top of page

Press Releases- latest

Interflon focus op 2025:

onderhoud herkaderen
Visie voor de toekomst

Wrijving in machines en installaties is verantwoordelijk voor 20% van het wereldwijde energieverbruik en tot 40% van de industriële onderhoudskosten. Een optimale smering is dus van groot belang. Door het gebruik van de juiste materialen en smeermiddelen worden
energieverliezen op de lange termijn gereduceerd door de wrijving met zo'n 25% te verminderen. Een percentage dat invloed heeft op zowel kosten, output als klimaat.

Interflon is klaar voor de toekomst. Als totaaloplossing voor smeerproblemen werken we vanuit een robuuste basis: een pakket hoogwaardige smeermiddelen met uitstekende eigenschappen, waaronder de unieke MicPol® technologie, productielocaties die voldoen aan de modernste eisen en een geoptimaliseerd logistiek systeem. Wij beschikken over een team van specialisten die, door het juiste smeermiddel te selecteren, het probleem kunnen oplossen. Het zijn stuk voor stuk mensen met kennis van zaken die hun klanten adviseren. Ze begeleiden hen bij de implementatie van producten en processen en kunnen desgewenst ook trainingen verzorgen. Waar nodig kunnen zij klanten volledig ontzorgen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen buiten Interflon die zowel zorgelijk als interes-sant zijn. Belangrijk in dit verband is de wereldwijde klimaatproblematiek, die in het Klimaatakkoord onder meer wordt
aangepakt door de nadruk te leggen op CO2-reductie. De meeste CO2 in de industrie wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit is nodig om de energie op te
wekken voor voornamelijk aandrijvingen. Met de wetenschap dat wereldwijd 20% van het energieverbruik verloren gaat aan wrijving, is het van cruciaal belang om die te verminderen. Volg de kettingreactie maar: minder wrijving, minder energie-verbruik en uiteindelijk minder CO2-uitstoot.

technisch onderhoud tot productieverlies door stilstand en kortere onderhouds-intervallen. Dat laatste kan weer samen-hangen met de ontwikkeling van warmte en slijtage als gevolg van wrijving. Samenvattend: we passen goed smeertechnisch onderhoud toe om frictie te verminderen in termen van kosten, output en klimaat.

Reframing is de oplossing!
Anno 2022 heeft Interflon alle kennis en middelen in huis om het maximale uit smeertechnisch onderhoud te halen. Wij hebben smeermiddelen met unieke MicPol® technologie en kennis van
tribologie (invloed van materialen, bewegingen, krachten en smeermiddelen op elkaar). De technische eigenschappen van de Interflon MicPol® technologie op een zeer hoog niveau, geven onze
smeermiddelen de laagst mogelijke wrijving. De volgende stap is nu om het onderhoud te hervormen.

Met het oog op de toekomst is Interflon begonnen met het ondersteunen van bedrijven bij het reframen van hun onderhoud. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een proces is. Je verandert niet je hele onderhoud in één middag. En dat hoeft ook niet. Je kunt je in eerste instantie richten op
het 'laaghangende fruit'. Allereerst om te zorgen dat de basis in orde is qua componenten (zoals lagers) en uitlijning van de machine of installatie. Door vervolgens de juiste smeermiddelen op de juiste plaats aan te brengen, zal de wrijving (aanzienlijk) afnemen, evenals het energieverbruik en de onderhouds-behoefte. Voor de langere termijn kan je ook kijken naar het gebruik van materialen en componenten; bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe machine. De verwachting is dat hierdoor de wrijving op de lange termijn met 25% zal afnemen.

