geraakt te worden door vallende voorwerpen
- Geen risico's meer van vallen van hoogte
- Geen risico's meer op uitglijden, struikelen en/of vallen van het personeel

De Qimarox Highrunner HR9 is inmiddels succesvol in gebruik bij OMS International, een Nederlandse logistiek 

dienstverlener die elke dag circa honderd containers met non-food-artikelenlost voor één van Europa’s grootste supermarktketens. Met de palletiseermachine inclusiefstapelgenerator is OMS in staat om 10.000 dozen per dag te verwerken., wat een besparing vanmeerdere FTE’s oplevert.

HR9.jpg

SmartPick wint Proces Innovatie Publieksprijs Solids Antwerpen 2022

De felbegeerde Proces Innovatie Publieksprijs van Solids Antwerpen 2022 is dit jaar in de wacht gesleept door Engisol, specialist in proces en verpakkingstechnologie, en Sacchi, een Italiaanse system integrator op het gebied van verwerking van vaste stoffen. Ze gooiden hoge ogen met de gepatenteerde SmartPick, een innovatief robotic systeem dat niet alleen zakken met poeders en korrels ontstapelt, maar deze ook leegmaakt en automatisch op recept doseert.

 

 

logo-engisol-witte-achtergrond.jpg

Europees co-investeringsplatform SeedBlink signaleert 'Great Tech Reset' in Europa. SeedBlink: Investeerders staken ruim 100 miljard euro in Europese tech startups in 2022.

 

  • SeedBlink, het Europese co-investeringsplatform, spreekt van een 'Great Tech Reset' in Europa, aangedreven door tech startups.

  • Ondanks moeilijke omstandigheden hebben Europese tech startups in 2022 ruim 100 miljard euro opgehaald.

  • Dat bedrag is lager dan in 2021 (118,8 miljard euro), maar de marktomstandigheden waren toen veel gunstiger.

  • SeedBlink, met kantoren in Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Nederland, bouwt verder aan een pan-Europees platform waar investeerders en startups elkaar vinden.

  • Duurzame startups houden momentum, met een kapitaalinstroom van €40 miljard dit jaar (€68 miljard in 2021).

OIP (1).jpg

Dyneo+ ,de nieuwe reeks geconnecteerde motoren met een zeer hoog rendement niveau's. Nidec Leroy-Somer kondigt Dyneo+ aan , zijn nieuwe reeks super premium efficiëntie permanent magneet-geassisteerde synchrone terughoudendheid motoren.

OIP (3).jpg

Boluda Towage start met sleepdiensten in de Duitse havenstad Lubmin voor de eerste installatie van een drijvende LNG-opslaginstallatie. De aanwezigheid in de haven is een verdere stap in de richting van versterking en uitbreiding van de activiteiten van Boluda Towage Division in Noordwest-Europa en het Oostzeegebied.

R.jpg

De door Sacchi ontwikkelde SmartPick is meer dan alleen een procesmachine, die zakken oppakt, verplaatst en door middel van een statisch mes opent en leegt. Het innovatieve robotsysteem is voorzien van intelligente software, die het mogelijk maakt dat gebruikers hun eigen receptuur bestanden kunnen inlezen. Op deze wijze worden poeders zeer nauwkeurig gedoseerd en unieke blends samengesteld.

Antropomorfe robot

“Het winnen van de publieksprijs is voor ons een bevestiging dat de markt geïnteresseerd is in deze technologie. De SmartPick beschikt over een doorontwikkelde, unieke technologie. De zak wordt behandeld en gesneden op een statisch mes door een antropomorfe robot, dit garandeert de betrouwbaarheid, traceerbaarheid en hoge productieniveaus. Veel bedrijven in de procesindustrie zijn zich nog niet bewust van het bestaan van deze technologie, maar eenmaal ontdekt loopt het merkbaar storm”, zegt David Depickere, algemeen directeur van Engisol. Hij is dan ook samen met zijn partner en mede-eigenaar van Sacchi, Massimiliano Sacchi, enorm trots op de waardering van het publiek. “Het is een bevestiging van de hoge standaard, die het bedrijf Sacchi al bijna honderd jaar toepast en hen tot wereldmarktleider hebben gemaakt in robotic powder handling”, aldus Depickere, die laat weten dat de SmartPick wordt gedekt door vijf patenten en meer dan honderd referenties.

Voor Europese tech startups was het opnieuw een sterk jaar qua fondsenwerving. De sector toont veerkracht en gestage groei, aldus investeringsplatform SeedBlink, dat onlangs uitbreidde naar Nederland met de overname van de Nederlandse crowdfundpionier Symbid. "Ondanks de recessie, hoge inflatie en

afname van financieringsrondes, is er meer dan 100 miljard euro geïnvesteerd in Europese tech startups, nu al voor het tweede jaar op rij", stelt Andrei Dudoiu, managing partner van SeedBlink.

Samen met onderzoeksbureau Horváth nam SeedBlink het snelgroeiende Europese ecosysteem voor tech startups onder de loep. Het investeringsplatform voor tech startups viert zijn derde jaar waarin het kapitaal kanaliseert naar de meest veelbelovende ondernemingen. SeedBlink kan bogen op een snelle groei in Oost-Europa, een regio die snel verandert in een tech-hub, met Roemenië als middelpunt. Dit jaar breidde SeedBlink uit naar de Benelux, met de overname van het Rotterdamse Symbid, als een nieuwe mijlpaal in zijn Europese groeipad.

 

De ‘Great Tech Reset’ in Europa

De toekomst ziet er veelbelovend uit. "De Europese techsector vindt steeds vaker financieringsmogelijkheden dicht bij huis, zodat de sector binnen Europa groei kan realiseren en niet afhankelijk is van de VS of Azië", zegt Dudoiu. De groei van Europese tech startups is zo sterk dat SeedBlink spreekt van een 'Great Tech Reset' in Europa.

Dudoiu: "We zien een versnelde digitale transformatie in alle Europese landen. De inval in Oekraïne heeft geleid tot een grotere focus op energiehervorming, met minder afhankelijkheid van externe bronnen. Aan de kant van investeerders zien we een groeiende belangstelling voor grensoverschrijdende investeringen."

Europese financiering voor tech startups en durfkapitaal blijft hoog

 

In 2021 vond de grootste Europese hausse ooit in venture capital financiering plaats. Tech startups als Northvolt, Paysafe, Cinch en Celonis haalden in totaal €118,8 miljard op. Voor dit jaar is de prognose 100,4 miljard euro. Dat is 16% minder dan in 2021, maar zeker geen geringe prestatie gezien de Russische inval in Oekraïne, de hoge inflatie en de economische tegenwind. Bekende bedrijven die kapitaal ophaalden waren onder meer FNZ, The Access

Group, Northvolt en Checkout.com. In 2020, het Covid-19 pandemiejaar, haalden Europese tech startups 46,5 miljard euro op, met Northvolt, Klarna en Revolut als enkele van de betrokken bedrijven.

 

In 2022 kende het Europese ecosysteem minder grote financieringsrondes, maar deze grote deals zijn nog steeds goed voor meer dan de helft van de totaal verstrekte kapitaalfinanciering. Het totaal aan investeringen in venture capital (in alle sectoren, niet alleen de techsector) zal in 2022 in Europa in totaal met bijna 10% dalen. De absolute

niveaus blijven echter boven die van 2019 en 2020, wat aantoont dat startups venture capital kunnen blijven aantrekken, zelfs in onzekere tijden. Centraal-Europa is een van de snelst groeiende regio's, met een groei van 11% in durfkapitaalfinanciering in 2022.

 

Venture capital partijen investeerden vooral in fintech, software, gezondheidszorg, energie en mobiliteit.

Er is een duidelijk momentum zichtbaar voor duurzame startups. Deze bedrijven haalden in 2021 68 miljard euro op en zullen dit jaar naar verwachting 40 miljard ophalen. Europa is de tweede snelste regio ter wereld voor deze zogenaamde impact startups en haalt de Verenigde Staten in.

 

Europese kansen voor Nederlandse startups en investeerders

 Robbin Hoogstraten, regional manager van SeedBlink Benelux, voorheen Symbid, stelt dat de Nederlandse startup investeringssector snel richting een meer Europees niveau beweegt, waar investeerders en bedrijven elkaar steeds vaker over de grenzen heen vinden. "Startups kunnen daardoor steeds meer rekenen op een echt Europees financieel ecosysteem en investeerders kunnen hun investeringsuniversum uitbreiden. SeedBlink loopt voorop in die

ontwikkeling, als een echt Europees aandelenplatform. Dit biedt grote kansen voor zowel Nederlandse investeerders als voor Nederlandse startups."