Het belang van smeertechnisch onderhoud.
Verschillende zaken zijn belangrijk om wrijving te verminderen. Ten eerste moet de basis van een machine of installatie goed werken. Dat betekent: het gebruik van componenten die zijn afgestemd
op de omgeving (temperatuur) en de toepassing (belasting). Daarnaast is een goede uitlijning essentieel. Als dat in orde is, liggen de mogelijkheden om wrijving verder te reduceren in goed smeertechnisch onderhoud. Hoewel er nog genoeg bedrijven zijn die onderhoud als sluitpost zien, en smeren  als taakje voor de jongste bediende, zie je een kentering. Bedrijven nemen 

smeertechnisch onderhoud serieuzer en beseffen dat een integrale, nieuwe aanpak om verschillende redenen noodzakelijk is. Zeker niet alleen in het kader van CO2-reductie, maar ook omdat goed smeertechnisch onderhoud kosten verlaagt en de output verhoogt. In concrete cijfers: een gebrekkige smering bij technisch onderhoud is verantwoor-delijk voor maar liefst 15% tot 40% van de onderhoudskosten. Die worden veroor-zaakt door de uren die het kost om
onverwachte stilstand - vaak lager gerelateerd - op te lossen, maar ook door de materialen en componenten die vroegtijdig vervangen moeten worden. Tenslotte leidt onvoldoende smeer-

Overtuigende business cases.
Om de overstap te vereenvoudigen en de bekendheid te vergroten, werkt Interflon steeds meer met business cases. Elk bedrijf kan deze door ons laten opstellen. Op basis van kennis, data en ervaring maken we een kosten-raming van de oude situatie en een kostenraming van de situatie waarin smeertechnisch onderhoud juist wordt toegepast. In bijna alle gevallen blijkt uit de business case dat er fors bespaard kan worden op onderhoud, energie-verbruik, de smeermiddelen zelf en onderdelen omdat ze langer meegaan. Deze besparingen kunnen snel oplopen en rechtvaardigen al snel de investering in betere smeermiddelen.

interflon.png

Gastrekveren van Brimotech®

Brimotech BV heeft samen met partner Vapsint s.r.l. nieuwe gastrekveren ontwikkeld.
Na diverse geluiden vanuit de markt waarbij steevast de (te) hoge kostprijs en te korte levensduur
voor een gastrekveer (in het algemeen) naar voren komt is er besloten een nieuw type te
ontwikkelen welke met de “bestaande” technieken en machinepark geproduceerd kan worden.
Hierdoor is de kostprijs relatief laag in vergelijking met de, met name, diverse Duitse producties.
Naast deze kostenbesparing hebben we onszelf als doel gesteld een kwalitatief beter product te
produceren dan momenteel in de markt verkrijgbaar is.
Door het toepassen van diverse innovatieve slimmigheden en het gebruikmaken van hoogwaardig
materialen kunnen we stellen dat er momenteel geen betere gastrekveer verkrijgbaar is.
Daag ons uit met uw project!
Bijkomend voordeel van dit innovatieve product is een nog kortere inbouwmaat bij eenzelfde
slaglengte.
Deze gastrekveren zullen vanaf januari 2023 in serie geproduceerd worden in zowel staal als RVS316.

brimotech.png

Qimarox: heeft een logistieke oplossing ontwikkeld voor het automatiseren van het ontladen van containers.
Qimarox introduceert een splinternieuwe palletiseermachine die speciaal is ontwikkeld voor het palletiseren van goederen uit containers. Dankzij de unieke patroongenerator kan de Qimarox
Highrunner HR9 dozen van nagenoeg elk formaat razendsnel stapelen op pallets. Met deze innovatie zijn importeurs van uiteenlopende producten in staat om het lossen van containers voor een groot deel te automatiseren. Het resultaat: verbetering van de ergonomie en besparing op personeelskosten.

quimarox.jpg

Het lossen van ‘loose loaded’ containers is fysiek zwaar, tijdrovend en onaantrek-kelijk werk. De
dozen moeten stuk voor stuk handmatig uit de containers worden gehaald en op pallets worden gestapeld. Dat leidt tot fysieke klachten bij het personeel en tot schade aan goederen als dozen vallen of slordig worden gestapeld. Nu het steeds lastiger wordt om personeel te vinden en de druk uit de supply chain toeneemt om containers sneller te legen, zoeken meer en meer bedrijven naar oplossingen om het proces te automatiseren.

Slimme patroongenerator met 3D-scanner.
Qimarox speelt daarop in met de Highrunner HR9. Deze razendsnelle, innovatieve palletiseermachine
is in staat om dozen van nagenoeg elk formaat automatisch te stapelen op pallets.
Uniek is de slimme patroongenerator die op basis van de dimensies van een doos automatisch meerdere stapelpatronen genereert. Het enige dat de operator hoeft te doen, is het gewenste stapelpatroon selecteren. De Qimarox Highrunner HR9 doet de rest en vertaalt het geselecteerde stapelpatroon naar instructies voor de machine.

De Qimarox Highrunner HR9 is voorzien van een volledig geïntegreerde 3D-productscanner,
waarmee automatisch de contouren en afmetingen van de dozen kunnen worden vastgelegd. Deze
data vormen de input voor de patroongenerator, die op basis daarvan meerdere stapelpatronen
berekent. Het intuïtief vormgegeven bedieningspaneel toont de stapelpatronen en geeft aan welk
stapelpatroon de voorkeur verdient. De keuze van de operator wordt in het geheugen vastgelegd,
zodat de volgende keer automatisch het juiste stapelpatroon wordt geselecteerd. Het lossen van
containers was nog nooit zo gemakkelijk.

Minimale kans op productschade
Qimarox ontwikkelt al jarenlang palletiseermachines, die wereldwijd worden ingezet door tientallen
fabrikanten van consumentenproducten. Omdat deze robuuste, onderhoudsarme plaatpalletisers de producten aan de onderkant dragen, blijft de kans op productschade tot een minimum beperkt. NuQimarox een slimme patroongenerator met geïntegreerde 3D-scanner heeft 

ontwikkeld, is het niet langer nodig om dozen handmatig op te meten en eigenhandig stapelpatronen te ontwerpen en programmeren. Dat scheelt veel tijd bij het lossen van containers, waarbij vooraf vaak onduidelijk is hoe de goederen zijn verpakt.

De Highrunner HR9 palletiseermachine stelt bedrijven in staat om hun ontladings-proces te automatiseren. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:
- Minder personeel nodig voor deze werkzaamheden
- Een sneller ontladingsproces (1,000 producten per uur gebaseerd op 4 producten per laag)
- Geen (kostbare en tijdrovende) manuele handelingen meer nodig
- Geen risico's meer op RSI (Repetitive Strain Injury) bij het personeel
- Geen risico's meer om geraakt te worden door vallende voorwerpen
- Geen risico's meer van vallen van hoogte
- Geen risico's meer op uitglijden, struikelen en/of vallen van het personeel

De Qimarox Highrunner HR9 is inmiddels succesvol in gebruik bij OMS International, een Nederlandse logistiek 

dienstverlener die elke dag circa honderd containers met non-food-artikelenlost voor één van Europa’s grootste supermarktketens. Met de palletiseermachine inclusiefstapelgenerator is OMS in staat om 10.000 dozen per dag te verwerken., wat een besparing vanmeerdere FTE’s oplevert.

HR9.jpg

SmartPick wint Proces Innovatie Publieksprijs Solids Antwerpen 2022

De felbegeerde Proces Innovatie Publieksprijs van Solids Antwerpen 2022 is dit jaar in de wacht gesleept door Engisol, specialist in proces en verpakkingstechnologie, en Sacchi, een Italiaanse system integrator op het gebied van verwerking van vaste stoffen. Ze gooiden hoge ogen met de gepatenteerde SmartPick, een innovatief robotic systeem dat niet alleen zakken met poeders en korrels ontstapelt, maar deze ook leegmaakt en automatisch op recept doseert.

 

 

logo-engisol-witte-achtergrond.jpg

Europees co-investeringsplatform SeedBlink signaleert 'Great Tech Reset' in Europa. SeedBlink: Investeerders staken ruim 100 miljard euro in Europese tech startups in 2022.

 

  • SeedBlink, het Europese co-investeringsplatform, spreekt van een 'Great Tech Reset' in Europa, aangedreven door tech startups.