Hoogstraten is niet ongelukkig met de relatieve vertraging van de verstrekte kapitaalfinanciering in 2022. "In 2021 was het voor startups wel erg gemakkelijk om geld op te halen en snel uit te geven. Ze hadden veel kapitaalverstrekkers om uit te kiezen. De situatie dit afgelopen jaar is een gezonde correctie op die uitbundigheid. Europa is nog steeds booming. Het is tijd om voorzichtig te zijn, maar zeker niet bezorgd."

 

 

Het combineren van de prestaties van synchrone permanente magneet-technologie met de eenvoudige set-up van inductiemotoren, zijn de Dyneo+ motoren ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen van industriële toepassingen terwijl ze nog meer opties bieden met behulp van digitalisering. Met 15 jaar ervaring en meer dan 3 gigawatt geïnstalleerde basis, is Nidec Leroy-Somer erkend als een leider in het aanbieden van een hoge energie-efficiëntie synchrone motor en variabele oplossingen voor snelheidsovertredingen. Steunend op zijn sterke expertise heeft Nidec Leroy-Somer Dyneo+ ontwikkeld , een nieuwe reeks van super premium efficiëntie permanent magneet onder-steunde synchrone terughoudendheids motoren welke alle voordelen van inductie en synchrone permanente magneet technologieën bieden  en bovendien aanzienlijke vooruitgang op het gebied van slimme aandrijfoplossingen. Toonaangevende energie-efficiëntie.

Met een energie-efficiëntieniveau boven IE5 bereikt u de hoogste efficiëntieniveaus van IEC 60034- 30-2 en NEMA Super Premium / Ultra-Premium. Dyneo+ maakt het mogelijk om dit te bereiken. 

Substantiële energiebesparingen bij echt gebruik op cyclus bij variabele snelheid en belasting.

Als gevolg daarvan behaalt  het de laagste Total Cost of Ownership op de markt. Samen met de Nidec Leroy-Somer werd het gamma synchroonmotoren Dyneo+ ontwikkeld - frequentieregelaars, Powerdrive F300 en de nieuwe Powerdrive MD Smart. Perfect aangepast om de prestaties van de Dyneo+-motor te optimaliseren, is deze laatste generatie hogesnelheidsaandrijvingen uitgerust met een nieuwe HMI en een beveiligde Bluetooth-verbinding om de gebruikers-ervaring te verrijken en te profiteren van de functies van de nieuwe Systemiz-applicatie.

Snelle en eenvoudige bediening dankzij digitalisering.

Toegewijd aan zijn Dyneo+ motoren, heeft Nidec Leroy-Somer Systemiz ontworpen, een unicum interactieve applicatie die een breed scala aan gedigitaliseerde diensten biedt, om de uitwisseling van informatie tussen de systemen te triggeren. Naast onmiddellijke toegang tot alle product-literatuur, maakt Systemiz direct toegang tot motorparameters voor gemakkelijke en intuïtieve aandrijvings-instelling door simpelweg de QR te scannen code op het typeplaatje. Dankzij de nieuwe volledig configureerbare Powerdrive MD Smart Interface module is het nu mogelijk om voorspellend onderhoud in te stellen met behulp van een aangepast alarm generatie en innovatieve diagnostische hulpmiddelen. Interactieve configuratie en snelle set-up bieden een aanzienlijke kostenbesparing, wat een belangrijke factor en voordeel is.

Boluda Towage start met sleepdiensten in de Duitse havenstad Lubmin voor de eerste installatie van een drijvende LNG-opslaginstallatie De aanwezigheid in de haven is een verdere stap in de richting van versterking en uitbreiding van de activiteiten van Boluda Towage Division in Noordwest-Europa en het Oostzeegebied  De Deutsche ReGas LubminLNG-import-terminal wordt de eerste operationele FSRU-gebaseerde faciliteit in Duitsland. De drijvende opslag- en hervergassings-eenheid bevindt zich in de haven van Lubmin, waar een bestaande gasleiding zorgt voor een snelle aansluiting. Lubmin, een kleine haven in de Duitse baai van Greifswald, is een belangrijk transport- en industrieknooppunt, een investerings-locatie in de Duitse energiesector. Half december 2022 arriveerde de in 2009 gebouwde 145.000 cbm “FSRU Neptune” in de Duitse haven van Lubmin om de nieuwe LNG-importterminal te bedienen. Vanwege de nauwe ruimte van het havenbekken van Lubmin zijn grote LNG-tankers niet in staat om de FSRU-faciliteit binnen te gaan en erlangs te komen. Daarom zal een opslagtanker (FSU), buiten de haven voor anker gaan en een set van drie kleinere LNG-tankers zal zorgen voor het pendelen tussen de FSU-opslagtanker en de FSRU-faciliteit. Voorafgaand aan de komst van de FSRU Neptune, Boluda Towage en Nautitec (een bekend simulatiecentrum in Leer, Duitsland) onderzocht men hoe de FSRU Neptune veilig in het kleine havenbekken van Lubmin (met een manoeuvreerruimte van minder dan 2 meter) kon. Weken van intensieve simulatietraining volgden, periodes waarvoor onze Tug Masters zijn opgeleid om precies te manoeuvreren met een gespecialiseerde sleepopstelling en onze Towing Meester om de sleep met de hoogste nauwkeurigheid te besturen.

Over de vakbeurs Solids Antwerpen 2022

Solids is onbetwist hèt jaarlijkse netwerkmoment voor de poeder- en bulkindustrie in de Benelux. Op 16 en 17 november 2022 kwamen in Antwerp Expo, een congrescentrum in de Belgische stad Antwerpen, specialisten in bewerking, opslag en transport van droge bulkgoederen samen om kennis uit te wisselen en zaken te doen. Tijdens de vakbeurs worden diverse Awards uitgereikt, waaronder de Proces Innovatie Publieksprijs.

“Ziegler gaat voor duurzame groei.”

Ziegler Group, opgericht in 1908 met het hoofdkantoor in Brussel, is een toonaan-gevende wereldwijde logistieke dienst-verlener. Ziegler telt meer dan 3200 experten, heeft kantoren in15 landen en is vertegenwoordigd in 195 landen. Het familiaal gerund bedrijf biedt internationale logistieke diensten aan en multimodaal transport via de weg, zee, lucht, rail en
inland waterwegen.
Ziegler kent een stevige groei en breidt zijn logistieke tak sterk uit in Zeebrugge, Rekkem en Antwerpen in 2022 en 2023. Het bedrijf heeft voor 2023 ook nog projecten in de steigers staan in Aubange, Rekkem en Duinkerke. Tevens beschikt het nog over optimaal gelegen logistieke ruimte in Aalst, Antwerpen, Rekkem en Welkenraedt.
Xavier Vanwynsberghe, Key Account Sales Director Belux licht toe: “We groeien gezond en duurzaam. In al onze projecten wordt sustainability op de eerste plaats gezet en alles
verloopt volgens de strengste duurzaam-heidsnormen. Er zit een groene motor in onze gestadige groei. Tevens plukken wij de vruchten van het werken op maat voor onze klanten en partners en van onze hoge klantengerichtheid.”
Johan De Brauwer, Managing Director Belux besluit : “Deze groei wordt nog verder versterkt
door nieuwe en innovatieve projecten zoals het autonome elektrische voertuig en de Cargobike, een vernieuwende en groene manier van leveren van pakketten of paletten, industriële goederen, droge voeding, kleding,...

Ziegler blijft continu innoveren en blijft gaan voor verdere groei. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst.”

 

Purchase-price-pump-not-important.png

De aankoopprijs van een pomp wordt steeds minder belangrijk.

Door de wereldwijde prijsstijging van de grondstoffen zijn pompen de afgelopen 2 jaar duurder geworden. Echter, de energieprijzen in Europa zijn nog veel sneller gestegen. We hebben verschillende situaties berekend en telkens is het aandeel van de initiële aankoopprijs in de Total Cost of Ownership de afgelopen 2 jaar spectaculair gedaald.

We berekenden met de aankoopprijs van de pomp van 2 jaar geleden en met een energieprijs van €0.2/kWh hoe lang het duurde voor de pomp haar eigen waarde in energie verbruikte. Voor pompen die 40 uur per week draaien, lag dit tussen 2 tot 2.5 jaar voor kleinere pompen en tot minder dan 1 jaar voor grote pompen.

Met de prijzen van vandaag en een energiekost van €0.4/kWh (wat nog conservatief gerekend is) verbruikt een pomp vaak al binnen 6 maanden haar eigen kostprijs aan energie.

Energetische efficiëntie wordt belangrijker

Vandaar onze stelling dat de aankoopprijs van een pomp minder belangrijk wordt, maar haar energetisch rendement des te meer. Een pomp die 10% goedkoper is in aankoop, maar 5% meer stroom verbruikt, kost na een jaar al evenveel als de duurdere pomp. Voor alle daaropvolgende jaren betaal je het verschil in aankoopprijs elk jaar opnieuw aan uw energieleverancier. En vergeet niet dat een pomp met een rendement van 60% gemiddeld 5% meer energie verbruikt dan een andere met een rendement van 63%!

Bij Packo deden we de afgelopen 15 jaar heel wat onderzoek om het energetisch rendement van onze pompen te verhogen en is het sindsdien één van de belangrijkste aandachtspunten bij alle nieuw ontwikkelde pompen. We mogen vandaag stellen dat we een gamma hygiënische centrifugaalpompen hebben met één van de hoogste, zoniet het hoogste energetisch rendement op de Europese markt.

Een optimale selectie garandeert een lagere energierekening

Naast een degelijk hydraulisch ontwerp van de pomp, is ook een optimale selectie bepalend voor de hoogte van de energiefactuur tijdens de levensduur van de pomp. Packo ontwikkelde een geavanceerd pompselectiepakket waarmee je in één oogopslag een overzicht krijgt van de initiële investering en energieverbruik afhankelijk van werkingspunt, viscositeit, aantal bedrijfsuren per week, enz. en dit zowel met een IE3 als IE4 motor.

Koppel- en snelheidsprestaties.

Deze nieuwe reeks is ontworpen voor variabele snelheden en levert geoptimaliseerde algehele bedrijfsprestaties voor gebruik met of zonder stand terugmelding. De Dyneo+ aandrijf- en motorassemblage garandeert een nauwkeurige snelheids- en koppelregeling, constant koppel over uitgebreide snelheidsbereik, zonder derating of geforceerde ventilatie. Dit is ook een eenvoudig te implementeren oplossing, zeer effectief voor toepassingen die een hoog koppel vereisen bij hoge snelheid.

Hoge startprestaties in sensorloze modus voorkomen de noodzaak van een encoder. Betrouwbaarheid en eenvoud.

Nidec Leroy-Somer heeft de Dyneo+ ontwikkeld, bereik op basis van het mechanische platform van zijn IMfinity® inductiemotoren, bekend om hun robuustheid en betrouwbaarheid. Het gebruik van bewezen componenten biedt deze nieuwe motoren een sterk ontwerp en een uitgebreide onderhoudsleven. Deze keuzes van constructie omvatten onder andere lagers aangepast aan variabele snelheid toepassingen en afmetingen om zware belastingen op de as te weerstaan, kronkelend met versterkte isolatie, zeldzame-aardevrije rotor met lage oververhitting en uitstekende thermische bescherming dankzij CTP- en PT100-sensoren standaard gemonteerd. Dyneo+ is ontworpen om een ​​snelle installatie, eenvoudige parametrering en gemak te garanderen in onderhoud. Uitgerust met een grote klemmenkast voor eenvoudigere bedrading kan de motor worden aangesloten  en net zo eenvoudig gemonteerd of gedemonteerd als een inductiemotor. Door de technologie die de rotor gebruikt heb lage verliezen, Dyneo + verlaagt de onderhoudskosten, met name bij langere smeerintervallen.

Hoge mate van aanpassingsvermogen Variërend van 11 tot 430 kW voor snelheden tot 6000 tpm, Dyneo+ bestaat uit twee varianten geschikt voor allerlei configuraties: - Een versie die 100 % uitwisselbaar is met een standaard IEC-motor die gemakkelijk kan worden gebruikt geïntegreerd in machines, applicaties of systemen zonder enige wijziging van het bestaande ontwerp. - Een extreem compacte versie met een van de hoogste vermogen-gewichtsverhoudingen op de markt, om eventuele ruimtebeperkingen aan te pakken en het energieverbruik te optimaliseren. Naast de IP55-versie met aluminium behuizing (LSHRM-reeks) en de IP23-staal versie (PLSHRM-reeks), stelt Dyneo+ nu een gietijzeren reeks (FLSHRM) voor die bij uitstek geschikt is voor agressieve omgevingen of toepassingen die worden blootgesteld aan zware mechanische spanningen. Deze voordelen maken Dyneo+ tot een uiterst veelzijdig assortiment dat volledig voldoet aan de vereisten van markten op het gebied van industriële koeling,compressie, pompen, ventilatie, extrusie, slijpen, enz. Dyneo+ past zich aan procestoepassingen aan en combineert energievereisten en productiviteitsbehoeften.

IERC 2023 : Interview met Stephane Burban, handelaar - koper en edele metalen Recycling bij Glencore, lid van de stuurgroep van International Electronics Recyclingcongres IERC 2023.

ICM: Presenteer Glencore en uw activiteit in een paar woorden. Stephane Burban: Glencore is een van 's werelds grootste gediversifieerde natuurlijke bronnen ter wereld, hulpbronbedrijven en een belangrijke producent en verkoper van meer dan 60 verantwoord geproduceerde grondstoffen die het dagelijks leven bevorderen. Via een netwerk van bedrijfsmiddelen, klanten en leveranciers over de hele wereld produceren, verwerken, recyclen, source, market en distribueren we de grondstoffen die decarbonisatie mogelijk maken en voorzien we in de energiebehoefte van vandaag. Bij Glencore-bedrijven werken ongeveer 135.000 mensen, inclusief aannemers. Met een sterke voetafdruk in meer dan 35 landen in zowel gevestigde als opkomende regio's voor natuurlijke hulpbronnen, worden onze marketing- en industriële activiteiten ondersteund door een wereldwijde netwerk van meer dan 40 kantoren. De klanten van Glencore zijn industriële consumenten, zoals die in de automobiel-, staal, energieopwekking, batterijproductie en oliesectoren. Wij bieden ook financiering, logistiek en andere diensten aan producenten en consumenten van grondstoffen. Glencore is er trots op lid te zijn van de Voluntary Principles on Security and Mensenrechten en de Internationale Raad voor Mijnbouw en Metalen. Wij zijn een actieve deelnemer aan het Extractive Industries Transparency Initiative. Glencore erkent onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de wereldwijde inspanning om dit te bereiken de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Onze ambitie is om een ​​netto nul totale uitstoot te zijn bedrijf tegen 2050. In augustus 2021 verhoogden we onze uitstoot op middellange termijn reductiedoelstelling tot 50% reductie in 2035 ten opzichte van 2019 en introduceerde een nieuwe kortetermijndoelstelling van 15% reductie in 2026 ten opzichte van 2019.

ICM: Wat is het belang van elektronisch afval voor uw bedrijf?

Stephane Burban: We verwerken al zo'n 40 jaar elektronisch afval. Het is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf, maar dat geldt ook voor de verwerking van auto- en productieafval, evenals andere lagers van koper en edele metalen secundairen. Zolang we er veilig mee om kunnen gaan, is elk recyclebaar voer voor ons interessant ons. Recycling van elektronisch afval is ook een van de schakels in het geheel van Glencore duurzaamheidsdoelstellingen en een van de vele bijdragen van Glencore aan de circulaire economie.