  • Ondanks moeilijke omstandigheden hebben Europese tech startups in 2022 ruim 100 miljard euro opgehaald.

  • Dat bedrag is lager dan in 2021 (118,8 miljard euro), maar de marktomstandigheden waren toen veel gunstiger.

  • SeedBlink, met kantoren in Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Nederland, bouwt verder aan een pan-Europees platform waar investeerders en startups elkaar vinden.

  • Duurzame startups houden momentum, met een kapitaalinstroom van €40 miljard dit jaar (€68 miljard in 2021).

OIP (1).jpg

Dyneo+ ,de nieuwe reeks geconnecteerde motoren met een zeer hoog rendement niveau's. Nidec Leroy-Somer kondigt Dyneo+ aan , zijn nieuwe reeks super premium efficiëntie permanent magneet-geassisteerde synchrone terughoudendheid motoren.

OIP (3).jpg

Boluda Towage start met sleepdiensten in de Duitse havenstad Lubmin voor de eerste installatie van een drijvende LNG-opslaginstallatie. De aanwezigheid in de haven is een verdere stap in de richting van versterking en uitbreiding van de activiteiten van Boluda Towage Division in Noordwest-Europa en het Oostzeegebied.

R.jpg

De door Sacchi ontwikkelde SmartPick is meer dan alleen een procesmachine, die zakken oppakt, verplaatst en door middel van een statisch mes opent en leegt. Het innovatieve robotsysteem is voorzien van intelligente software, die het mogelijk maakt dat gebruikers hun eigen receptuur bestanden kunnen inlezen. Op deze wijze worden poeders zeer nauwkeurig gedoseerd en unieke blends samengesteld.

Antropomorfe robot

“Het winnen van de publieksprijs is voor ons een bevestiging dat de markt geïnteresseerd is in deze technologie. De SmartPick beschikt over een doorontwikkelde, unieke technologie. De zak wordt behandeld en gesneden op een statisch mes door een antropomorfe robot, dit garandeert de betrouwbaarheid, traceerbaarheid en hoge productieniveaus. Veel bedrijven in de procesindustrie zijn zich nog niet bewust van het bestaan van deze technologie, maar eenmaal ontdekt loopt het merkbaar storm”, zegt David Depickere, algemeen directeur van Engisol. Hij is dan ook samen met zijn partner en mede-eigenaar van Sacchi, Massimiliano Sacchi, enorm trots op de waardering van het publiek. “Het is een bevestiging van de hoge standaard, die het bedrijf Sacchi al bijna honderd jaar toepast en hen tot wereldmarktleider hebben gemaakt in robotic powder handling”, aldus Depickere, die laat weten dat de SmartPick wordt gedekt door vijf patenten en meer dan honderd referenties.

Voor Europese tech startups was het opnieuw een sterk jaar qua fondsenwerving. De sector toont veerkracht en gestage groei, aldus investeringsplatform SeedBlink, dat onlangs uitbreidde naar Nederland met de overname van de Nederlandse crowdfundpionier Symbid. "Ondanks de recessie, hoge inflatie en

afname van financieringsrondes, is er meer dan 100 miljard euro geïnvesteerd in Europese tech startups, nu al voor het tweede jaar op rij", stelt Andrei Dudoiu, managing partner van SeedBlink.

Samen met onderzoeksbureau Horváth nam SeedBlink het snelgroeiende Europese ecosysteem voor tech startups onder de loep. Het investeringsplatform voor tech startups viert zijn derde jaar waarin het kapitaal kanaliseert naar de meest veelbelovende ondernemingen. SeedBlink kan bogen op een snelle groei in Oost-Europa, een regio die snel verandert in een tech-hub, met Roemenië als middelpunt. Dit jaar breidde SeedBlink uit naar de Benelux, met de overname van het Rotterdamse Symbid, als een nieuwe mijlpaal in zijn Europese groeipad.