downloaden (3).png

De vraag naar uitgebreide service groeit. Het in Oostende gevestigde Europa Road Belgium viert drie sterke maanden na de uitbreiding van haar goederenvervoer over de weg. De operator heeft onlangs in het bedrijf geïnvesteerd en zijn diensten in september uitgebreid evenals rebranding - verhuizen van Continental Cargo Carriers naar Europa Road. Het ook kondigde zijn ambitie aan om de voorkeursoperator tussen België en het VK te zijn. Europa Road is nu overgestapt van een gevestigde onbegeleide vrachtvervoerder van vol en deelladingen naar een die gespecialiseerd is in het optimaliseren van het transport van compleet-, deel- en groupagevervoer ladingen van en naar het VK. Het bedrijf rapporteert positieve marktreacties, waarbij klanten specifiek geïnteresseerd zijn in zowel zijn DAP- als DDP-producten, waarbij de laatste leveringstijden vóór de Brexit biedt. Het moederbedrijf van Europa ontwikkelde het innovatieve DDP-product 12 maanden voor het einde van de overgangsperiode. Het investeerde 5,8 miljoen euro in de ontwikkeling en levering van de DDP (Delivered Duty Paid) product, dat douaneformaliteiten regelt zonder dat dat nodig is om de koper te betrekken, zodat goederen niet worden vertraagd door extra papierwerk en klanten niet geconfronteerd worden  met onverwachte extra kosten. Het leveren van een product dat de goederenstroom na Brexit optimaliseert, is essentieel. Volgens een recent rapport van het Economic and Social Research Institute (ESRI), EU de export naar het VK zou 20 procent hoger zijn geweest als het VK de EU niet had verlaten en met name de Belgische export zou zonder Brexit 26 procent hoger zijn geweest. Europa's DDP-systeem betekent dat informatie over inklaring wordt ingevoerd in de zending, vóór aankomst van goederen, zodat zodra goederen worden gelost, deze worden aangeboden  voor import. De populariteit van deze naadloze, stressvrije service vermindert Brexit-problemen, hogere kosten, papierwerk en grensvertragingen. Europa Road is al een gevestigde speler op de markt voor onbegeleide aanhang-wagens, 20.000 Noordzee overtochten per jaar, heeft de beschikking over 400 trailers en is de derde grootste traileroperator uit Zeebrugge. Het heeft een eigen trailernetwerk voor deelladingen en volledige ladingen tot vanuit de Benelux en groupage distributie in België alsook een inhouse douane bureau. Carlo Turner Non-Network en Continent Director van Europa Road Belgium merkte op: “De reactie van de markt is zeer positief, er is zeker een toename in zendingen. Elke dag breiden we uit en verzamelen we meer goederen uit heel België, onze enige hub. Van daaruit verscheept onze vloot van begeleide trailers naar onze state-of-the-art groupagehub in Dartford, Kent (VK), die op zijn beurt weer verbinding heeft met elk van onze 16 distributie platformen. Ik ben blij dat de cijfers van de zendingen  stijgen naar het Verenigd Koninkrijk en dit elke dag.” Carlo geeft leiding aan een groeiend team van 47 medewerkers, zowel lokaal in België als in het VK en is ook op zoek naar uitbreiding van het lokale team in Oostende met de introductie van markt managers op strategisch belangrijke hublocaties. Europa Worldwide Group heeft drie divisies - Road, Air & Zee, en Pakhuis – en een steeds groter wordende wereldwijde voetafdruk. Dit jaar is de groep internationaal uitgebreid naar het Midden-Oosten en Azië, met nieuwe vestigingen in Shanghai en Dubai.

Maxicon_Baseline_Horizontaal_Kleur-Zwart_skills.png

Maxicon ontzorgt uw bedrijf met technisch talent.
Maxicon is in 2015 gestart met één missie: bedrijven ontzorgen in hun zoektocht
naar technische medewerkers. Onder leiding van Emmanuel Bekaert is Maxicon in 8 jaar tijd op alle vlakken gegroeid.
Technieker is een knelpuntberoep, zoveel is duidelijk. The war for talent heerst
meer dan ooit. Bedrijven vinden weinig tot geen personeel meer of hebben geen
tijd om rekrutering er ook nog bij te nemen. Vanuit die nood is talentsourcer
Maxicon ontstaan. Ervaren technisch talent aanbieden dat meteen inzetbaar
is in uw bedrijf. Een flexibele service dat u toelaat om in te spelen op drukke
periodes, een tekort in uw team op te vangen, periodiek onderhoud uit te voeren,
etc. Maxicon werkt op projectbasis, zowel op lange als korte termijn waardoor u
zich veel tijd, onzekerheid en risico bespaard.
De skills van Maxicon zijn op te delen in vier niches:
1.    Technix biedt onmiddellijk inzetbare techniekers. Professionals met een
passie voor techniek en knowhow die meteen kunnen meedraaien in uw
team. Denk aan storingstechniekers, industrieel elektriciens, mecaniciens, etc. 
2.    Xellent staat voor ingenieurs en technische bediendenprofielen. In
onze portefeuille hebben we onder meer projectleiders,werkvoorbereiders,
technisch tekenaars om uw project naar een hoger niveau te tillen. 
3.    Technologix is gespecialiseerd in hernieuwbare energie en
technologie. Deze tak spitst zich toe op installateurs van laadpalen, zonnepanelen en glasvezelnetwerk. 
4.    Retail & Logistix, een tweeledige divisie. Retail biedt o.a. de unieke service
om ’s nachts de rekken van uw warenhuis aan te vullen. Logistix focust op logistieke ondersteuning met heftruckchauffeurs, magazijniers en operatoren.
De roots van Maxicon liggen in West-Vlaanderen met hoofdkwartier in Roeselare, waar ook moederbedrijf AM Group is gevestigd. Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen worden bediend vanuit het kantoor in Landegem. Sinds 2021 is er ook een derde vestiging in Oudsbergen, Limburg. U kunt dus in elke provincie op de technische services van Maxicon rekenen.

Dyneo+_Systemiz_Powerdrive (1).jpg

Op basis van dit intensieve simulatietrainingsprogramma keurden de havenautoriteiten van Lubmin het gespecificeerde goede opstelling voor de veilige sleepoperaties van de FSRU Neptune in de haven van Lubmin. Dankzij de afsluiting en samenwerking met alle betrokken partners, b.v. Deutsche ReGas, Nautitec, lokale havenautoriteiten en loodsen, de toegewijde en goed ervaren Duitse bemanning van Boluda Towage heeft men het nodige kunnen doen inzake voorbereidingen voor de oprichting van de LubminLNG-terminal. Boris Szczesik, algemeen directeur van Boluda Towage Duitsland, merkte op: “We vinden het leuk om deel uit te maken van een groot team, en zijn dankbaar om DeutscheReGas te ondersteunen met de ambitie om LubminLNG op te richten. Wij willen ook een speciale dank uitspreken aan Nautitec en Boluda Towage's Tow Masters en Tug Masters die de verantwoordelijkheid op zich nemen. Het zien van een dergelijke toewijding en aan professionele voorbereiding en prestatie door ons team maakt ons trots en is een voorbeeld van passie voor hoogwaardige service en het veilig slepen tijdens de operaties.

Samen met Nautitec volgt een meer gespecificeerde simulatietraining voor het slepen van de kleine shuttle tankers, die zullen worden uitgevoerd door de vier Boluda sleepboten. Bij de huidige start in de haven van Lubmin beschikt Boluda Towage over een vloot van vier krachtige sleepboten (VB Luca, VB Fritzi, VB Ivy en VB Henny) in een range van 60,2 ton t/m 79 ton met bollard pull en brandbestrijding mogelijkheden. Afhankelijk van de wensen en verzoeken van klanten in deze haven kan de benodigde sleepbootcapaciteit opgeschaald worden.

image005.jpg
image002.jpg
image004.jpg
downloaden (1).png

Decarbonisatie-innovators voltooien de 7e editie van PortXL versnellingsprogramma  De PortXL-community verzamelde zich op de RDM Innovation Dock om de prestaties van de cohort 2022 te vieren. De oplossingen van de 13 startende bedrijven variëren van vliegwielontwerpen die oorspronkelijk voor de ruimte bedoeld zijn, operaties naar offshore windturbine drijvers die ook dienst doen als waterstofopslag. Het doel van het PortXL acceleratieprogramma is om samenwerkingen tussen corporates en start- en scale-ups en om innovatie te versnellen. Met de gewenste uitkomst van getekende pilotcontracten tussen deze partijen met meetbaar ontwikkelings-doeleinden. De ondertekeningsceremonie vond plaats tijdens het shakedown event ter afsluiting van het PortXL-programma van dit jaar. Er werden meer dan 10 samenwerkingsakkoorden getekend om mee verder te werken.

Toekomstige samenwerkingen onder de aandacht brengen.

Wat de bedrijven vandaag presenteerden, was hun verloop en hoogtepunten in de afgelopen drie maanden van het PortXL-programma. Onze bedrijfsvertegen-woordigers van de haven van Rotterdam, Van Oord, Gemeente Rotterdam, Shell, Damen, Boskalis, Ampelmann, InnovationQuarter, Deltares, SPEED en Provincie Zuid-Holland tekenden mee samenwerkingenakkoorden. Hedi Visscher, directeur PortXL: ‘Wat een spannende rit was het. ik ben erg trots op de behaalde resultaten. De ontwikkelings-curve van alle bedrijven is consequent gegroeid en samen met onze partners zijn  samenwerkingsakkoorden  met de maritieme industrie getekend.’

De 13 bedrijven die meededen zijn:

1. CleanSubSea, Australië:

hun Envirocart™-systeem maakt verwijdering in het water mogelijk, vangen, insluiten en filteren van mariene biofouling vanaf de romp van een schip zonder de aangroeiwerende verf beschadigen of het omliggende marine milieu vervuilen. Noch brandstof noch tijd wordt verspild aan het rijden naar een droogdoklocatie.