 

De ‘Great Tech Reset’ in Europa

De toekomst ziet er veelbelovend uit. "De Europese techsector vindt steeds vaker financieringsmogelijkheden dicht bij huis, zodat de sector binnen Europa groei kan realiseren en niet afhankelijk is van de VS of Azië", zegt Dudoiu. De groei van Europese tech startups is zo sterk dat SeedBlink spreekt van een 'Great Tech Reset' in Europa.

Dudoiu: "We zien een versnelde digitale transformatie in alle Europese landen. De inval in Oekraïne heeft geleid tot een grotere focus op energiehervorming, met minder afhankelijkheid van externe bronnen. Aan de kant van investeerders zien we een groeiende belangstelling voor grensoverschrijdende investeringen."

Europese financiering voor tech startups en durfkapitaal blijft hoog

 

In 2021 vond de grootste Europese hausse ooit in venture capital financiering plaats. Tech startups als Northvolt, Paysafe, Cinch en Celonis haalden in totaal €118,8 miljard op. Voor dit jaar is de prognose 100,4 miljard euro. Dat is 16% minder dan in 2021, maar zeker geen geringe prestatie gezien de Russische inval in Oekraïne, de hoge inflatie en de economische tegenwind. Bekende bedrijven die kapitaal ophaalden waren onder meer FNZ, The Access

Group, Northvolt en Checkout.com. In 2020, het Covid-19 pandemiejaar, haalden Europese tech startups 46,5 miljard euro op, met Northvolt, Klarna en Revolut als enkele van de betrokken bedrijven.

 

In 2022 kende het Europese ecosysteem minder grote financieringsrondes, maar deze grote deals zijn nog steeds goed voor meer dan de helft van de totaal verstrekte kapitaalfinanciering. Het totaal aan investeringen in venture capital (in alle sectoren, niet alleen de techsector) zal in 2022 in Europa in totaal met bijna 10% dalen. De absolute

niveaus blijven echter boven die van 2019 en 2020, wat aantoont dat startups venture capital kunnen blijven aantrekken, zelfs in onzekere tijden. Centraal-Europa is een van de snelst groeiende regio's, met een groei van 11% in durfkapitaalfinanciering in 2022.

 

Venture capital partijen investeerden vooral in fintech, software, gezondheidszorg, energie en mobiliteit.

Er is een duidelijk momentum zichtbaar voor duurzame startups. Deze bedrijven haalden in 2021 68 miljard euro op en zullen dit jaar naar verwachting 40 miljard ophalen. Europa is de tweede snelste regio ter wereld voor deze zogenaamde impact startups en haalt de Verenigde Staten in.

 

Europese kansen voor Nederlandse startups en investeerders

 Robbin Hoogstraten, regional manager van SeedBlink Benelux, voorheen Symbid, stelt dat de Nederlandse startup investeringssector snel richting een meer Europees niveau beweegt, waar investeerders en bedrijven elkaar steeds vaker over de grenzen heen vinden. "Startups kunnen daardoor steeds meer rekenen op een echt Europees financieel ecosysteem en investeerders kunnen hun investeringsuniversum uitbreiden. SeedBlink loopt voorop in die

ontwikkeling, als een echt Europees aandelenplatform. Dit biedt grote kansen voor zowel Nederlandse investeerders als voor Nederlandse startups."

Hoogstraten is niet ongelukkig met de relatieve vertraging van de verstrekte kapitaalfinanciering in 2022. "In 2021 was het voor startups wel erg gemakkelijk om geld op te halen en snel uit te geven. Ze hadden veel kapitaalverstrekkers om uit te kiezen. De situatie dit afgelopen jaar is een gezonde correctie op die uitbundigheid. Europa is nog steeds booming. Het is tijd om voorzichtig te zijn, maar zeker niet bezorgd."