2. QuinteQ, Nederland: energieopslagtechnologie voor vliegwielen op basis van Boeing ontwikkelingen die tot een vijftienvoudige verbetering zijn,  realiseren op het gebied van energie-opslag, toepasbaar in energiesystemen en netwerken wereldwijd, en zo  retourneert het meer dan 50 financieel rendement voor investeerders. Ze gebruiken geavanceerde materialen met een hoge treksterkte om hen in staat te stellen verbeteringen in de energiedichtheid te ervaren die veel sneller gaan  dan doorbraken in batterijtechnologieën.

3. Ensemble Analytics, VK: platform voor havens dat gegevens verwerkt en produceert, gedetailleerd advies voor real-time besluitvorming over personeels-toewijzing, training en investering. Efficiënte besluitvorming kan schepen 8% sneller laten draaien, waardoor emissies in de haven en verbetering van de lokale luchtkwaliteit bekomen wordt.

4. Conexbird, Finland:

hardware voor trillingsanalyse, ondersteund door software component, ontworpen voor montage op container spreaders, en bestand tegen de zware omstandigheden waaraan strooiers worden blootgesteld.

5. Mathclick, Italië:

op AI gebaseerde oplossingen voor het interpreteren en voorspellen van aquatische gegevens.

6. Finsulate, Nederland:

Revolutionair aangroeiwerende product, geen verf nodig. In plaats daarvan wordt een milieuvriendelijke fysieke klevende barrière aangebracht op de romp met een verwachte levensduur van 5 jaar.

8. Psiori, Duitsland:

maakt Crane AI, dat 3D-scans van de inventaris levert en omgeving en camera's die de positie van de lading detecteren. Hun technologie staat het toe de kraanmachinist om fouten te voorkomen of te trainen voor speciale gebeurtenissen.

9. DecisionHall, Nederland:

brengt een groep stakeholders samen  die de nieuwste Digital Engineering-technieken gebruiken om aanzienlijk  de risico's, kosten en tijd te verminderen die nodig zijn om complexe duurzaamheid en klimaatbestendigheid uit te voeren projecten.

10. Rombit Studio, België:

Co-creëert innovatieve en duurzame digitale producten die waarde creëren en de efficiëntie voor hun klanten verhogen. Door  digitalisering en voorspellende analysetechnologie te gebruiken verbindt het bedrijf apparaten en platformen aan bestaande infrastructuur.

11. Noble Gas Systems, Verenigde Staten: richt zich op het ontwikkelen van veilige en lichtgewicht opslagsystemen voor gecomprimeerd gas. Onlangs demonstreerde het bedrijf zijn nieuwste generatie van conforme gastanks, die in een bestaand voertuig kunnen worden geconfigureerd.

12. MayMaan, Verenigde Staten:

Creëert motortechnologie die voor 70% uit water bestaat en 30% ethanol. Hun technologie is ontworpen om systematisch operationele kosten te verminderen  en verkleint uw ecologische voetafdruk aanzienlijk.

13. GBMS, Nederland:

richt zich op het ontwikkelen van systemen die de aantal op zee verloren containers vermindert. Ze ontwikkelen waarschuwingssystemen die scheeps-bewegingen, fysica, software en ontwikkeling van sensortechnologie begrijpen.

14. 12toZero, Nederland:

Specifiek een unieke drijvende windfundering ontwikkelen en ontwerpen om drijfvermogen en waterstofopslag in één constructie te combineren. De combinatie van deze functies in één platform biedt die basis voor een betrouwbare waterstofvoorziening voor het koolstofvrij maken van maritieme -en havenbedrijven toepassingen.

(foto M. Nolte)

Logo_V2S_square_RGB (002).jpg

AI camera: Intelligente detectie camera door V2S?

Met de AI camera worden personen gedetecteerd die zich bevinden in het detectieveld van de camera. De A.I. camera vergroot het gezichtsveld van de bestuurder en detecteert voetgangers waarbij het dan een “warning” geeft en eventueel de snelheid van de heftruck verlaagt. Het detecteert niet enkel snel voetgangers en waarschuwt de bestuurder in real time maar wordt gekenmerkt door een hoge detectie nauwkeurigheid zodat de bestuurder meer reactietijd krijgt. Dit vermindert de mogelijkheid op ongelukken.

De MDVR (mobiele recorder) kan optioneel geconnecteerd worden met de voetgangers detectiecamera. Bij detectie van voetgangers start de MDVR met opnemen. Dit kan dan via 4G naar een CMS server gestuurd worden met tegelijkertijd een “warning” naar GSM ( alleen IOS)
De voetganger detectie camera kan toegepast worden op verschillende type voertuigen zoals heftrucks, bussen, vrachtwagens, …
Ontdek meer info over de AI camera op onze website www.v2s.eu

AI camera.jpg
Logo Dustin.png

Dustin start met verkoop refurbished IT in samenwerking met Cisco
Dustin, een toonaangevende online IT-partner in Scandinavië en de Benelux, start nu met de verkoop van refurbished netwerkapparatuur in samenwerking met Cisco.

"Het is belangrijk dat Dustin bijdraagt aan de circulaire transitie van de industrie en daarom willen we onze klanten gebruikte IT-apparatuur kunnen aanbieden. Dankzij de samenwerking met Cisco zetten we samen de stap naar een meer circulaire IT-industrie", aldus Angelo Bul,
EVP Large Corporate & Public Benelux, bij Dustin. Het aanbod van refurbished netwerkapparatuur is voornamelijk gericht op grote bedrijven en de publieke sector, maar ook op Kmo’s. De producten worden verkocht via de verkoopteams van Dustin met volledige ondersteuning en garantie van Cisco. Dustin verwerkt ook de tweedehands Cisco-producten, zodat de gebruikte hardware op verantwoorde wijze kan worden hergebruikt en gerecycled. In eerste instantie wordt deze dienst aangeboden door Dustin in Zweden maar hij zal binnenkort in alle Dustin markten
beschikbaar zijn. "Dit is weer een stap om met de gehele sector de goede kant op te gaan en een stap in de richting van ons doel om in 2030 100% circulair te zijn. We willen het voor bedrijven en de
publieke sector gemakkelijker maken om duurzamer te zijn", zo besluit Angelo Bul.

OVER DUSTIN
Dustin is een toonaangevende online gebaseerde IT-partner in Scandinavië en de Benelux. 
Wij helpen onze klanten in de voorhoede te blijven door hen te voorzien van de juiste IT-oplossing voor hun behoeften. Wij bieden ongeveer 280.000 producten met bijbehorende diensten aan bedrijven, de publieke sector en particulieren. De omzet voor het boekjaar 2021/22 bedroeg ongeveer SEK
23,6 miljard en meer dan 90 procent van de inkomsten kwam van de zakelijke markt.Dustin heeft ongeveer 2.500 werknemers en is sinds 2015 genoteerd aan Nasdaq Stockholm met het hoofdkantoor in Nacka Strand net buiten het centrum van Stockholm.

Takeuchi TB335R – binnendraaier met ongekende ruime & comfortabele cabine

De TB335R is de nieuwste Takeuchi binnendraaier met een gewicht van 3,5 ton. Wat dit type uniekmaakt is de ruime en comfortabele cabine die is uitgerust met bijzondere features zoals een
touchscreen monitor. Deze binnendraaier kenmerkt zich daarnaast door een hoge stabiliteit tijdens de werkzaamheden en een goede bereikbaarheid van de servicepunten.

Highlights cabine
De cabine van de TB335R is bijna net zo groot als die van de conventionele TB235-2 (die al erg ruim is voor de 3,5 tons klasse). Dat zie je bij een binnendraaier niet vaak. Meestal moet er door de
kenmerkende ingekorte achterkant ingeleverd worden op de ruimte in de cabine. Bij de ontwikkeling van nieuwe Takeuchi binnendraaiers wordt er goed gekeken hoe de achterzijde kan worden ingekort zonder concessies te doen op het gebied van ruimte, ergonomie en het
gebruiksgemak voor de machinist.
Je profiteert daarom naast de riante cabine ook van:
• 7 inch monitor touch panel & jog dial knop
• Opklapbare rijpedalen
• Airco (optioneel)
• En een DAB+ radio (incl. handsfree bellen)
Je levert niet in op stabiliteit
Nog een ander voordeel van de TB335 R is dat deze, ondanks zijn kortere achter-zijde, ontzettend stabiel is. Door een slimme constructie is het zwaartepunt optimaal gepositioneerd waardoor je
lekker kunt werken zonder je druk te maken over de stabiliteit van de machine.
Drie hydraulische functies
Ook kun je gebruik maken van maar liefst 3 hydraulische functies op de meest complete uitvoering van dit type. Ideaal als je verschillende uitrustingsstukken wilt kunnen gebruiken voor je
werkzaamheden. Een mooi bijkomend voordeel qua veiligheid is de standaard slangbreukbeveiliging waarmee de machine is uitgerust.
Toegankelijkheid servicepunten
Verder is de toegankelijkheid van alle servicepunten precies zoals je dat van een Takeuchi gewend bent. De minigraver is uitgerust met veel kappen die je ver kunt openen, zodat je al het nodige onderhoud snel en makkelijk uit kunt voeren.