 

 

Het combineren van de prestaties van synchrone permanente magneet-technologie met de eenvoudige set-up van inductiemotoren, zijn de Dyneo+ motoren ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen van industriële toepassingen terwijl ze nog meer opties bieden met behulp van digitalisering. Met 15 jaar ervaring en meer dan 3 gigawatt geïnstalleerde basis, is Nidec Leroy-Somer erkend als een leider in het aanbieden van een hoge energie-efficiëntie synchrone motor en variabele oplossingen voor snelheidsovertredingen. Steunend op zijn sterke expertise heeft Nidec Leroy-Somer Dyneo+ ontwikkeld , een nieuwe reeks van super premium efficiëntie permanent magneet onder-steunde synchrone terughoudendheids motoren welke alle voordelen van inductie en synchrone permanente magneet technologieën bieden  en bovendien aanzienlijke vooruitgang op het gebied van slimme aandrijfoplossingen. Toonaangevende energie-efficiëntie.

Met een energie-efficiëntieniveau boven IE5 bereikt u de hoogste efficiëntieniveaus van IEC 60034- 30-2 en NEMA Super Premium / Ultra-Premium. Dyneo+ maakt het mogelijk om dit te bereiken. 

Substantiële energiebesparingen bij echt gebruik op cyclus bij variabele snelheid en belasting.

Als gevolg daarvan behaalt  het de laagste Total Cost of Ownership op de markt. Samen met de Nidec Leroy-Somer werd het gamma synchroonmotoren Dyneo+ ontwikkeld - frequentieregelaars, Powerdrive F300 en de nieuwe Powerdrive MD Smart. Perfect aangepast om de prestaties van de Dyneo+-motor te optimaliseren, is deze laatste generatie hogesnelheidsaandrijvingen uitgerust met een nieuwe HMI en een beveiligde Bluetooth-verbinding om de gebruikers-ervaring te verrijken en te profiteren van de functies van de nieuwe Systemiz-applicatie.

Snelle en eenvoudige bediening dankzij digitalisering.

Toegewijd aan zijn Dyneo+ motoren, heeft Nidec Leroy-Somer Systemiz ontworpen, een unicum interactieve applicatie die een breed scala aan gedigitaliseerde diensten biedt, om de uitwisseling van informatie tussen de systemen te triggeren. Naast onmiddellijke toegang tot alle product-literatuur, maakt Systemiz direct toegang tot motorparameters voor gemakkelijke en intuïtieve aandrijvings-instelling door simpelweg de QR te scannen code op het typeplaatje. Dankzij de nieuwe volledig configureerbare Powerdrive MD Smart Interface module is het nu mogelijk om voorspellend onderhoud in te stellen met behulp van een aangepast alarm generatie en innovatieve diagnostische hulpmiddelen. Interactieve configuratie en snelle set-up bieden een aanzienlijke kostenbesparing, wat een belangrijke factor en voordeel is.

Boluda Towage start met sleepdiensten in de Duitse havenstad Lubmin voor de eerste installatie van een drijvende LNG-opslaginstallatie De aanwezigheid in de haven is een verdere stap in de richting van versterking en uitbreiding van de activiteiten van Boluda Towage Division in Noordwest-Europa en het Oostzeegebied  De Deutsche ReGas LubminLNG-import-terminal wordt de eerste operationele FSRU-gebaseerde faciliteit in Duitsland. De drijvende opslag- en hervergassings-eenheid bevindt zich in de haven van Lubmin, waar een bestaande gasleiding zorgt voor een snelle aansluiting. Lubmin, een kleine haven in de Duitse baai van Greifswald, is een belangrijk transport- en industrieknooppunt, een investerings-locatie in de Duitse energiesector. Half december 2022 arriveerde de in 2009 gebouwde 145.000 cbm “FSRU Neptune” in de Duitse haven van Lubmin om de nieuwe LNG-importterminal te bedienen. Vanwege de nauwe ruimte van het havenbekken van Lubmin zijn grote LNG-tankers niet in staat om de FSRU-faciliteit binnen te gaan en erlangs te komen. Daarom zal een opslagtanker (FSU), buiten de haven voor anker gaan en een set van drie kleinere LNG-tankers zal zorgen voor het pendelen tussen de FSU-opslagtanker en de FSRU-faciliteit. Voorafgaand aan de komst van de FSRU Neptune, Boluda Towage en Nautitec (een bekend simulatiecentrum in Leer, Duitsland) onderzocht men hoe de FSRU Neptune veilig in het kleine havenbekken van Lubmin (met een manoeuvreerruimte van minder dan 2 meter) kon. Weken van intensieve simulatietraining volgden, periodes waarvoor onze Tug Masters zijn opgeleid om precies te manoeuvreren met een gespecialiseerde sleepopstelling en onze Towing Meester om de sleep met de hoogste nauwkeurigheid te besturen.