Boek een demo met dit nieuwe binnendraaier type! Is jouw interesse gewekt? Boek dan via onze website een (vrijblijvende) demo bij één van onze
vestigingen! Je kunt terecht bij de vestiging in Ninove of bij één van onze verkooppartners in Vlaanderen of Wallonië. De Takeuchi Benelux specialisten vertellen jou graag meer over deze nieuwe binnendraaier.

Takeuchi_logo.6025717db346b.png

ICM: Wat zijn de belangrijkste drijfveren en welke trends en uitdagingen zie je in de nabije toekomst? Stephane Burban: Voor mij zijn de belangrijkste drijfveren gerelateerd aan de circulaire economie en onze mogelijkheid om dit concept volledig uit te voeren. Dit zou kansen moeten creëren een aantal kwesties met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen vooruit helpen en gedeeltelijk oplossen. Dat gezegd, dit zal ook een aantal uitdagingen met zich meebrengen. Vanuit een industrieel perspectief I geloven dat er al grote stappen in de goede richting zijn gezet, de sleutel is om ervoor te zorgen dat deze zijn afgestemd op de behoeften van OEM's die verder moeten  worden gearticuleerd. Men moet verder in die richting gaan en  moeten de circulariteit faciliteren als we de doelstellingen van koolstof willen bereiken en de neutraliteit die zijn vastgelegd. We moeten in de toekomst beter produceren, de gemiddelde productie met volledige levenscyclusanalyse in het achterhoofd hebben  en ga weg van de productie-lineariteit die we hebben gecreëerd sinds de industriële revolutie. Ik geloof dat recycling een sleutelelement is om die doelen te bereiken.

ICM: Wat is de strategie van Glencore om de uitdagingen het hoofd te bieden? Stephane Burban: Glencore heeft een duidelijke ambitie gesteld om netto nul totaal te bereiken emissies (scope 1,2,3) tegen 2050 en dit is volgens mij onze grootste uitdaging vooruit zijnde, het grote bedrijf dat we zijn. Daarin maken we grote stappen in die richting dus en zijn aanpasbaar. Een macroweergave toepassen op dit concept en scherpstellen over onze recyclingactiviteit, geloof ik dat de sleutel voor Glencore is om dichter bij zijn bevoorrading te komen en een basis om uitdagingen te overwinnen, zoals lagere waardevolle inhoud in materiaal dat we processen, strakkere regels voor afvalstromen waar niet altijd goed over is nagedacht. Ik respecteer en onderschrijf de doelstellingen van de afvalbeweging regelgeving (transparantie / verantwoording / zorgen dat afvalstroom terecht komt in de juiste handen voor verdere verwerking), maar ik twijfel ook wel eens aan een aantal van de regelgeving die het begrip circulariteit in de weg staat. Ik steun niet vrije handel voor afval omdat het zelden gelijk staat aan eerlijke handel, maar ik twijfel wel aan de aanpak waarbij bonafide verwerkers met als enig doel het naleven van bestaande regels en voorschriften krijgen het moeilijker dan afvalhandelaars.

ICM: Wie is de doelmarkt voor uw producten? Stephane Burban: Onze producten, allemaal volledig gecertificeerd, zijn gericht op eindgebruikers op zoek naar input van hoge kwaliteit.

ICM: Hoe ziet u de toekomst voor elektronicarecycling? Stephane Burban: Gebaseerd op wat ik eerder heb gecommuniceerd en hoe weinig elektronica momenteel wordt gerecycled, ben ik ervan overtuigd dat deze industrie een grote toekomst voor zich heeft. De sleutel tot deze geweldige toekomst is ervoor te zorgen dat consumenten in het algemeen de belang van circulariteit en dat overheden stappen ondernemen om dit mogelijk te maken.

ICM: Waarom steunen jullie IERC 2023? Stephane Burban:

Glencore ondersteunde IERC 2002 en alle andere conferenties sindsdien. Ik vind deze conferentie van groot belang in termen van haar vermogen om samen te komen, veel belanghebbenden van de recyclingindustrie in het algemeen, maar ook OEM's en wetgeving makers. IERC 2023 heeft een iets andere connotatie dan ik, gezien de reisbeperkingen die de afgelopen twee jaar zijn opgelegd , maar ook omdat ik oprecht denk dat onze branche op het kruispunt van velen staat positieve ontwikkelingen op komst.

Mollie_logo_dark.jpg

Digitalisering en optimalisering doorslaggevend voor retailers in 2023

Waar twee jaar geleden tijdens Black Friday en Cyber Monday de e-commercemarkt nog explodeerde, werden retailers in 2022 geraakt door een onrusti-ge economische markt. De hoge inflatie en stijgende energieprijzen zorgden ervoor dat consumenten hun geld niet zo makkelijk meer lieten rollen. Het was dus een turbulent jaar voor retailers, maar in dit soort tijden zijn er ook veel lessen te leren. Ik blik in dit artikel dan ook graag terug op de belangrijkste ontwikkelingen in 2022. Maar ik kijk ook vooruit. Wat kunnen retailers in het nieuwe jaar verwachten? En waar liggen voor hen de grootste kansen om te verbeteren en zo de concurrentie een stapje voor te zijn?
Focus op digitalisering
We zagen dat ondernemers zich in 2022 vaak focusten op digitalisering. De coronacrisis heeft een geweldige impuls gegeven aan online shopping, omdat winkeliers hun winkels slechts beperkt of zelfs niet open mochten houden. Online retailers zagen hierdoor dat een nieuwe groep consumenten online ging shoppen. Door omnichannel-oplossingen te gebruiken, konden retailers de klantervaring tussen online en offline winkelen zo naadloos mogelijk op elkaar afstemmen. We zien dat hybride
winkelomgevingen zich steeds verder gaan uitbreiden. Zo zal de verschuiving naar SoftPOS de structuur van retail veranderen. Ik verwacht dan ook dat retailers steeds vaker een gepersona-liseerde winkelervaring kunnen aanbieden. Dit doen ze bijvoorbeeld door de
consumentengedrag in de winkel te koppelen met het online shopgedrag. Op deze manier kunnen ze steeds meer informatie over de consument verzamelen en toepassen voor de ultieme
winkelervaring.
Optimalisering van check-out
Naast digitalisering richtten retailers hun pijlen dit jaar op optimalisatie, waarbij de focus lag op conversie bij de check-out. Niet gek, aangezien het belang van een naadloze en simpele check-out 
steeds duidelijker werd. Zo zorgden retailers er bijvoorbeeld voor dat betaalopties vroeg in het proces zichtbaar werden gemaakt. Door deze optimalisaties werd online betalen steeds makkelijker. De consument hoeft immers minder stappen te doorlopen. Ook werd er gewerkt aan betalingen met één klik, waarin consumenten die opnieuw bij dezelfde webshop winkelen eenvoudig hun nieuwe
bestelling kunnen afronden met een eerder gebruikte betaaloptie.
Opties voor uitbreiding
In 2022 zagen we dat bedrijven zich ook richtten op internationale uitbreidingen, omdat de online markt zich makkelijker leent om je producten bij een bredere doelgroep uit te zetten. Een
aantrekkelijke stap, maar daar komt wel het nodige bij kijken. Zo moeten retailers niet alleen hun salesprocessen anders inrichten of lokale werknemers werven, maar is het ook belangrijk om de
website en betaalomgeving aan te passen aan de wensen van de lokale consument. Daarnaast zagen we een ontwikkeling op het gebied van marktplaatsen, zoals bol.com. Steeds meer retailers zagen
hiervan de mogelijkheden en sloten zich aan. Neem bijvoorbeeld een kleine ondernemer of starter met een beperkt advertentiebudget. Die krijgen met hun deelname aan een marktplaats de kans om een grote groep potentiële consumenten te bereiken. Een bijkomend voordeel is dat dit veel tijd en
kosten bespaart, omdat retailers gebruik kunnen maken van de bestaande infrastructuur van de
marktplaats. Ondernemers zijn steeds vaker op zoek naar dit soort mogelijkheden waarmee ze de
naamsbekendheid van het merk kunnen versterken en zo hun afzetmarkt verder uit te breiden.
Betaalmethodes
Ook waren er genoeg ontwikkelingen op het gebied van betaalmethodes. Zo groeide het aantal BuyNow, Pay Later-betalingen (BNPL) het afgelopen jaar enorm. Daarnaast voegden retailers steeds meer betaalmogelijkheden toe aan hun check-out. Met deze stap sluiten ze beter aan bij de wensen van de lokale consumenten. Ook zagen we het gebruik van digital wallets, zoals Apple Pay en PayPal, flink toenemen door een simpele en snelle consumentenervaring.
2023: een moeilijk jaar
En nu op naar 2023. Voor ondernemers gaat het geen makkelijk jaar worden. Door de onrustige economische markt houden consumenten vooralsnog hun geld liever op hun eigen bankrekening. Dit
betekent dat retailers nog meer hun best moeten doen om consumenten te verleiden tot het doen van een aankoop. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien? Ik geef je vier voorspellingen voor 2023.
1. Check-out optimalisatie
Ik verwacht dat de focus van retailers op optimalisatie van hun e-commerce-strategieën komt te liggen. Uit ons onderzoek wordt namelijk duidelijk dat een groot deel van de consumenten hun
aankoop niet voltooit doordat de check-out niet optimaal is. Om een hogere conversie te realiseren is het daarom belangrijk dat retailers hun check-out verder perfectioneren. Een check-out die te
omslachtig is, zal er immers voor zorgen dat een potentiële koper besluit om ergens anders te gaan winkelen. Bovendien eist de consument steeds meer: lokale betaalmethoden, snelle levering, gratis
terugsturen en duurzame bezorging. Daarbij willen zij bij het afrekenen niet voor onverwachte kosten komen te staan. Retailers zullen hier dus prioriteit aan moeten geven in hun check-out, zodat
consumenten moeiteloos hun aankopen kunnen voltooien.
2. Headless is hoofdzaak

Dé manier om toekomstbestendig te zijn is headless commerce. Bij headless systemen zijn de front-end en de backend van elkaar gescheiden. Hierdoor kunnen bedrijven flexibeler en efficiënter zijn.

Bovendien kunnen ze sneller producten lanceren en zijn retailers ook minder afhankelijk van statische en verouderde e-commerce ecosystemen. Het grote voordeel van een headless systeem is
dat retailers de klantervaring nauwkeuriger kunnen optimaliseren zonder enorme kosten.
3. Onzekere tijd voor BNPL
In 2023 zullen meer consumenten voor BNPL-producten kiezen, omdat zij daarmee hun financiën beter kunnen beheren in een moeilijke periode. Aan de andere kant zullen BNPL-leveranciers
rekening moeten houden met het feit dat steeds meer landen regelgeving ter bescherming van consumenten gaan overwegen. Daarnaast zullen sommige BNPL-aanbieders ontdekken dat hun
prijsmodel misschien niet bestand is tegen de druk van de recessie. Met een kostenstijging voor retailers tot gevolg. Daarom is het voor retailers belangrijk om de ontwikkelingen nauwlettend in de
gaten te houden, aangezien het moeilijk te voorspellen is wat er precies gaat gebeuren in deze dynamische markt. Eén ding is zeker: er zijn kansen op zowel B2C- als B2B-gebied.
4. Social commerce voor betere klantervaring
Ook zullen retailers in 2023 hun blik nog meer gaan richten op social commerce en hun producten via social media gaan verkopen. Dit wordt echt een sociale ervaring, waarbij de consument in een
interactieve omgeving ronddwaalt. Een goed alternatief voor een gezellig middagje shoppen in de stad, zonder lange rijen voor de paskamers en kassa’s. Voor retailers is het eenvoudig in te richten en het geeft de mogelijkheid om te personaliseren. Consumenten kunnen namelijk via hun favoriete social mediaplatformen producten kopen, zonder ooit op website te zijn geweest. Minder stappen, dus meer conversie tot gevolg.
Blik vooruit
In de huidige economische tijd is niets zeker. Waar in het begin van 2022 de ontwikkelingen geen grens kenden, zal in 2023 de focus van retailers vooral liggen op optimalisatie van de klantervaring,
nieuwe oplossingen voor een hogere conversie en de veranderingen in betaalmethodes. Het is voor
retailers dan ook essentieel om niet stil te blijven staan en veranderingen in klantgedrag en verwachtingen niet te zien als bedreigingen, maar als kansen om mensen aan zich te binden. Zo kan je het beste halen uit de altijd veranderende en uitdagende e-commercewereld.
Over Mollie
Mollie is een pionier in de betaalindustrie en een van Europa's snelst groeiende financiële dienstverleners. Het bedrijf, opgericht in 2004, faciliteert ondernemingen van elke omvang om op te
schalen en te groeien door middel van snelle en flexibele financiering en een gebruiksvriendelijke betalings-API die meerdere betaalmethoden aanbiedt. Mollies missie is om complexe financiële
diensten te vereenvoudigen en zo 's werelds meest geliefde financiële dienst-verlener te worden. Mollie heeft meer dan 130.000 klanten, een internationaal team met meer dan 750 medewerkers en
kantoren in Amsterdam, Lissabon, Londen, München en Parijs.

OIP (2).jpg

Biofilm van Thuis tot Multinational in gelijk welke sector.

Fabrikant NDV Ultrasonic …..Wat doen wij nu, en hoe kunnen wij jullie helpen ? Er zijn 3 zaken dat wij met NDV Ultrasonic bereiken : 1 - Veiligheid 2 – Milieu 3 - Besparing Nick De Vos, ontwerper en eigenaar van het merk NDV Ultrasonic verduidelijkt : Eigenlijk zorgen wij ervoor dat alle waterinstallaties, Boilers, Platen en pijpenkoelers, zeekasten, de romp van schepen, binnenkanten van uw pijplei-dingen, koel - en opslagtanks, water en dieselreservoirs, vijvers , zwembaden, warmwaterboilers en leidingen, waterputten en reservoirs, enz enz., clean blijven zonder aanplak van schelpen, pokken, kalk, (Diesel )bacteriën enz en dit zonder Chemicals !!

We doen dit op basis van ons eigen ontworpen hoogfrequent Ultrasoon, we laten dus bv. de platenkoeler in hoogfrequent resoneren wat u totaal niet kan voelen of horen, en wat ook totaal ongevaarlijk is voor uw installatie. Dat is dus het voordeel van op Ultrasoon Hoogfrequent te werken, het is niet hoorbaar en niet voelbaar ! Zelfs dieren zoals dolfijnen, walvissen enz kunnen dit niet horen. Door dat wij de biofilm van water afbreken, die aan de binnenkant van uw waterinstallatie, vijver, zwembad enz kleeft ( omdat de hechtingslaag (biofilm) weg is),heeft u geen aangroei meer.

Maar eerst moet u dit weten : Wat is een Biofilm Biofilm bestaat uit bacteriën die zich door middel van zelfgeproduceerd slijm vasthechten en zo een moeilijk te verwijderen laag vormen, bovendien kunnen hier nog meer bacteriën, schimmels en gisten aan blijven plakken. De volwassen, volledig functionerende biofilm, is als een levend weefsel op de binnenwand van een leiding. Het is een complexe samenwerkende vennootschap van verschillende soorten micro-organismen, die elk in hun gunstig microklimaat leven. Ook in een drinkwatersysteem maakt meer dan 99 % van de bacteriën deel uit van een biofilm die vastgehecht is aan de binnenwand van de leidingen. Glycoalyx ook wel Extracellulaire matrix of EPS (Extra cellulaire Polymeer Substantie) genoemd kan tot 90 à 95% van de biomassa van een biofilm omvatten, de rest zijn bacteriën. Daar een glycoalyx veel water bevat, is een met biofilm bedekte ondergrond gelatineus en slibberig. Nadien vangt de glycocalyx andere bacteriën. Ook die beginnen te vermenigvuldigen en bouwen hun glycocalyx. Biofilm kan verschillende bacteriën bevatten die corrosieve chemicaliën kunnen produceren. Bijvoorbeeld anaerobe sulfaat reducerende bacteriën. Deze bacteriën produceren zwavelzuur, dit kan leiden tot corrosie van metalen leidingen. Ook de zogenaamde ijzeroxiderende bacteriën kunnen corrosie van metaal veroorzaken, dit resulteert in dure reparaties van lekkende leidingen. Bovendien verminder biofilm de diameter van de leidingen. Dit veroorzaakt meer weerstand en hierdoor kan minder water worden rondgepompt. Dit kan resulteren in hogere energiekosten. NDV Ultrasonic Systems NDV Ultrasonic heeft een eigen Hoogfrequent Ultrasoon apparaat ontwikkeld dat deze biofilm succesvol bestrijdt. NDV Ultrasonic werkt op basis van Hoogfrequent Ultrasoongeluid, dit zijn geluidsfrequenties boven de 22 kHz, dus onhoorbaar voor de mens. Het zijn mechanische trillingen die ontstaan door omzetting van elektrische of mechanische energie

PortXL 171 (1).jpg

De precisie en het uitgebalanceerd Hoogfrequent Ultrasoon dat NDV Ultrasonic produceert kan worden gebruikt voor het afbreken van de biofilm, door verwijdering van de voedingsbodem voor deze bacteriën. De specifiek gekozen frequenties worden door een transducer uitgezonden met bepaalde intervallen en random programma’s. Deze vibraties beschadigen de vacuolen van eencellige organismen waardoor deze zich niet meer kunnen hechten, hierdoor verdwijnen de biofilms. Door de ultrasone trillingen in een breed frequentiegebied, scheurt de celwand van de bacterie, ook wordt het actieve deel van een enzym dat veel bacteriën gebruiken om hun celwanden op te bouwen afgebouwd. Door afstemming van de juiste frequenties worden ook de bacteriën gedood. In tegenstelling tot chemische behandelingen, is er geen rekolonisaties omdat de bacterie afsterft en zowel de voedingsbodem als de hechtlaag gelijktijdig geëlimineerd worden. Door toevoeging van chemische middelen kan je de te kuisen ruimte wel proper krijgen, maar onmiddellijk begint de opbouw terug van de biofilm, en start alles weer vanzelf terug op, en zo kan je de cyclus keer op keer herhalen.