Over de vakbeurs Solids Antwerpen 2022

Solids is onbetwist hèt jaarlijkse netwerkmoment voor de poeder- en bulkindustrie in de Benelux. Op 16 en 17 november 2022 kwamen in Antwerp Expo, een congrescentrum in de Belgische stad Antwerpen, specialisten in bewerking, opslag en transport van droge bulkgoederen samen om kennis uit te wisselen en zaken te doen. Tijdens de vakbeurs worden diverse Awards uitgereikt, waaronder de Proces Innovatie Publieksprijs.

“Ziegler gaat voor duurzame groei.”

Ziegler Group, opgericht in 1908 met het hoofdkantoor in Brussel, is een toonaan-gevende wereldwijde logistieke dienst-verlener. Ziegler telt meer dan 3200 experten, heeft kantoren in15 landen en is vertegenwoordigd in 195 landen. Het familiaal gerund bedrijf biedt internationale logistieke diensten aan en multimodaal transport via de weg, zee, lucht, rail en
inland waterwegen.
Ziegler kent een stevige groei en breidt zijn logistieke tak sterk uit in Zeebrugge, Rekkem en Antwerpen in 2022 en 2023. Het bedrijf heeft voor 2023 ook nog projecten in de steigers staan in Aubange, Rekkem en Duinkerke. Tevens beschikt het nog over optimaal gelegen logistieke ruimte in Aalst, Antwerpen, Rekkem en Welkenraedt.
Xavier Vanwynsberghe, Key Account Sales Director Belux licht toe: “We groeien gezond en duurzaam. In al onze projecten wordt sustainability op de eerste plaats gezet en alles
verloopt volgens de strengste duurzaam-heidsnormen. Er zit een groene motor in onze gestadige groei. Tevens plukken wij de vruchten van het werken op maat voor onze klanten en partners en van onze hoge klantengerichtheid.”
Johan De Brauwer, Managing Director Belux besluit : “Deze groei wordt nog verder versterkt
door nieuwe en innovatieve projecten zoals het autonome elektrische voertuig en de Cargobike, een vernieuwende en groene manier van leveren van pakketten of paletten, industriële goederen, droge voeding, kleding,...

Ziegler blijft continu innoveren en blijft gaan voor verdere groei. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst.”

 

Purchase-price-pump-not-important.png

De aankoopprijs van een pomp wordt steeds minder belangrijk.

Door de wereldwijde prijsstijging van de grondstoffen zijn pompen de afgelopen 2 jaar duurder geworden. Echter, de energieprijzen in Europa zijn nog veel sneller gestegen. We hebben verschillende situaties berekend en telkens is het aandeel van de initiële aankoopprijs in de Total Cost of Ownership de afgelopen 2 jaar spectaculair gedaald.

We berekenden met de aankoopprijs van de pomp van 2 jaar geleden en met een energieprijs van €0.2/kWh hoe lang het duurde voor de pomp haar eigen waarde in energie verbruikte. Voor pompen die 40 uur per week draaien, lag dit tussen 2 tot 2.5 jaar voor kleinere pompen en tot minder dan 1 jaar voor grote pompen.

Met de prijzen van vandaag en een energiekost van €0.4/kWh (wat nog conservatief gerekend is) verbruikt een pomp vaak al binnen 6 maanden haar eigen kostprijs aan energie.

Energetische efficiëntie wordt belangrijker

Vandaar onze stelling dat de aankoopprijs van een pomp