In vergelijking met andere technieken veroorzaakt ultrasoon geen corrosie, en heeft het geen effect op de geur of de smaak van het water ( Voor voeding installaties belangrijk ). De apparatuur wordt permanent van stroom voorzien. NDV Ultrasonic heeft een toestel ontwikkeld met een opvallend laag verbruik 6W per transducer, dit is een bijkomend voordeel, voor degene die het toestel wil laten werken op batterijen of zelfs op zonnepanelen. De Controlbox van NDV Ultrasonic meet 40 keer/sec. heel de installatie uit, en verzameld vele datagegevens die de klant kan uitlezen, bv : connectie tussen transducer en controlbox, stroomonderbreking, Voltage voeding,Ultrasoon signaal enz enz, waardoor steeds de goede werking van het toestel kan geverifieerd of automatisch kan bijgestuurd worden. Voor elk bedrijf passen wij ons aan naargelang het product en de omstandigheden, dit is ook de redenen dat wij graag met u willen samen zitten om te zien of wij voor uw bedrijf iets kunnen betekenen. Een zekerheid voor de klant die niemand anders biedt dan NDV Ultrasonic. Het is momenteel een van de slimste en met de nieuwste elektronica ontwikkeld en gebouwde installaties wereldwijd en laat de concurrentie ver heel ver achter ons.

Een kleine greep van applicaties, maar er zijn er ongetwijfeld nog veel meer.

• NDV Ultrasonic Pleziervaart .

• NDV Ultrasonic Binnenvaart / Zeevaart / Offshore .

• NDV Ultrasonic Industrie welke sector ook !

• NDV Ultrasonic Proces water - Welke viscositeit ook .

• NDV Ultrasonic Water Tanks Boven – Ondergronds .

• NDV Ultrasonic Fuel Tanks – Kunststof - Metaal .

• NDV Ultrasonic Boxcoolers-Warmtewisselaars .

• NDV Ultrasonic Buizen en Filters .

• NDV Ultrasonic Koeltorens Groot en Klein .

• NDV Ultrasonic Wateropvang – Bekkens • NDV Ultrasonic Agricultuur- Vee en planten

• NDV Ultrasonic Privé Installaties Woningen

• NDV Ultrasonic Zwembaden – Jacuzzi's

• NDV Ultrasonic Zwem-vijvers – Meren

• NDV Ultrasonic Tweede woonst – Second Home •

• Van particulier tot multinational en dit in elke sector want iedereen gebruikt water, dus iedereen heeft het zelfde probleem voor.

• Bij een behandeling van NDV Ultrasonic, heb je geen Chemicaliën nodig om te reinigen, ligt uw installatie ook niet stil, dus geen productie verlies, en gaat uw installatie langer meer omdat het corrosie tegen gaat en tevens gezonder voor iedereen die met water omgaat.

• Een belangrijke verminderde uitgavenpost in uw bedrijf, wat alleen maar positief is voor Veiligheid, Milieu, en besparing van de onderhoudsuitgaven !

De planeet leefbaarder maken sluit dan ook perfect aan bij de missie van NDV Ultrasonic onder het motto : Make The World Greener For Ore Children.

Het is altijd een Win/Win situatie voor onze klanten, op termijn haal je de installatie er terug uit en help je uw ecologische voetafdruk verkleinen en emissie uitstoot verminderen.

downloaden (7).jpg
2.jpg

RecyClass keurt Gualapack Laminaat InnowebMONO 290 met technologie goed  Resultaten van onafhankelijke labora-toriumtesten hebben aangetoond dat de op PP gebaseerde buis 'Laminate InnowebMONO 290met', ontwikkeld door Gualapack, compatibel is met de rigide PP-recyclagestroom. De gelamineerde tube is ontworpen met een PP schouder en PP flip-top dop. Het laminaat is samengesteld uit PP-lagen en een aromatische lamineerlijm op basis van oplosmiddelen die minder dan 0,9 % van het totale gewicht van de verpakking vertegenwoordigt. De buis is gemetalliseerd en onbedrukt en onversierd getest. Vanwege de metallisatiekenmerken is het sorteergedrag van de verpakking getest door CIRCPACK volgens het RecyClass Sorting Evaluation Protocol[1]. De resultaten toonden aan dat 89% van de buizen met succes werd gesorteerd in de harde PP-stroom. De technologie is verder beoordeeld door het Institut für Kunststofftechnologie und -recycling (IKTR) in overeenstemming met het RecyClass Recyclability Evaluation Protocol voor PP-containers[2]. De bevindingen geven aan dat 'Laminaat InnowebMONO 290met' geen negatieve impact heeft op de gekleurde, harde PP-recyclingstroom wanneer aan de gestelde voorwaarden[3] wordt voldaan. Gerecycleerde kunststoffen die zijn gegenereerd door de recycling van 'Laminaat InnowebMONO 290met' kunnen worden gebruikt in spuitgiettoepassingen, met een concentratie tot 50%. Bovendien werd de tube beoordeeld volgens het RecyClass Recyclability Certification Scheme voor halffabrikaten en kreeg een klasse "B" van recyclebaarheid. De analyseresultaten zijn een duidelijke indicatie voor de industrie over hoe fundamenteel de evaluatie van de verschillende lamineerkleefstoffen en barrièretechnologieën is om ervoor te zorgen dat ze de prestaties van de verschillende stappen van het recyclingproces niet verstoren.

downloaden (9).png
Biofilm 1.JPG

Serieproductie XD en XF Electric begint in voorjaar 2023

DAF start assemblagefabriek voor elektrische trucks.

DAF breidt zijn productiefaciliteiten uit met een Electric Truck Assembly in Eindhoven. In deze nieuwe assemblagefabriek start dit voorjaar de productie van de Nieuwe Generatie DAF XD en XF Electric. Deze volledig elektrische voertuigen bieden een rijbereik van meer dan 500 ‘emissieloze’ kilometers. Hiermee zet DAF een belangrijke stap op weg naar nog schoner wegtransport.

De gloednieuwe Electric Truck Assembly staat op het terrein van DAF Trucks in Eindhoven. De realisatie van deze fabriek voor elektrische trucks werd in anderhalf jaar voltooid. 

 

 

Dit voorjaar komen de eerste DAF XD en XF Electric trucks van de band. DAF gaat ervan uit dat de productie de komende jaren zal stijgen naar enkele duizenden voertuigen per jaar, in lijn met een toenemende marktvraag naar volledig elektrische trucks.

4x2 en 6x2 trekkers en bakwagens

De basis voor elke elektrische DAF truck van de nieuwe generatie, is een zogeheten glider; een chassis zónder aandrijflijn maar mét cabine. Zo’n glider wordt geproduceerd in de reguliere truckfabriek van DAF. Op de productielijn van de Electric Truck Assembly worden de 4x2 en 6x2 trekkers en bakwagens vervolgens in acht stappen afgebouwd tot XD en XF Electric trucks. 

DAF-starts-assembly-factory-for-electric-trucks-01.jpg

Twee assemblagelijnen

De nieuwe fabriek telt feitelijk twee assemblagelijnen. Terwijl op de sub-assemblagelijn de batterij-pakketten worden samengesteld, worden op de hoofdlijn alle hoogspanningscomponenten aan het chassis gemonteerd, inclusief batterijen en aandrijflijn. Op de laatste stations vinden uitgebreide controles plaats om zeker te zijn dat de truck perfect functioneert.